1.4.13

Economy of Brazil


Brazil: Country Economic Overview

Brazil is probably best known for its Rio de Janeiro carnival, Amazon forests and football. These are usually the first images when one comes to think of this country. However, Brazil has something more to be proud of - it has one of the largest economies in the world. In 2011 Brazil happened to be number six worldwide, overtaking the United Kingdom and having ahead only the United States of America, China, Japan, Germany and France.

A very brief history of Brazilian economy

In 1822 Brazil achieved the independence from Portugal – by that time the country had lower GDP per capita than any New World colony. Only in the early twentieth century Brazilian economy began to show signs of life. During 1913 and 1980 Brazil grew faster than any other country in the Western-Hemisphere, thanks to high commodity prices and industrial production spurred by government spending programs. The growth stopped in 1983. In 1994 the inflation reached 1, 000 %. To stabilize and improve this dreadful economical situation, the Minister of Finance (later to be the president) Fernando Henrique Cordoso announced “Real Plan”, that introduced a new currency – real and was in general quite successful despite the economical crises that hit Brazil in 1998. With the introduction of a new currency and a series of administrations that ushered in economic liberalization, Brazil overcome the most difficulties and soon came to experience the economical boom.

Economical boom

From 2002 to 2010 the average GDP growth was 4,5 % per year. The strongest growth was in 2007 and 2008, and after the global financial crisis hit in 2008, Brazil was one of the first emerging markets to begin a recovery.  In 2010 the country’s GDP growth reached 7,5% which is the highest growth rate in the past 25 year and in  2011 Brazil even managed to overtake the United Kingdom in terms of GDP.  
So what makes this country to be dynamic and among the largest economies in the world?
 • ·         Infrastructure. Brazil emphasizes on building the infrastructure necessary to support fully developed economy (Roads, Sea-ports, technology…)
 • ·         Reducing poverty and inequality. One of the most important goals – to increase the participation in economic activities.
 • ·         Increasing openness to the world -international trade and foreign investment policies. (Brazil is an attractive destination for foreign investors).
 • ·         Institutional Reform. Since in the past decade Brazil has grown significantly, it made an effort to improve government institutions to make them more efficient for both Brazilian and foreign investors.
 • ·         Natural resources: Iron Ore, Manganese, Bauxite, Nickel, Granite, Limestone, Clay, Sand, Tin, Gold, Platinum, Uranium, Gems, Petroleum, Phosphates, Timber, Hydroelectric Power
 • ·         Oil. The country is now the world’s ninth largest oil producer and the government wishes to ultimately enter the top five.
 • ·         Tourism

Few comments on an actual situation

One of the main economical problems that Brazil is facing today is increasing inflation. This rising inflation let the authorities to take measures to cool the economy – last year the economy grew only 0,9 %, which caused Brazil to came back to the seventh position among the world’s largest economies, after being overtaken by the United Kingdom in 2012. According to Finance Minister Guido Mantega the Brazilian economy in 2012 was worth $2, 5 trillion.

Some interesting facts:

 • ·         Brazil is one of the world's leading producers of hydroelectric power
 • ·         According to Forbes 2011 Brazil has the 8th highest number of billionaires in the world
 • ·         Population below poverty line in 2009 – 21, 4%
 • ·         Labor force in 2012 – 107,1 million
 • ·         Unemployment rate in 2012 – 6,2 %
 • Brazil is self-sufficient in oil
Brazilija: Šalies ekonomikos apžvalga

Brazilija, ko gero, yra geriausiai yra žinoma dėl Rio de Žaneiro karnavalo, Amazonės miškų ir futbolo. Paprastai tai yra pirmieji dalykai, kuriuos įsivaizduojame, kai  pagalvojame apie šią šalį. Visgi, Brazilija turi ir daugiau kuo pasididžiuoti – ji turi vieną stipriausių ekonomikų pasaulyje. 2011 Brazilija tapo šeštąja pasaulio šalimi pagal ekonomikos stiprumą, aplenkusi Jungtinę Karalystę ir atsilikusi tik nuo Jungtinių Amerikos Valstijų, Kinijos, Japonijos, Vokietijos ir Prancūzijos.

