5.5.11

Portugalijos vėliava/ Flag of Portugal






Vėliava yra vienas iš svarbiausių atributų valstybės gyvenime. Aptariant bet kurios valstybės kultūrą, būtina paminėti vėliavą, suprasti joje užfiksuotą simboliką bei nors šiek tiek susipažinti su jos geneze.
Portugalijos vėliava yra nacionalinė Portugalijos Respublikos vėliava. Jos genezė prasidėjo 1095 metais. Tuo metu ji tebuvusi simboliu ant skydo, pavaizduota kaip mėlynas kryžius. Nors tai ir nebuvo vėliavos pavidalo objektas, tačiau žengtas pirmas žingsnis link to. Visas kelias, kurį nuėjo svoliucionuodama Portugalijos vėliava grįstas karinės institucijos veikla.

Dabartinė vėliava patvirtinta 1911 metų birželio 30 dieną. Po ilgų diskusijų ir atskiros komisijos sukūrimo, priimta, kad nauja vėliava – atgimimo pradžia. Pasirinktas dviejų spalvų pagrindas – nelygiai padalintas raudonos ir žalios spalvos. Spalvų susijungime patalpintas herbas, apsuptas auksnio žiedo.
Portugalijos vėliavoje yra trys jiems nemirštantys ir svarbūs dalykai – spalvos, herbas ir žiedai. Kiekvienas iš jų turi savo simboliką, kurią privalu suprasti:
  • · Spalvos: raudona žymi išlietą kraują ginant Portugaliją, žalia – Portugalijos tautos viltį.
  • · Herbas – praeities liudininkas, monarchijos ženklas.
  • · Auskinis žiedas – astronomijos ir navigacijos simbolinis, kuris Portugalijai, kaip jūriniai valstybei yra svarbus veiksnys.


Visas šis simbolizmas turi būti suprantamas ne kaip politinio, bet religinio pagrindo, gyvenimo suvokimas, įsisavinimas.
Nesustojant prie kiekvieno Portugalijos vėliavos genezės punkto, darosi aišku, kad šis objektas – Portugalijos naujo gyvenimo pradžios simbolis dvelkiantis praeitimi ir tikėjimu.

Flag of Portugal

I am sorry for my "broken" english.
If we are talking about culture of nation, must mention importance of flag. Flag is symbol for people of culture, history, beliefs. Everybody has to know symbolism of flag and little bit about its’ genesis.
Flag of Portugal is national flag of Portuguese Republic. It had been evolved from 1095. Than it was only a blue cross on the shield. But that shield had started history of Portuguese flag. Also, that shows how important for symbolism is military.
Nowadays, flag of Portugal is come from 1911 June 30. After discussions, work of board there were made conclusion. Conclusion said that Portuguese flag is new start for Portugal. Portuguese flags’ background is from two (red, green) colors, divided by 2/5 and 3/5. Also there are arms and golden ring. All of these (colors, arms, ring) are important and immortal for all the people of Portugal.
These symbols have they value:
  • · Colors: green is hope of nation, red is blood which was given by people who were protecting Portugal;
  • · Arms – symbol of monarchy, history of Portugal;
  • · Golden ring is symbol of astronomy and navigation. Navigation is important for Portugal, because of sea life.
All these symbols came not from political side, but from religion side.
I haven’t mentioned all steps in flags’ genesis. But, in conclusion, flag for Portuguese people is a sign of a better, new life. Also they can fell breath of past, history.

Sem comentários:

Enviar um comentário