26.4.12

“Sebastianism” - The legend of king Sebastian / “Sebastianizmas” – karaliaus Sebastiano legenda


 “Sebastianism” -  The legend of king Sebastian


When the Portuguese society faces with some difficult problems, they usually mention King Sebastian. They hope that he will return and solve all their problems. The interesting fact is that it is believed that the King Sebastian have died almost 450 years ago, but still, the legend of his arrival is lively till nowadays.
Sebastian I was born on January 20th, in 1554, in Lisbon. He succeeded to the throne in 1557 due to the death of his father, João, Crown Prince of Portugal. In this period continued Portuguese colonial expansion in Africa, Asia and Brazil. In 1568, Sebastian began plans for a great crusade against the Moroccans of Fez. Unfortunately, these plans were fateful for him. The Portuguese crusaders crossed into Morocco in 1578 and, against the advice of his commanders, Sebastian marched deep inland. At Ksar El Kebir (Field of the Three Kings) the Portuguese were routed by Ahmed Mohammed of Fez, and Sebastian was almost certainly killed in battle or subsequently executed. It’s still uncertain whether his body was ever found or not. But for the Portuguese people, he had just disappeared and would return home one day. Since he haven’t left any descendants, after his death (or disappearance), Portuguese nobility saw its independence gone. In the time of Habsburg rule (1580-1640), impostors claimed to be King Sebastian in 1584, 1585, 1595 and 1598. As the years passed, many stories were created about King Sebastian.
Because of these events, Sebastian passed into legend as a great Portuguese patriot and hero - the "sleeping King" who would return to help Portugal in darkest hour.


“Sebastianizmas” – karaliaus Sebastiano legenda


Kai Portugalijos visuomenė susiduria su kokiais nors sunkumais, dažniausia mini karalių Sebastianą. Jie tikisi, kad jis sugrįš ir išspręs sudėtingas jų problemas.  Tačiau  įdomiausia yra tai, kad manoma, jog karalius Sebastianas mirė apytiksliai prieš 450 metų, o legenda apie jo sugrįžimą gyvuoja iki šiol.
Sebastianas I gimė sausio 20 d. 1554 metais Lisabonoje. Sosto įpėdiniu jis tapo 1557, mirus tėvui. Šiuo laikotarpiu Portugalija tęsė kolonizaciją Afrikoje, Azijoje ir Brazilijoje. 1568 metais jis pradėjo planuoti kryžiaus žygį į Maroko karalystę. Nelaimei, šie planai jam buvo lemtingi. Portugalijos armija įžengė į Maroką 1578 metais. Kovos metu, neklausydamas savo vadų, Sebastianas nužygiavo gilyn į mūšio lauką. Portugalijos kariuomenė buvo apsupta ir pralaimėjo mūšį, o Sebastianas neabejotinai buvo nužudytas arba jam buvo atlikta mirties bausmė. Iki šiol neaišku, ar buvo rastas jo kūnas. Tačiau pasak daugelio portugalų, jis tik pradingo ir vieną dieną sugrįš į savo teisėtą sostą. Kadangi karalius Sebastianas neturėjo palikuonių, Portugalijos kilmingieji prarado nepriklausomybę. Buvo pasirodę net keli apsišaukėliai, tvirtinę esantys Sebastianais. Ilgainiui apie Sebastianą imtos kurti įvairios istorijos.
Dėl visų šių įvykių, buvo sukurta skambi legenda apie didingąjį Portugalijos karalių Sebastianą – patriotą ir herojų, dar vadinamą „miegančiuoju karaliumi“ kuris sugrįš padėti Portugalijai tamsiausią valandą.

Sources / Šaltiniai:

Sem comentários:

Enviar um comentário