 Trumpa Brazilijos ekonomikos istorija

Kai 1822 metais Brazilija pagaliau tapo nepriklausoma nuo Portugalijos,  tuo metu šalis turėjo žemiausią BVP vienam gyventojui iš visų Naujojo Pasaulio kolonijų. Tik XX amžiaus pradžioje Brazilijos ekonomika pradėjo rodyti gyvybės požymius. Nuo 1913 iki 1980 Brazilija augo sparčiau nei bet kuri kita Vakarų pusrutulio valstybė. Taip atsitiko dėl pramoninės gamybos, kurią paspartino šalies vyriausybės išlaidų programos ir dėl kitų priežasčių. Augimas sustojo 1983 metais, o 1994 metais infliacija siekė 1, 000%. Stabilizuoti ir pagerinti šią sudėtingą ekonominę situaciją  finansų ministras (vėliau prezidentas) Fernando Henrique Cordoso paskelbė "Plano Real" (realo planą), kuriuo  įvedė naują valiutą – realą. Planas  iš esmės buvo gana sėkmingas, nepaisant ekonominių krizių, kurios sukrėtė Braziliją 1998 m. Su naujos valiutos įvedimu ir tam tikromis reformomis, kurios paskatino  ekonomikos liberalizavimo procesą, Brazilija įveikė sunkumus ir netrukus išgyveno tikrą ekonomikos augimo bumą.

Ekonominis bumas

Nuo 2002 iki 2010 m. BVP augimo vidurkis buvo 4,5% per metus. Didžiausias augimas buvo 2007 ir 2008 metais, o po pasaulinės finansų krizės  2008 metais, Brazilija buvo viena iš pirmųjų atsigaunančių valstybių. 2010 metais šalies BVP augimas siekė 7,5%, ir tai yra geriausias rezultatas per pastaruosius 25 metus, o 2011 metais Brazilija net sugebėjo aplenkti Jungtinę Karalystę (pagal BVP). Taigi, kodėl ši šalis yra tokia dinamiška ir turi vieną stipriausių ekonomikų pasaulyje?
 • • Infrastruktūra. Brazilija skiria didelį dėmesį infrastruktūros kūrimui, kuri yra labai svarbi puikiai išvystytai ekonomikai (keliai, jūrų uostai, įvairios technologijos ...)
 • • Skurdo ir nelygybės mažinimas. Vienas iš svarbiausių tikslų – skatinti ir didinti dalyvavimą ekonominėje veikloje.
 • • Didėjantis atvirumas pasauliui, tarptautinės prekybos ir užsienio investicijų politika. (Brazilija yra labai patraukli užsienio investuotojams).
 • • Institucinė reforma. Kadangi per pastarąjį dešimtmetį Brazilija smarkiai išaugo, buvo stengiamasi pagerinti valdžios institucijas, kad jos tiek Brazilijos, tiek ir užsienio investuotojams būtų efektyvesnės.
 • • Gamtos ištekliai - šalis yra turtinga šiais natūraliaisiais ištekliais: geležies rūda, manganas, boksitas, nikelis, granitas, kalkakmenis, molis, smėlis, alavas, auksas, platina, uranas, brangakmeniai, nafta, fosfatai, mediena.
 • • Nafta. Brazilija šiuo metu yra devinta pagal dydį naftos gamintoja pasaulyje, ir vyriausybė nori, kad šalis galiausiai patektų į penketuką.
 • • Turizmas

Keletas pastabų apie dabartinę situaciją

Viena iš pagrindinių ekonominių problemų, su kuria  Brazilija susiduria šiandien yra didėjanti infliacija. Ši problema paskatino valdžios institucijas imtis priemonių ekonomikai "atvėsinti". Pernai ekonomika augo tik 0,9% ir tai sugrąžino Braziliją į septintą poziciją,  ją aplenkus Jungtinei Karalystei. Pasak finansų ministro Guido Mantegos, 2012 metais  Brazilijos ekonomika buvo verta $ 2, 5 trilijono.

Keletas įdomių faktų:
 • • Brazilija yra viena iš pirmaujančių pasaulio hidroelektrinių gamintojų
 • • Kaip teigia "Forbes" (2011) Brazilija užima 8-ąją vietą pagal milijardierių skaičių pasaulyje
 • • Gyventojų žemiau skurdo ribos 2009 metais  buvo  21, 4%
 • • Darbo jėga 2012 metais - 107,1 mln.
 • • Nedarbo lygis 2012 metais - 6,2%
 • • Brazilija turi pakankamai naftos savo šalies poreikiams

Sem comentários:

Enviar um comentário