21.5.11

Bacalao (codfish) / Bacalao (menkė)

Bacalao , also known as klippfish,means ''cod'',and originates from the portuguise word ''Bacalhau".It is dryed and salted codfish.It is the national dish of Portugal and they are obsessed with it,since their fishing boats reached Newfoundland.Bacalao dishes are also made in Galicia(north of Spain),Angola , Macau , Brasil , Greece,Skandinavia ,Puerto Rico.It is said there are 1001 recipes to cook this fish in Portugal.Bacalao (salted dryed codfish) usually comes from Norway,Iceland or Newfoundland.It is used to be a fairly economical food , but the stocks then collapsed and it has become a little more expensive.Salted cod has been produced for over 500 years , since European discoveryes of the New World.When Newfoundland was discovered ,the portuguese began fishing and discovered bacalao.It was necessary to preserve the codfish,so Portuguese sailors started salting it and drying their catch in order to make it last for the long journey home.''Bachalau'' became a primary food for the portuguese , and codfish the best fish to be salted.They even gave a nickname to the fish ''Fiel amigo''(faithful friend).Bacalao can be purchased with bones or boneless,but is much easyer to prepare the boneless.There are many bones in bacalao , so it's a job in itself to remove them.There is , in fact , an island called Baccalao island wich is at the northeast tip of Newfoundland's Avalon peninsula.If you like fish , you will probably like Bacalao!


Bacalao(menkė)

Bacalao , taip pat žinomas kaip menkė,ir kildinamas is portugališko žodzio''Bachalau''.Tai džiovinta ir sudyta menkė.Tai yra portugalijos nacionalinis patiekalas ir jie yra jo tesiog pakerėti juo , nuo tuo laiku kai portugalai pasieke Niufaundlenda.Bacalau patiekalų yra gaminama Galicijoje(šiaures Ispanija),Angoloi , Makau , Puerto Rike,Skandinavijoje , Graikijoje.Sakoma kad yra 1001 receptas šiai žuviai pagaminti Portugalijoje.Bacalao(sudyta džiovinta menkė)paprastai būdavo atvežama is Norvegijos,Islandijos arba Niufaundlendo.Tai buvo gana rentabili žuvys , bet dabar jinai nežymiai pabrango.Džiovinta menkė gaminama jau 500 metu,nuo pirmų Europietiškų Naujojo Pasaulio atradimų.Kai europiečiai atrado Niufaundlenda , portugalai pradejo žvejyba ir atrado bacalao.Reikejo išsaugoti zuvį ilgajai kelionei namo,todel portugalai pradejo sudity ir dziovinti menkė.Bachalau tapo pagrindinių maisto šaltiniu portugalams,o menkė geriausia žuvys tinkanti sudymui.Jinai netgi gavo pravarde''Fiel amigo''(Ištikimas draugas).Bacalao galima isigity su kaulais ir be jų.Bacalao labai daug kauliukų , todel išimti juos visus yra nemenkas darbelis.Yra netgi sala pavadinta Baccalao vardų šiaures rytu Niufaundlendo Avalono pusiasalyje.Jeigu jums patinka žuvys , jums neabejotinai patiks BACALAO!

5.5.11

Portugalijos vėliava/ Flag of Portugal


Vėliava yra vienas iš svarbiausių atributų valstybės gyvenime. Aptariant bet kurios valstybės kultūrą, būtina paminėti vėliavą, suprasti joje užfiksuotą simboliką bei nors šiek tiek susipažinti su jos geneze.
Portugalijos vėliava yra nacionalinė Portugalijos Respublikos vėliava. Jos genezė prasidėjo 1095 metais. Tuo metu ji tebuvusi simboliu ant skydo, pavaizduota kaip mėlynas kryžius. Nors tai ir nebuvo vėliavos pavidalo objektas, tačiau žengtas pirmas žingsnis link to. Visas kelias, kurį nuėjo svoliucionuodama Portugalijos vėliava grįstas karinės institucijos veikla.

Dabartinė vėliava patvirtinta 1911 metų birželio 30 dieną. Po ilgų diskusijų ir atskiros komisijos sukūrimo, priimta, kad nauja vėliava – atgimimo pradžia. Pasirinktas dviejų spalvų pagrindas – nelygiai padalintas raudonos ir žalios spalvos. Spalvų susijungime patalpintas herbas, apsuptas auksnio žiedo.
Portugalijos vėliavoje yra trys jiems nemirštantys ir svarbūs dalykai – spalvos, herbas ir žiedai. Kiekvienas iš jų turi savo simboliką, kurią privalu suprasti:
  • · Spalvos: raudona žymi išlietą kraują ginant Portugaliją, žalia – Portugalijos tautos viltį.
  • · Herbas – praeities liudininkas, monarchijos ženklas.
  • · Auskinis žiedas – astronomijos ir navigacijos simbolinis, kuris Portugalijai, kaip jūriniai valstybei yra svarbus veiksnys.


Visas šis simbolizmas turi būti suprantamas ne kaip politinio, bet religinio pagrindo, gyvenimo suvokimas, įsisavinimas.
Nesustojant prie kiekvieno Portugalijos vėliavos genezės punkto, darosi aišku, kad šis objektas – Portugalijos naujo gyvenimo pradžios simbolis dvelkiantis praeitimi ir tikėjimu.

Flag of Portugal

I am sorry for my "broken" english.
If we are talking about culture of nation, must mention importance of flag. Flag is symbol for people of culture, history, beliefs. Everybody has to know symbolism of flag and little bit about its’ genesis.
Flag of Portugal is national flag of Portuguese Republic. It had been evolved from 1095. Than it was only a blue cross on the shield. But that shield had started history of Portuguese flag. Also, that shows how important for symbolism is military.
Nowadays, flag of Portugal is come from 1911 June 30. After discussions, work of board there were made conclusion. Conclusion said that Portuguese flag is new start for Portugal. Portuguese flags’ background is from two (red, green) colors, divided by 2/5 and 3/5. Also there are arms and golden ring. All of these (colors, arms, ring) are important and immortal for all the people of Portugal.
These symbols have they value:
  • · Colors: green is hope of nation, red is blood which was given by people who were protecting Portugal;
  • · Arms – symbol of monarchy, history of Portugal;
  • · Golden ring is symbol of astronomy and navigation. Navigation is important for Portugal, because of sea life.
All these symbols came not from political side, but from religion side.
I haven’t mentioned all steps in flags’ genesis. But, in conclusion, flag for Portuguese people is a sign of a better, new life. Also they can fell breath of past, history.