1.5.13


                                                                     The cork oak

The cork oak (also known as quercus suber) is a significant part of the Portuguese culture. Portugal is the biggest cultivator of cork oaks and its production is famous all over the world.

The cork oak is an evergreen shade tree that can reach 75’ tall and grow shiny dark green leaves. The most suitable climate for the plant is the Western Mediterranean.  The ideal conditions consist of evenly distributed rainfall, dry periods with atmospheric humidity, mild winters and deep soils. Therefore, there is no surprise that the largest forests of the cork oak grow in Portugal. In fact, every year it releases half of the world’s production of cork (approximately 310,000 tons). It is claimed that cork oaks of the best quality grow in the central and southern regions of the country such as the province of Algarve and some parts of Alentejo.

Cork is famous for many good qualities. First of all, it is extremely light, compressible, elastic and flexible material, highly resistant to moisture, liquid and other substances. Moreover, it is a poor conductor of electricity, sound and heat. What is more, cork is also proof against most chemical substances and has high durability. Therefore, the government of Portugal protects the species and has prohibited cut the trees down more than once every nine years.

A great durability and elasticity of the material allow to create any kind of products (it depends only on one’s imagination): starting from musical instruments, shoes, bricks, cricket balls and finishing with laser printers, linoleums and fairings. Nevertheless, cork is mostly used in wine bottling. Cork stoppers became popular in 17 century when glass bottles were invented.  Since then the stopper industry has expanded all over the world and these days cork is also used for bottles of beer, mineral waters and fruit juices.

The Portuguese have very old wine drinking traditions, so we can imagine how every small detail (including a cork stopper) is significant. Therefore, the cork oak has a very important role in the economy and culture of Portugal and this fact should be known and accepted by every tourist or visitor of the country.

 

                                                     
                                                                     Kamštinis ąžuolas

  Kamštinis ąžuolas (taip pat žinomas kaip quercus suber) yra neatsiejama portugalų kultūros dalis. Portugalija yra didžiausia kamštinių ąžuolų augintoja ir jos produktai yra žinomi visame pasaulyje.

  Kamštinis ąžuolas yra amžinai žaliuojantis, plačių lapų medis, galintis užaugti netgi iki 75 metrų aukščio. Tinkamiausias klimatas – Vakarų Viduržemio. Idealias sąlygas sudaro tolygus kritulių pasiskirstymas, sausi periodai su drėgnomis oro masėmis, šiltos žiemos ir derlingas dirvožemis. Todėl nenuostabu, kad didžiausi kamštinių ažuolų miškai auga Portugalijoje. Kiekvienais metais ji pagamina pusę visos pasaulio produkcijos iš šių medžių. Teigiama, kad aukščiausios kokybės kamštiniai ąžuolai auga centriniuose bei pietiniuose šalies regionuose, kaip Algarve provincijoje bei kai kuriose Alentejo dalyse.

  Kamštinio ąžuolo žievė pasižymi daugeliu gerų savybių. Visų pirma, tai ypač lengva, suspaudžiama bei elastiška medžiaga, atspari drėgmei. Be to, ji prasta elektros laidininkė, nepraleidžia garso bei karščio.  Taip pat tinkamai apsaugo nuo bet kokių cheminių medžiagų, pasižymi patvarumu. Todėl Portugalijos vyriausybė ypatingai prižiūri ir saugo šią augalų rūšį, netgi išleido įstatymą, draužiantį kirsti medžius daugiau negu vieną kartą per devynerius metus.

  Dėl kamštinio ąžuolo žievės nepaprasto elastingumo bei tvirtumo galima sukurti bet kokį produktą (viskas priklauso nuo vaizduotės): pradedant muzikos instrumentais, batais, plytomis, kriketo kamuoliais ir baigiant lazerio spausdintuvais, linoleumais bei aptakais. Tačiau ši materija daugiausiai naudojama vyno butelių užkimšimui. Pirmieji kamščiai buvo pradėti naudoti tik XVII amžiuje, atsiradus stiklniams buteliams. Nuo data kamščių gaminimo industrija išplito po visą pasaulį ir šiais laikais kamščiai naudojami ne tik vyno, bet ir alaus, mineralinio vandens bei sulčių buteliams.

  Portugalai turi labai senas vyno gėrimo tradicijas, todėl kiekviena detalė (įskaitant butelio kamštį) yra labai svarbi. Todėl kamštinis ąžuolas atlieka didelį vaidmenį tiek portugalų kultūroje, tiek ekonomikoje. Tai yra faktas, kurį turėtų žinoti ir suprasti visi šios šalies turistai ir lankytojai.

Sem comentários:

Enviar um comentário