31.10.11

Democratic Republic of Timor-Leste

Demokratinė rytų Timūro respublika
Demokratinė Timor-Leste respublika, dažniausiai žinoma kaip Rytų Timūras, yra įsikūrusi Azijos pietričiuose.
16tame amžiuje Rytų Timūras buvo Portugalijos kolonija ir buvo žinomas kaip Portugalų Timūras iki kol Portugalija atsižadėjo šios kolonijos. 1975 metų pabaigoje Rytų Timūras paskelbė nepriklausomybę, bet vėliau, tais pačiaus metais, šalis buvo užgrobta ir okupuota Indonezijos ir tapo 27-toji Indonezijos povincija. 1999 metais Jungtinių Tautų pagalba, Indonezija atsižadėjo šios teritorijos ir Rytų Timūras tapo pirmąja nauja valstybe XXI amžiuje. Tai įvyko 2002 metais gegužės 20 dieną. Rytų Timūras yra viena iš dviejų katalikiškų šalių Azijoje, kita yra Filipinai.
Žodis „timor“ yra kilęs iš žodžio timur, kuris reiškia „rytus“ indonezų ir malajų kalbomis.
Rytų Timūre gyvena apie vienas milijonas žmonių. Šis skaičius staigiai pradėjo augti šiomis dienomis dėl didelio gimstamumo ir, dėl emigrantų sugrįžimo. Didžiausia populiacija yra Dilio regione.
Rytų Timūras turi dvi oficialias kalbas: portugalų ir tetumų. Pagal indonezų taisyklę, portugalų kalba buvo uždrausta, tačiau ji toliau buvo slaptai vartojama, ypač kaip priemonė susisiekti su išoriniu pasauliu. Tetumų kalba laikoma kaip pasipriešinimo ir laisvės simboliu. Dėl šios piežasties ji buvo pripažinta kaip viena iš dviejų oficialių kalbų ir kaip ryšys su tauta skirtinguose žemės kampeliuose.
Rytų Timūro vietinę kultūrą veikė skirtingų kultūrų poveikis, tokių kaip Portugalijos, katalikų ir Malaizijos. Išlikusi legenda apie šią salą: didelis krokodilas transformavosi į Timūro salą, kitaip dar dažnai vadinama Krokodilo salą. Rytų Timūro kultūra yra labai paveikta australų ir katalikų legendų. Čia yra labai stipri poezijos tradicija. Pavyzdžiui, net ministras pirmininkas Xanana Gusmão yra žymus poetas. Kalbant apie architektūrą, keli portugalų stiliaus pastatai gali būti rasti kartu su tradiciniais rytų regiono totemų namais. Šie namai žinomi kaip uma lulik (šventi namai) Tetume ir lee teinu ( namai su kojomis) Fatalukuke. Yra plačiai paplitęs meistriškas tradicinis šalikų ir tais audimas.
Šios šalies tradicijos, taip pat, glaudžiai susijusios su animisto spiritualizmu, kuris yra vyraujantis iki šių dienų. Animisto religija skelbia, kad negyvų žmonių sielos turi būti garbinamos, o ne jų bijoma. Žmonių sielos įgauna formas, tokias kaip šuliniai, upeliai, akmenys, gyvūnai. Timoresų kalboje jie yra žinomi kaip Luliks.
Rytų Timūro menas susideda iš tekstilės, amatų, šokių, muzikos ir įvairių paveikslų. Timor Leste turi labai svarbią tekstilę vadinamą Tais. Tais perteikia šalies gražias ir antikines tradicijas. Jas dažniausiai praktikuoja Rytų Timūro moterys. Tais, taip pat, užima svarbų vaidmenį šokyje, religiniuose susibūrimuose ir specialiuose ritualuose Rytų Timūre. Įvairių produktų, skirtų kasdieniniam vartojimui, tokių kaip piniginės, krepšiai ir knygų žymekliai, yra pagaminti iš Tais.
Timor Leste muziką lėmė Portugalijos ir Indonezijos kultūros. Populiariausia forma yra Likurai. http://www.youtube.com/watch?v=mWgcSRE0d6w
Šis šokis buvo sukurtas moterų, kurios sveikindavo grįžtančius vyrus po karo. Toks šokis užėmė vietą procesijose einant per kaimus. Iš tikrųjų, dabar šio šokio modifikuota forma naudoja moterys, kurios sielia prisimeilinti.
Šalies muzika didelį dėmėsį skiria kovai su nepriklausomybe. Grupė Dili All Stars išgarsėjo su daina, kuri plačiai buvo naudojama formuojant referandumą dėl nepriklausomybės. Tuo pačiu metu, Jungtinės Tautos pasirodė su daina Hakotu Ba. Šios dainos pagrindinis tikslas buvo raginti žmones balsuoti dėl referendumo.
http://www.youtube.com/watch?v=ORQtG-qeFVI
Rytų Timūre pagrindinis patiekalas yra ryžiai. Taip pat, čia auginami kukurūzai, saldžiosios bulvės, manijokai ir Taro. Auginamos daržovės, tokios kaip kopūstai, špinatai, pupos, svogūnai. Iš tikrųjų, dauguma žmonių augina naminius paukščius, kiaules ir ožkas, kurios irgi naudojamos maistui. Taip pat, jie valgo žuvį. Timūriečiai kultyvuoja bananus, melionus, mangus, papajus ir kokosus. Jie vartoja įvairius prieskonius.

