31.3.13

Port winePort wine (also known as Vinho do Porto, Porto, and often simply port) is one of the great classic European wines. Port is a fortified wine that is made by adding a proportion of grape spirit, or brandy during fermentation. This means that the wine retains some of the natural sweetness of the grape, making it rich, round and smooth on the palate. Over a hundred varieties of grapes are sanctioned for port production, although only five (Tinta Barroca, Tinta Cão, Tinta Roriz (Tempranillo),Touriga Francesa, and Touriga Nacional) are widely cultivated and used. White ports are produced the same way as red ports, except that they use white grapes— Donzelinho Branco, Esgana-Cão, Folgasão, Gouveio, Malvasia Fina, Rabigato and Viosinho. The wine is aged in barrels stored in a cellar. Port wine is different from other types of wine because it is typically richer, sweeter and it has an above average alcohol content (between 19% and 22%). Port is arguably the greatest of all fortified wines. It is produced in the mountainous eastern reaches of the Douro Valley, one of the world’s oldest and most beautiful vineyard areas. Although the wine is produced inland, it takes its name from the coastal city of Oporto from which it is traditionally exported.One of the fascinating aspects of Port wine is its variety of different styles. The color and sweetness will vary according to the different types of port. There are two aging styles: reductive aging and oxidative aging. Ports that are aged using the reductive process are sealed in their container and have no exposure to oxygen. They are smoother and less tannic. The ports that are aged using the oxidative process are matured in wooden barrels and are slightly exposed to oxygen. Because of that they are more viscous and intense.
The IVDP (Instituto dos Vinhos do Douro e Porto) divides port into two categories:
1) Normal ports:
a) Ruby is the label given to younger wines that display a deep color; they are fairly fruity and are usually aged for between three and five years. Ruby port is the cheapest and most extensively produced type of port.
b) Tawny ports are wines, made from red grapes that are aged in wooden barrels, exposing them to gradual oxidation and evaporation. As a result, they gradually mellow to a golden-brown colour. Tawny ports are sweet or medium dry and typically consumed as a dessert wine.
c) White port is made from white grapes. There are a range of styles of white port, from dry to very sweet. White port that has been aged for many years in wood obtains the same golden color that very old tawnies have.
2) Special categories, which include everything else.


Porto vynas
Porto vynas (taip pat žinomas kaip Vinho do Porto, Lietuvoje įprastas pavadinimas - portveinas) yra vienas geriausių klasikinių vynų Europoje. Porto yra spirituotas vynas, kuris gaminamas fermentacijos proceso metu pridedant dalį brendžio arba vynuogių spirito. Tai reiškia, kad vynas išlaiko natūralų vynuogių saldumą, todėl yra sodrus, neaitrus ir malonaus skonio. Yra daugiau nei šimtas vynuogių rūšių pritaikytų portveino gamybai, tačiau tik penkios (Tinta Barroca, Tinta Cão, Tinta Roriz (Tempranillo),Touriga Francesa, ir Touriga Nacional) yra plačiai auginamos ir naudojamos. Baltas Porto vynas gaminamas taip pat kaip raudonas, išskyrus tai, kad naudojamos baltosios vynuogės - Donzelinho Branco, Esgana-Cão, Folgasão, Gouveio, Malvasia Fina, Rabigato ir Viosinho. Vynas brandinamas statinėse, kurios saugomos rūsiuose. Portveinas skiriasi nuo kitų vynų tuo, jog dažniausiai yra sodresnis, saldesnis ir turi didesnį alkoholio kiekį (nuo 19% iki 22%). Portveinas be abejonės yra geriausias iš visų spirituotų vynų. Jis gaminamas kalnuotoje rytinėje Douro slėnio dalyje, viename iš seniausių bei gražiausių pasaulio vynuogynų. Nors vynas gaminamas vidinėje šalies dalyje, jis yra pavadintas pakrantės miesto – Porto – vardu, iš kurio jis dažniausiai eksportuojamas.

Viena iš labiausiai žavinčių portveino ypatybių yra ta, jog egzistuoja daugybė jo tipų. Vyno spalva bei saldumas varijuoja priklausomai nuo portveino rūšies. Yra du brandinimo tipai: redukcinis brandinimas ir oksidacinis brandinimas. Porto vynas, brandinamas redukciniu būdu, yra uždaromas talpose ir neturi jokio deguonies poveikio. Toks vynas yra švelnesnis ir turi mažiau taninų. Portveinas, kuriam pagaminti naudojamas oksidacinis procesas, yra brandinamas medinėse statinėse ir gauna šiek tiek deguonies. Dėl to jis yra tirštesnis ir sodresnis. 

