7.4.11

The CocoThe Coco

What is the Coco?
The Coco (also known as ; Cuco; Coca; Cuca; Cucuy) is a mythical ghost-monster found in many Lusophone countries. The coco is a male being while coca is the female version of this monster, even though it is not possible to distinguish one from the other as both represent the same being.
What does the word “Coco” mean?
The word "coco" derives from the Portuguese language, and referred to a ghost with a pumpkin head. Coco can also be referred to the head of a human or a skull.
How does the coco look like?
There is no general description of the coco, as far as facial or body descriptions are concerned, but it is stated that this creature being is extremely horrible to look at. The coco is variously described as a shapeless figure, sometimes a hairy monster, that hides in closets or under beds and eats children that misbehave or disobey their parents.
What does the coco do?
The name of the coco is widely used by parents in Portugal and Latin America when children disobey their parents, do not want to go to sleep, do not want to eat, or go to prohibited places. The coco is a child eater and a kidnapper, it immediately d
evours the child and leaves no trace of her or it takes the child away to a place of no return, but it only does this to disobedient children. The coco is always waiting for child's misbehaviour; he takes the shape of any dark shadow and stays watching. They represent the opposite of the guardian angel and are frequently compared to the devil.
Parents sing lullabies or tell rhymes to the children warning them that if they don't sleep, el coco will come and get them.
One of the oldest known rhymes about the coco translates like this:
„Sleep child, sleep now...
Or else the Coco will come and eat you“

* The picture is of the painting "Que Viene el Coco" (1799) by Francisco Goya
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koko

Kas yra Koko?
Koko, kuris taip pat yra žinomas kaip Kuko; Koka; Kuka; Kukuy yra mistinis vaiduoklis, pabaisa kurį galima rasti daugelyje portugališkai kalbančių šalių. Koko yra vyriškosios giminės žodis, o kuka-moteriškosios, nors tai nereiškia beveik nieko, kadangi jie vis tiek žymi tą pačią būtybę.
Ką reiškia žodis "Koko"?
Žodis "Koko" yra kilęs iš portugalų kalbos, reiškiantis vaiduoklį su moliūgo galva. Koko taip pat gali reikšti žmogaus galvą ar tiesiog kaukolę.

Kaip atrodo koko?

Nėra vieno, konkretaus koko kūno ar veido aprašymo, tačiau pasakojama, kad į šį padarą yra baisu net pažiūrėti. Koko yra įvairiai apibūdinamas, dažniausiai jis minimas kaip beformė figūra, kartais plaukuoti pabaisa, kuri slepiasi spintose ar po lovos ir valgo vaikus, kurie blogai elgiasi arba nepaklūsta savo tėvams.

Ką daro koko?
Koko vardas yra plačiai naudojamas Portugalijos ir Lotynų Amerikos tėvų, kai vaikai jų neklauso, nenori eiti miegoti, valgyti, ar eina ten, kur jiems draudžiama. Koko yra vaikų pagrobėjas ir valgytojas. Jis akimirksniu suryja vaiką ir nepalieka jokių pėdsakų arba nusineša jį ten, iš kur sugrįžti neįmanoma. Koko visada laukia vaiko netinkamo elgesio, jis gali slėptis bet kokiame tamsiame šešėlyje, stebėti ir laukti, kol vaikas nusižengs taisyklėms. Koko yra priešingybė angelui sargui, dažnai palyginamas su velniu

Tėvai dainuoja lopšines ar kurios pasakojama apie tai, kad vaikai turi miegoti, kitaip kuko ateis ir juos pagrobs.
Vienas iš seniausių žinomų rimų apie koko skamba šitaip :
"Miegok vaikeli, miegok dabar pat...
Arba Koko ateis ir suvalgys tave "

* Paveikslėlis yra Francesco Goya kūrinys "Que Viene el Coco" (1799m.)

Sem comentários:

Enviar um comentário