27.10.10

RICARDO GOUVEIA

The Deeper They Bury Me,
The Louder My Voice Becomes.

           Ricardo Gouveia (1966), famously known as Rigo 23, an artist born and raised on the Portuguese island of Medeira. However, he lives and works in San Francisco. Rigo 23 has exhibited his work internationally for over 20 years, placing murals, paintings, sculptures, and tile work in public situations. He creates images that are direct comments on culture and society. He’s not what you would call an ordinary artist.

He graduated from San Francisco Art Institute in 1991, and received MFA from Stanford University in 1997. Later on, he got involved with many international projects, such as Clarion Alley Mural Project, Human/Nature Project, Artists’ Space and Deitch Project in New York and American Indian Movement.
           Rigo is passionate about criminal justice abuse, that is why he joined in another project entitled „The Deeper They Bury Me, The Louder My Voice Becomes”. It is a words by Herman Wallace, a member of Angola 3, one of the three political prisoners falsely accused of a crime in 1972. It is a movement for prison reforms, and in 2001 when H. Wallace conviction was overturned, Rigo painted „Truth”, a mural in San Francisco’s Civil Center to commemorate his triumphant vindication. 
He is also well known in the Bay Area in San Francisco, for his word murals painted in the highly graphic style of traffic symbols. The most eye-catching mural is words placed within an oversized traffic arrow on the side of a building adjacent to a freeway entrance, called „One Tree”. The arrow points to a lone, frail-looking tree struggling to survive in industrial setting, a reminder to the thousands who pass it every day of what is lost in the process of urbanization. 


                 

            However, after years of hanging off the sides of buildings, the street artist has gotten down on his hands and knees to bang away at pavement. He started a new piece of public art, called „Cultural Geometry”. It is a mosaic that forms the sidewalks and plaza of Cohen Alley in a highly urban Tenderloin district (San Francisco). To help with the mosaic, he even invited Portuguese calçada master Fernando Cardoso. 
 
 


        Rigo 23 is the winner of many awards, and a type of artist who believes that by reaching the widest possible audience, art can send a powerful message. 
< in lithuanian >

Ricardo Gouveia (1966), geriau žinomas kaip Rigo 23, yra menininkas gimęs ir užaugęs Portugalijos saloje Medeiroje, tačiau, jis gyvena ir dirba San Franciske. Rigo 23 jau daugiau nei dvidešimt metų eksponuoja savo darbus tarptautiniu mąstu: tapo pastatų sienas, paveikslus, kuria skulptūras ir kitokius meninius kūrinius. Kitaip tariant, jis kuria meninius vaizdus, kurie iš tikrųjų tiesiogiai kritikuoja ar komentuoja kultūrą ir visuomenę. Jis nėra toks, kurį galėtum pavadinti įprastu menininku.
1991 metais jis baigė San Francisko meno institutą, o 1997 metais Stanfordo universitete įgijo dailės magistro laipsnį. Vėliau, jis įsitraukė į daugybę tarptautinių projektų, tokių kaip Clarion alėjos sienų tapybos projektą, „Žmogaus/Gamtos" projektą, „Artistų erdvės ir Deitch‘o projektą“ Niujorke bei Indėnų judėjimą. 


Rigo yra labai karštai įsitraukęs į kovą prieš piktnaudžiavimą teisingumu. Todėl jis įsitraukė į dar vieną projektą, pavadinimu „Kuo giliau jie mane užkas, tuo garsesnis taps mano balsas“. Tai vieno iš „Angola 3” narių Herman Wallace žodžiai. Jis yra vienas iš trijų kalinių 1972 metais nuteistų kalėti iki gyvos galvos už neįvykdytus nusikaltimus. Šis judėjimas kovoja už reformas kalėjimuose, todėl 2001 metais, kai Wallace buvo paleistas iš kalėjimo, pagerbti jo triumfą, Rigo 23 ant San Francisko civilinio centro sienos nutapė „Tiesą“. 

Dėl savo nepaprastai grafiškų eismo ženklų pavidalo sieninių paveikslų, jis taip pat gerai žinomas San Francisko įlankos zonoje. Labiausiai akį patraukiantis jo kūrinys yra „Vienas medis“. Šie žodžiai, yra nutapyti didžiulės eismo strėlės viduje, ant pastato sienos prie įvažiavo  į greitkelį. Ta strėlė rodo į vienišą, silpnai atrodantį medį, kovojantį dėl išlikimo industrinėje  aplinkoje . Tai lyg ir nuolatinis priminimas tūkstančiams pro jį keliaujantiems praeiviams apie tai, kas pranyksta urbanizacijos proceso metu. 

Vis dėlto, po daugybės metų kabojimo ant pastatų sienų, šis gatvės menininkas nusileido ant rankų ir kelių triūsti ant grindinio. Jis pradėjo naują kūrinį, pavadinimu „Kultūrinė geometrija“. Tai yra mozaika, kuri formuoja šaligatvius ir Cohen alėjos aikštę, labai urbanizuotame Tenderloin rajone (San Franciske). Siekdamas įgyvendinti šį projektą, į pagalbą pasikvietė portugalų calçada meistrą Fernando Cardoso.

Rigo 23 yra gavęs daugybę apdovanojimų. Iš ties, jis yra menininkas, tikintis, kad pasiekus kiek įmanoma platesnę auditoriją, menas gali nusiųsti labai stiprią žinią.

Sem comentários:

Enviar um comentário