IVDP (Instituto dos Vinhos do Douro e Porto) išskiria portveiną į dvi kategorijas:
1) Įprasti:
a) Ruby ženklas priskiriamas jaunesniems vynams, kurie yra sodrios spalvos, turintys vaisių skonį ir dažniausiai brandinami nuo trejų iki penkerių metų. Ruby yra pigiausia ir plačiausiai gaminama portveino rūšis.
b) Tawny yra vynas, pagamintas iš raudonųjų vynuogių, brandintų medinėse statinėse, ir paveiktas laipsniškos oksidacijos ir garavimo. Dėl šios priežasties jis palaipsniui tampa rudos/auksinės spalvos. Tawny yra saldus arba pusiau sausas ir dažniausiai patiekiamas kaip desertinis vynas.
c) Baltas portveinas yra gaminamas iš baltųjų vynuogių. Yra keletas rūšių balto Porto vyno – nuo sauso iki labai saldaus. Baltas portveinas, brandintas daug metų medienos statinėse, įgauna tokią pačią auksinę spalvą kaip ir labai seni Tawny vynai.
2) Specialios kategorijos, kurios apima visa kita.30.3.13

Mariza and FadoMariza Nunes was born in Mozambique, 1973, December 16. Popular Portuguese fado singer has been characterized as one of the most exciting music stars of the early twenty-first century. She has performed at New York’s Central Park, sang at the opening ceremony of the soccer World Cup in Seoul, South Korea, and was awarded the prize for the Best European Act at the BBC World Music Awards 2003. Mariza has been called ‘the new Amália Rodrigues’ in comparison to the well-known fado singer who died in 1999. With her exceptional bleached and waved hair, the charismatic singer has even been called ‘a kind of fado Grace Jones’.

Literally translating as fate and with origins in the brothels and cafés of eighteenth-century Lisbon, fado is similar to a traditional Portuguese blues, an urban musical form with dark and melancholy moods. Mariza has compared the feeling of the Lisbon-associated music (that is traditionally accompanied by guitars such as the guitarra Portuguesa and the Spanish guitar), to the melancholy felt by sailors’ families waiting at home and wondering if they will ever return. Nunes began singing fado in her parents’ restaurant in the port district of Lisbon at the age of five. However, she admits that she rejected the tradition as a teenager, preferring to sing cover versions of songs by artists such as Mica Paris in bars. After studying samba and bossa nova in Brazil and morna in Cape Verde, she returned to her first musical love. Legend says that Mariza was invited to perform at a famous Lisbon fado house after singing while out drinking with friends. Mariza’s new wave of fado was introduced on her 2002 debut, Fado Em Mim (Fado In Me). Featuring six classic fados previously recorded by Rodrigues, the album sold 100, 000 copies in 10 days and established Mariza as the new star of fado.
Mariza Nunes gimė Mozambike, 1973 m. gruodžio 16d. Populiari fado dainininkė neretai vadinama viena įdomiausių dvidešimt pirmojo amžiaus muzikos atlikėjų. Pasirodžiusi Niujorko Centriniame parke, dainavusi Pasaulio futbolo čempionato atidarymo ceremonijoje Seule (P. Korėja) bei 2003-iaisiais apdovanota už geriausią pasirodymą Europoje BBC Pasaulio muzikos apdovanojimuose. Mariza dažnai vadinama naujaja Amália Rodrigues, žinoma fado dainininke mirusia 1999m. Išskirtiniai banguoti balinti plaukai charizmatiškai fado atlikėjai suteikė Grace Jones vardą.

Fado žanras, pažodžiui verčiamas kaip likimas, yra kilęs iš aštuonioliktojo amžiaus Lisabonos viešnamių ir kavinių, panašus į tradicinį portugališką bliuzą, miestiečių muzikinį stilių pripildytą tamsios bei melancholiškos nuotaikos. Marizos nuomone, Lisabonos muzika, kuri dažniausiai atliekama akomponuojant portugališkoms ir ispaniškoms gitaroms, primena ilgesį, neretai jaučiamą lūkuriuojančių jūreivių šeimų. Nunes pradėjo fado atlikėjos karjerą būdama vos penkerių savo tėvų restorane, įkurtame Lisabonos uosto rajone. Kaip bebūtų, ji pripažįsta, jog būdama paauglė atsisakė šios tradicijos ir verčiau  rinkdavosi baruose atlikti perdainuotus garsių dainininkių tokių kaip Mica Paris kūrinius. Tik po studijų Brazilijoje, kur mokėsi sambos ir bossa novos paslapčių bei mornos žanro studijų Cape Verde, ji vėl grįžo prie pirmosios muzikinės aistros. Pasak pasakojimų, Mariza buvo pakviesta pasirodyti viename iš žymių fado barų, poto kuomet buvo pastebėta besilinksminant ir dainuojant draugų kompanijoje. Mariza debiutavo 2002 m., kuomet buvo pristatytas pirmasis atlikėjos albumas pavadinimu Fado Em Mim (liet. Fado manyje), kuriame buvo įtrauktos ir šešios klasikinės dainininko Rodrigues fado versijos. Per 10 dienų buvo parduota 100 000 albumo kopijų, kurios Marizai garantavo naujosios fado atlikėjos šlovę.CUISINE OF PORTOPorto is one of the Portuguese destinations where tourists can taste the best of the country’s traditional cuisine. There is a clear emphasis on the seafood and fish specialties, but in Porto locals have developed a genuine cult of tripe stew, from where they have gained the justified surname of “tripe eaters”. And, of course, one could never forget to taste the reputed Port wine.