Democratic Republic of Timor-Leste
The Democratic Republic of Timor-Leste, commonly known as East Timor, is a state in Southeast Asia.
East Timor was colonized by Portugal in the 16th century, and was known as Portuguese Timor until Portugal's decolonization of the country. In late 1975, East Timor declared its independence, but later that year was invaded and occupied by Indonesia and was declared Indonesia's 27th province the following year. In 1999, following the United Nations-sponsored act of self-determination, Indonesia relinquished control of the territory and East Timor became the first new sovereign state of the 21st century on May 20, 2002. East Timor is one of only two predominantly Roman Catholic countries in Asia, the other being the Philippines.
"Timor" derives from timur, the word for "east" in Indonesian and Malay, which became Timor in Portuguese and entered English as Portuguese Timor. Lorosa'e (lit "rising sun") is the word for "east" in Tetum.
The population of East Timor is about one million. It has grown considerably recently, because of a high birth rate, but also because of the return of refugees. The population is especially concentrated in the area around Dili.
East Timor's two official languages are Portuguese and Tetum, which belongs to the Austronesian family of languages spoken throughout Southeast Asia. Under Indonesian rule, the use of Portuguese was banned, but it was used by the clandestine resistance, especially in communicating with the outside world. The language, along with Tetum, gained importance as a symbol of resistance and freedom and was adopted as one of the two official languages for this reason, and as a link to nations in other parts of the world.
The culture of East Timor reflects numerous influences, including Portuguese, Roman Catholic, and Malaysia, on the indigenous Austronesian and Melanesian cultures of Timor. Legend has it that a giant crocodile was transformed into the island of Timor, or Crocodile Island, as it is often called. East Timorese culture is heavily influenced by Austronesian legends, although the Catholic influence is also strong. There is a strong tradition of poetry. Prime Minister Xanana Gusmão, for example, is a distinguished poet. As for architecture, some Portuguese-style buildings can be found, along with the traditional totem houses of the eastern region. These are known as uma lulik (sacred houses) in Tetum, and lee teinu (houses with legs) in Fataluku. Craftsmanship is also widespread, as is the weaving of traditional scarves or tais.
East Timor traditions also points to animist spiritualism which is quite predominant till this time too. The animist religion proclaims that the spirits of the dead people should be worshiped rather than being feared. The spirits are given a shape of materialism with the various objects like wells, streams, stones, animals and in the Timorese language they are known as Luliks.
East Timor Art comprises of the textiles, handicrafts, dances, music and the various paintings of Timor Leste. Timor Leste has a very important textile called the Tais. Tais conveys the beautiful and ancient traditions of East Timor and is mainly crafted by the women of Timor Leste. Timor Leste Art has a deep connection with Tais and consists of simple back straps. Tais also has a special place in the dances, religious gatherings and the special rituals of Timor Leste. Many kinds of products for daily use like Table runners, purses, bags and bookmarks are made out from it.
Timor Leste had been under Portugal and Indonesia for quite some time. As a result East Timor Music reflects the influence in its music of these countries. The most popular form of East Timor Music is Likurai. http://www.youtube.com/watch?v=mWgcSRE0d6w
This danced was performed by women when they welcomed men back to their homes after the war. This dance made use of the drum and sometime even the head of enemies was used. Such a dance also took place in the form of processions through villages. In fact in present times a modified form of the dance continues to be used by the women during courtship.

As a result the modern East Timor Music is closely related with the struggle for independence. The band by the name of Dili All Stars came up with a song that was widely used in the process of forming a referendum on Independence. At this point of time the United Nations too came up with a song known as the Hakotu Ba. This song aimed at encouraging people to vote for the referendum. http://www.youtube.com/watch?v=ORQtG-qeFVI
The staple East Timor Food consists of Rice. Besides, the other food crops grown here include Maize, sweet potatoes, cassava, and Taro. The vegetables that form a part of the East Timor Food consist of cabbage, spinach, beans, cowpeas and onions. In fact in many houses poultry, pigs and goats are domesticated and they also serve as a source of meat. Besides, East Timor Food also includes fish as a part of it. Also, the Timorese people cultivate bananas, watermelons, mangoes, papaya and coconuts.
East Timor Food recipes make the use of a variety of spices. Japanese, Italian, Chinese, Portuguese and Thai foods are also available here.

Sem comentários:

Enviar um comentário