30.3.13

CUISINE OF PORTOPorto is one of the Portuguese destinations where tourists can taste the best of the country’s traditional cuisine. There is a clear emphasis on the seafood and fish specialties, but in Porto locals have developed a genuine cult of tripe stew, from where they have gained the justified surname of “tripe eaters”. And, of course, one could never forget to taste the reputed Port wine.

Porto yra viena iš Portugalijos vietų, kur turistai gali paragauti šalies tradicinės virtuvės. Jūros gėrybės ir žuvis yra akcentuojami, tačiau Porto gyventojai išvystė žarnų troškinio kultą, dėl kurio gavo pagrįstą pravardę „žarnų valgytojai“.  Žinoma, negalima pamiršti paragauti gerai žinomo Porto vyno.

Francesinha is a Portuguese sandwich that originated in Porto, it is made out of ham, linguiça (pork sausage), fresh sausage, roast meat and covered served in bread topped with melted cheese and a hot thick sauce made out of tomato and beer. It is a very popular dish in Porto and in some places in Portugal where it is consumed before or after a game of football, usually served with chips which is also doused in sauce together with local type of draught beer called fino.The signature element of this dish is not the bread or its meat but its sauce hence until now there is no set recipe for its sauce and kept secret by vendors and/or people who makes them. 

Francesinha yra portugališkas sumuštinis, kuris kilo Porte ir yra daromas iš kumpio, linguiça (kiaulienos dešros), šviežios dešros, keptos mėsos. Jis yra patiekiamas su duona ant kurios viršaus yra išlydomas sūris, o visas sumuštinis apipilamas tirštu padažu, pagamintu ir pomidorų ir alaus. Tai yra labai populiarus patiekalas Porte bei kitose Portugalijos vietose, dažniausiai jis yra patiekiamas su traškučiais, kurie taip pat yra apipilti padažu, ir su pilstomumi alumi, kuris yra vadinamas fino. Sumuštinis dažniausiai yra valgomas prieš arba po futbolo žaidimo. Pagridinis šio patiekalo ingridientas yra ne duona, bet padažas, kurio receptas iki šiol dar nėra parašytas ir yra laikomas paslaptimi prekiautoju ir/arba žmonių, kurie gamina šiuos sumuštinius.

Just like anywhere else in Portugal (at least on the coastal regions), cod fish is ever-present on locals’ tables. Bacalhau is a specialty consisting basically of dried salted cod fish, and the authenticity of the dish is guaranteed by the centuries-old traditional recipes. Tourists can also be amazed by the variety of the bacalhau versions, but eventually they must make sure they don’t leave Porto (or their Portuguese destination of choice) without sampling at least one of these recipes.

Kaip ir visur kitur Portugalijoje (bent jau pakrantės regionuose), menkė visada yra vietinių stalo. Bacalhau yra firminis patiekalas, susidedantis iš džiovintos sūdytos menkės, o šio patiekalo autentiškumas yra garantuotas amžių senumo receptų. Turistai taip pat gali būti nustebinti, šio patiekalo receptų įvairovės, bet galiausiai jie turi įsitikinti, jog neišvažiuos iš Porto neparagavę nors vieno iš tų receptų.

Tripas in Portuguese cuisine, is beef stomach, and in the form of Tripas à moda do Porto (tripe with white beans) is considered the traditional dish of the city of Porto, whose inhabitants are informally known as tripeiros. There are all sorts of versions of tripas, which basically refers to a stew or soup made of tripe and other sundry ingredients. Briefly, tripas is a must, at least for tourists who want to get to know the local flavors of Porto in their most intimate expression.

Tripas portugalų virtuvje yra jautienos skrandukai, o Tripas à moda do Porto (žarnos su baltosiomis pupelėmis) yra laikomas tradiciniu Porto miesto patiekalu, o Porto gyventojai yra žinomi kaip tripeiros. Yra daug tripas versijų, kurios yra siejamos su troškiniu arba sriuba, pagaminta iš žarnų ir kitų saulėje išdžiovintų ingridientų. Trumpai tariant, tripas yra patiekalas, kurį privalu paragauti, bent jau turistams, kurie nori sužinoti apie vietinius Porto patiekalų skonius.

The Port wine is, without a doubt, the most prestigious local produce of Porto. The wine is made of grapes cultivated in the Duoro region of Portugal. The Port wine (often simply referred to as Porto or port) is basically a fortified wine usually served as dessert. It comes in both reds and whites, but the reds are commonly thought of as the typical Port wines.

Porto vynas, be abejonės, yra vienas iš prestižinių vietinių Porto produktų. Vynas yra pagaminamis iš vynuogių užaugintų Duoro regione, Portugalijoje. Porto vynas yra spirituotas vynas, dažniausiai patiekiams kaip desertas. Jis yra gaminamas ir kaip raudonas, ir kaip baltas vynas, bet raudonasis yra įprastai laikomas kaip tipinis Porto vynas.
Sem comentários:

Enviar um comentário