Porto yra viena iš Portugalijos vietų, kur turistai gali paragauti šalies tradicinės virtuvės. Jūros gėrybės ir žuvis yra akcentuojami, tačiau Porto gyventojai išvystė žarnų troškinio kultą, dėl kurio gavo pagrįstą pravardę „žarnų valgytojai“.  Žinoma, negalima pamiršti paragauti gerai žinomo Porto vyno.

Francesinha is a Portuguese sandwich that originated in Porto, it is made out of ham, linguiça (pork sausage), fresh sausage, roast meat and covered served in bread topped with melted cheese and a hot thick sauce made out of tomato and beer. It is a very popular dish in Porto and in some places in Portugal where it is consumed before or after a game of football, usually served with chips which is also doused in sauce together with local type of draught beer called fino.The signature element of this dish is not the bread or its meat but its sauce hence until now there is no set recipe for its sauce and kept secret by vendors and/or people who makes them. 

Francesinha yra portugališkas sumuštinis, kuris kilo Porte ir yra daromas iš kumpio, linguiça (kiaulienos dešros), šviežios dešros, keptos mėsos. Jis yra patiekiamas su duona ant kurios viršaus yra išlydomas sūris, o visas sumuštinis apipilamas tirštu padažu, pagamintu ir pomidorų ir alaus. Tai yra labai populiarus patiekalas Porte bei kitose Portugalijos vietose, dažniausiai jis yra patiekiamas su traškučiais, kurie taip pat yra apipilti padažu, ir su pilstomumi alumi, kuris yra vadinamas fino. Sumuštinis dažniausiai yra valgomas prieš arba po futbolo žaidimo. Pagridinis šio patiekalo ingridientas yra ne duona, bet padažas, kurio receptas iki šiol dar nėra parašytas ir yra laikomas paslaptimi prekiautoju ir/arba žmonių, kurie gamina šiuos sumuštinius.

Just like anywhere else in Portugal (at least on the coastal regions), cod fish is ever-present on locals’ tables. Bacalhau is a specialty consisting basically of dried salted cod fish, and the authenticity of the dish is guaranteed by the centuries-old traditional recipes. Tourists can also be amazed by the variety of the bacalhau versions, but eventually they must make sure they don’t leave Porto (or their Portuguese destination of choice) without sampling at least one of these recipes.

Kaip ir visur kitur Portugalijoje (bent jau pakrantės regionuose), menkė visada yra vietinių stalo. Bacalhau yra firminis patiekalas, susidedantis iš džiovintos sūdytos menkės, o šio patiekalo autentiškumas yra garantuotas amžių senumo receptų. Turistai taip pat gali būti nustebinti, šio patiekalo receptų įvairovės, bet galiausiai jie turi įsitikinti, jog neišvažiuos iš Porto neparagavę nors vieno iš tų receptų.

Tripas in Portuguese cuisine, is beef stomach, and in the form of Tripas à moda do Porto (tripe with white beans) is considered the traditional dish of the city of Porto, whose inhabitants are informally known as tripeiros. There are all sorts of versions of tripas, which basically refers to a stew or soup made of tripe and other sundry ingredients. Briefly, tripas is a must, at least for tourists who want to get to know the local flavors of Porto in their most intimate expression.

Tripas portugalų virtuvje yra jautienos skrandukai, o Tripas à moda do Porto (žarnos su baltosiomis pupelėmis) yra laikomas tradiciniu Porto miesto patiekalu, o Porto gyventojai yra žinomi kaip tripeiros. Yra daug tripas versijų, kurios yra siejamos su troškiniu arba sriuba, pagaminta iš žarnų ir kitų saulėje išdžiovintų ingridientų. Trumpai tariant, tripas yra patiekalas, kurį privalu paragauti, bent jau turistams, kurie nori sužinoti apie vietinius Porto patiekalų skonius.

The Port wine is, without a doubt, the most prestigious local produce of Porto. The wine is made of grapes cultivated in the Duoro region of Portugal. The Port wine (often simply referred to as Porto or port) is basically a fortified wine usually served as dessert. It comes in both reds and whites, but the reds are commonly thought of as the typical Port wines.

Porto vynas, be abejonės, yra vienas iš prestižinių vietinių Porto produktų. Vynas yra pagaminamis iš vynuogių užaugintų Duoro regione, Portugalijoje. Porto vynas yra spirituotas vynas, dažniausiai patiekiams kaip desertas. Jis yra gaminamas ir kaip raudonas, ir kaip baltas vynas, bet raudonasis yra įprastai laikomas kaip tipinis Porto vynas.