26.4.12

Portuguese Fashion / Portugalų Mada

Portuguese Fashion


One of the traits of contemporary culture in today’s world is the art of fashion. The painters and sculptors had been replaced by designers who create the fashion that people use. Portugal is not the biggest fashion centre such as London, New York or Paris, but Portugal is slowly becoming internationally recognized as a country to have a big lead in fashion. Moda is the Portuguese word for fashion - and fashion is taken very seriously in Portugal. Portugal is not only the capital of shoes in Europe, but Lisbon also offers some top designer outlets.


                                   A photo by Portuguese fashion photographer Frederico Martins.


Portugal keeps up with big fashion capitals by having Lisbon fashion weeks, ModaLisboa as it is called in Portuguese, which look just as spectacular as the ones held in Paris or New York. Recognized Portuguese designers participate in Lisbon fashion week, such as Ana Salazar whose collections are being sold in Paris, Milan and New York, Fatima Lopes and Felipe Oliveira Baptista, one of the most recognized Portuguese designers.
Felipe Oliveira Baptista is a Portuguese designer who studied fashion in Kingston University in London. He worked with such companies as Max Mara, until in 2003 he founded his own label. He became a successful designer working and living in Paris and selling his creation all around the world. Felipe is a high fashion designer and a member of the Chambre Syndicale de la Haute Couture. In addition, in 2010 he was appointed the creative director of Lacoste. In recognition of his talent Baptista had his first show in the Paris fashion week in 2009.

 


Felipe Oliveira Baptista 

Portuguese fashion is one of the things that helps Portugal to stand out and keep its good image in the eyes of the European people. Contemporary culture has to keep up with modern ages and their fast changing patterns. Portuguese designers are moving foot to foot with other known European designers and create the contemporary culture of today's Portugal. 

Portugalų Mada

Vienas iš šiuolaikinės kultūros bruožų šiandienos pasaulyje yra mados menas. Tapytojus ir skulptorius pakeitė dizaineriai kuriantys madą kurią vartoja žmonės. Portugalija nėra viena iš didžiausių mados sostinių, kaip Londonas, Niujorkas ar Paryžius, tačiau iš lėto Portugalija tampa tarptautiniu mastu pripažinta kaip šalis turinti didelę įtaką madoje. Moda yra Portugališkas žodis reiškiantis madą - ir Portugalija žvelgia į madą labai rimtai. Portugalija yra ne tik batų sostinė Europoje, bet Lisabona taip pat gali pasiūlyti pripažintų dizainerių parduotuvių salonus.
 Portugalija neatsilieka nuo didžiųjų mados sostinių rengdama Lisabonos mados savaites, portugališkai ModaLisboa, kurios atrodo taip pat įspūdingai kaip ir tos rengiamos Paryžiuje ar Niujorke. Pripažinti Portugalų dizaineriai dalyvauja Lisabonos mados savaitėje, tokie kaip Ana Salazar kurios kolekcijos yra parduodamos Paryžiuje, Milane ir Niujorke, Fatima Lopes ir Felipe Oliveira Baptista vienas iš labiausiai pripažintų Portugalų dizainerių.  
Fatima Lopes 2005 mados šou Porto mieste Portugalijoje. 

Felipe Oliveira Baptista yra Portugalų dizaineris kuris mokėsi mados Kingstono universitete Londone. Jis dirbo su tokiomis kompanijomis kaip Max Mara, kol 2003 atidarė savo drabužių liniją. Jis tapo sėkmingu dizaineriu dirbdamas ir gyvendamas Paryžiuje, ir pardavinėdamas savo kolekcijas visame pasaulyje. Felipe yra aukštosios mados dizaineris ir Chambre Syndicale de la Haute Couture narys. Taip pat  2010 jis buvo paskirtas Lacoste kūrybos direktoriumi. Savo talento pripažinimui Baptista surengė savo mados šou Paryžiaus mados savaitėje 2009.
Portugalų mada yra vienas iš dalykų padedančių Portugalijai išsiskirti ir palaikyti savo gerą įvaizdį europiečių akyse. Šiuolaikinė kultūra turi neatsilikti nuo modernių laikų ir jų greitai besikeičiančių modelių. Portugalų dizaineriai juda koja kojon su kitais žinomais Europos dizaineriais ir kuria šiandienos Portugalijos kultūrą.

Edita Savicka

Sem comentários:

Enviar um comentário