14.12.12


 
Olá! Chamo-me Karolina. Eu sou da Lituânia e agora moro em Vilnius. Eu sou a estudante na Universidade de Vilnius e tehno 20 anos. Eu gosto de pintar, dançar e ler os livros. Eu falo lituano, inglês e tambem poucos russo. Eu estudo português há quatro meses. No próximo semestre eu vou viver e estudar em Portugal na Universidade de Porto.

11.12.12

     Ola! Chamo-me Aivaras. Eu sou lituano e eu moru em Vilnius. Atualmente eu estou o estudante. Eu estudo a fisica na Universidade de Vilnius. Tambem eu tocu a guitarra, desenju e eu gostu ir no teatre e na cinema.
     A minha casa esta no centro da cidade. Eu moro com meus pais e meu irmao. A casa esta no confortavelo lugar, porque eu podo chegar o todo lugar da cidade dentro a meia hora.
     Eu aprende portugues neste semstre, porque eu gostu aprender linguas e eu gostaria viajar no Portugal uma dia.
     Atualmente eu tambem trabalho. Eu ajudo fazer os diversos expermentos no instituto da fisica. Agora nos pesquesamos os materiais por as celulas solares. Nos objetivo agora este criar as economicas e eficazas celulas solares.
     Contude eu ao sempre estou ocupado. Por vezes, quando tudo adoccero, eu vou conduzir o meu carro.

10.12.12

Caravel. The Portuguese shipThe caravel was a ship with a distinctive shape and admirable qualities. lt was a type of light sailing ship used by Portuguese sailors from the 15th to the 18th century to explore along the West African coast and into the Atlantic Ocean.  Using their caravels, Portuguese navigators found a route around the Cape of Good Hope and opened new trade links between Europe, Africa and Asia.
Originally the caravel may have been an adaptation of North African or Arabic ships designed for fishing and trade in the Atlantic called Qaribs. That is the reason why exact origin of the caravel is a matter of some debate. There are many possibilities and theories but probably it was based on these existing fishing boats under the sponsorship of Prince Henry the Navigator of Portugal and soon became the preferred vessel for Portuguese explorers.
The ships used in the early period of European exploration had square sails that were clumsy and the ships were slow to respond. However, being smaller and having a shallow keel, the caravel could sail upriver in shallow coastal waters. With the lateen sails attached, it was highly maneuverable and whith with the square Atlantic-type sails attached, it was very fast. Its economy, speed, agility, and power made it esteemed as the best sailing vessel of its time. The limited capacity for cargo and crew were their main drawbacks(also if the sail, for example, should happen to break loose during the manoeuvre, there was the danger that the ship could be turned on its side), but it still was very successful and popular. In addition, Portuguese also used caravels as light warships.
A typical caravel could reach 30 meters in length and carry up to 130 tons of cargo. At the height of its development the caravel had four masts rigged with square or lateen sails. Compared to other ships of the day, the caravel was very fast, maneuverable and dependable.
Furthermore, two of the three ships in which Christopher Columbus made his voyage in 1492 were caravels, the Niña and the Pinta. As in the case of Columbus’s Pinta, the caravel could often be converted from a lateen-rigged vessel to a square-rigged vessel. This new sail arrangement provided the necessary adjustments to make the caravel what was commonly referred to as the best sailing vessel of its time. It continued to increase in size, but was still small enough to be easily maneuvered.
These legendary ships nowadays are not being used but they still inspire people to do extraordinary things. An Australian man named Graeme Wylie says he was inspired by the Mahogany Ship which is believed to be mysteriously shipwrecked. He built a 15th century replica of Portuguese ship in his backyard in 10 years and called it „The Notorious“.  It was launched at Port Fairy, Australia for the first time in 2011.

 Karavelė – tai laivas, turintis išskirtinę formą ir ypatingas sąvybes. Tokio tipo laivai, neplukdantys didelių krovinių, buvo naudojami portugalų jūreivių 15-18a. Vakarų Afrikos pakrantės tyrinėjimui ir plaukiojimui Atlanto vandenyne. Naudodami savo karaveles portugalų šturmanai atrado jūrų kelią pro Gerosios Vilties kyšulį ir tokiu būdu sukūrė naujus prekybos ryšius tarp Europos, Afrikos ir Azijos.
Pagal kilmę karavelė galėjo būti šiaurės afrikiečių arba arabų laivų vadinamų karibais(Quaribs) adaptacija. Šie laivai buvo skirti žvejybai ir prekybai Atlanto vandenyne. Dėl šios priežasties tiksli karavelės atsiradimo istorija sukelia nemažai diskusijų. Egzistuoja daugybė galimybių ir teorijų, tačiau tikriausiai karavelė atsirado žvejybinių laivų pagrindu remiant Portugalijos šturmanui Princui Henriui. Netrukus karavelė tapo mėgiamiu portugalų tyrinėtojų laivu.
Laivai, naudoti ankstyvajame europiečių tyrinėjimų periode, turėjo keturkampes bures, todėl buvo gremėzdiški ir nerangūs. Vis dėlto, būdamos gan mažos ir turėdamos nedidelius kilius (kilis -  dugno išilginė sija nuo priekio iki galo, jungianti abi jo dalis), galėjo plaukioti upėse ir negiliuose pakrančių vandenyse. Pridėjus trikampes bures, karavelė tapo labai manevringa, o pridėjus keturkampes bures – ypač greita. Jos ekonomiškumas, judrumas ir galia pavertė karavelę geriausiu savo laikotarpio laivu. Pagrindiniai karavelės trūkumai buvo ribotas krovinių ir įgulos narių kiekis(taip pat, pavyzdžiui, buvo pavojus, kad burei atsilaisvinus manevro metu laivas galėjo apvirsti ant šono), bet vis tiek karavelė buvo labai sėkminga ir populiari. Be to, portugalai karaveles naudojo ir kaip lengvus karo laivus.
Tipinės karavelės  ilgis siekė maždaug 30 metrų ir galėjo pakelti 130 tonų krovinio. Vystymosi viršūnėje karavelė turėjo keturis stiebus su keturkampėmis arba trikampėmis burėmis. Lyginant su kitais to laikotarpio laivais karavelė buvo labai greita, manevringa ir patikima.
Du iš trijų Kristupo Kolumbo laivų, kuriais jis keliavo 1492-aisiais metais, buvo karavelės Niña ir Pinta. Kolumbo Pinta iš laivo su trikampėmis burėmis nesunkiai galėjo būti paversta į laivą, turintį keturkampes bures. Ši nauja tokio burių valdymo galimybė suteikė reikalingus patobulinimus, kurie leido karavelei tapti geriausiu to meto buriniu laivu. Karavelės matmenys ir toliau didėjo, bet ji vis tiek liko pakankamai maža, kad būtų lengvai valdoma.
Šie legendiniai laivai dabar nebenaudojami, bet vis dar įkvepia žmones daryti neįtikėtinus dalykus. Australas Graene Wylie sakosi buvęs įkvėptas Raudonmedžio laivo (Mahogany Ship), kuris pasak legendos paslaptingai sudužo. Vyras per 10 metų pastatė 15a. portugalų laivo atitikmenį savo kieme ir pavadino jį „The Notorious“. Pirmą kartą į vandenį jis buvo nuleistas  2011m. „Port Fairy“ uoste, Australijoje.