31.3.13

Port winePort wine (also known as Vinho do Porto, Porto, and often simply port) is one of the great classic European wines. Port is a fortified wine that is made by adding a proportion of grape spirit, or brandy during fermentation. This means that the wine retains some of the natural sweetness of the grape, making it rich, round and smooth on the palate. Over a hundred varieties of grapes are sanctioned for port production, although only five (Tinta Barroca, Tinta Cão, Tinta Roriz (Tempranillo),Touriga Francesa, and Touriga Nacional) are widely cultivated and used. White ports are produced the same way as red ports, except that they use white grapes— Donzelinho Branco, Esgana-Cão, Folgasão, Gouveio, Malvasia Fina, Rabigato and Viosinho. The wine is aged in barrels stored in a cellar. Port wine is different from other types of wine because it is typically richer, sweeter and it has an above average alcohol content (between 19% and 22%). Port is arguably the greatest of all fortified wines. It is produced in the mountainous eastern reaches of the Douro Valley, one of the world’s oldest and most beautiful vineyard areas. Although the wine is produced inland, it takes its name from the coastal city of Oporto from which it is traditionally exported.One of the fascinating aspects of Port wine is its variety of different styles. The color and sweetness will vary according to the different types of port. There are two aging styles: reductive aging and oxidative aging. Ports that are aged using the reductive process are sealed in their container and have no exposure to oxygen. They are smoother and less tannic. The ports that are aged using the oxidative process are matured in wooden barrels and are slightly exposed to oxygen. Because of that they are more viscous and intense.
The IVDP (Instituto dos Vinhos do Douro e Porto) divides port into two categories:
1) Normal ports:
a) Ruby is the label given to younger wines that display a deep color; they are fairly fruity and are usually aged for between three and five years. Ruby port is the cheapest and most extensively produced type of port.
b) Tawny ports are wines, made from red grapes that are aged in wooden barrels, exposing them to gradual oxidation and evaporation. As a result, they gradually mellow to a golden-brown colour. Tawny ports are sweet or medium dry and typically consumed as a dessert wine.
c) White port is made from white grapes. There are a range of styles of white port, from dry to very sweet. White port that has been aged for many years in wood obtains the same golden color that very old tawnies have.
2) Special categories, which include everything else.


Porto vynas
Porto vynas (taip pat žinomas kaip Vinho do Porto, Lietuvoje įprastas pavadinimas - portveinas) yra vienas geriausių klasikinių vynų Europoje. Porto yra spirituotas vynas, kuris gaminamas fermentacijos proceso metu pridedant dalį brendžio arba vynuogių spirito. Tai reiškia, kad vynas išlaiko natūralų vynuogių saldumą, todėl yra sodrus, neaitrus ir malonaus skonio. Yra daugiau nei šimtas vynuogių rūšių pritaikytų portveino gamybai, tačiau tik penkios (Tinta Barroca, Tinta Cão, Tinta Roriz (Tempranillo),Touriga Francesa, ir Touriga Nacional) yra plačiai auginamos ir naudojamos. Baltas Porto vynas gaminamas taip pat kaip raudonas, išskyrus tai, kad naudojamos baltosios vynuogės - Donzelinho Branco, Esgana-Cão, Folgasão, Gouveio, Malvasia Fina, Rabigato ir Viosinho. Vynas brandinamas statinėse, kurios saugomos rūsiuose. Portveinas skiriasi nuo kitų vynų tuo, jog dažniausiai yra sodresnis, saldesnis ir turi didesnį alkoholio kiekį (nuo 19% iki 22%). Portveinas be abejonės yra geriausias iš visų spirituotų vynų. Jis gaminamas kalnuotoje rytinėje Douro slėnio dalyje, viename iš seniausių bei gražiausių pasaulio vynuogynų. Nors vynas gaminamas vidinėje šalies dalyje, jis yra pavadintas pakrantės miesto – Porto – vardu, iš kurio jis dažniausiai eksportuojamas.

Viena iš labiausiai žavinčių portveino ypatybių yra ta, jog egzistuoja daugybė jo tipų. Vyno spalva bei saldumas varijuoja priklausomai nuo portveino rūšies. Yra du brandinimo tipai: redukcinis brandinimas ir oksidacinis brandinimas. Porto vynas, brandinamas redukciniu būdu, yra uždaromas talpose ir neturi jokio deguonies poveikio. Toks vynas yra švelnesnis ir turi mažiau taninų. Portveinas, kuriam pagaminti naudojamas oksidacinis procesas, yra brandinamas medinėse statinėse ir gauna šiek tiek deguonies. Dėl to jis yra tirštesnis ir sodresnis. 

IVDP (Instituto dos Vinhos do Douro e Porto) išskiria portveiną į dvi kategorijas:
1) Įprasti:
a) Ruby ženklas priskiriamas jaunesniems vynams, kurie yra sodrios spalvos, turintys vaisių skonį ir dažniausiai brandinami nuo trejų iki penkerių metų. Ruby yra pigiausia ir plačiausiai gaminama portveino rūšis.
b) Tawny yra vynas, pagamintas iš raudonųjų vynuogių, brandintų medinėse statinėse, ir paveiktas laipsniškos oksidacijos ir garavimo. Dėl šios priežasties jis palaipsniui tampa rudos/auksinės spalvos. Tawny yra saldus arba pusiau sausas ir dažniausiai patiekiamas kaip desertinis vynas.
c) Baltas portveinas yra gaminamas iš baltųjų vynuogių. Yra keletas rūšių balto Porto vyno – nuo sauso iki labai saldaus. Baltas portveinas, brandintas daug metų medienos statinėse, įgauna tokią pačią auksinę spalvą kaip ir labai seni Tawny vynai.
2) Specialios kategorijos, kurios apima visa kita.Sem comentários:

Enviar um comentário