7.4.11

Guimarães


Guimarães is a Portuguese city located in Braga District, in the North of Portugal, with a population of 52 181 inhabitants.
It is an historical city that had an important role in the formation of Portugal and it was settled in the 9th century, at which time it was called Vimaranes. This denomination might have had its origin in the warrior Vímara Peres, when he chose this area as the main government seat for the County of Portugal which he conquered for the Kingdom of Galicia
Guimarães is one of the most important historical cities of the country. Its historical center is a UNESCO World Heritage Site, making it one of the largest tourist centers in the region.
The city is often referred to as the "birthplace of the Portuguese nationality" or "the cradle city" (Cidade Berço in Portuguese). This might be because the administrative seat of the County of Portugal was established there by Henry of Burgundy, or that it might also been the birthplace of Afonso I of Portugal, the first Portuguese king or because of the historical role of the city in the Battle of São Mamede (June 24th, 1128), which had a tremendous importance in the formation of Portugal and was fought in the vicinity of the city, However, due to the needs of the Reconquista, the governative center was changed to Coimbra in 1129.
Guimarães, jointly with Maribor, is going to be European Capital of Culture in 2012.

The city of Guimarães is historically associated with the foundation and identity of the Portuguese nationality. Guimarães, among other settlements, precedes the foundation of Portugal and because of its role in the foundation of the country it is known as the "cradle of the Portuguese nationality". In 1128, major political and military events that would lead to the independence and the birth of a new nation took place in Guimarães. For this reason, in one of the old towers of the city's old wall it is written "Aqui nasceu Portugal" (Portugal was born here).
Climate
Guimarães is located in a valley and surranded by hills and because it there is some distance to the sea, the Winter is normally cold and rainy and the Summer is hot and lightly humid. The average annual temperature is 14º Celsius.
Culture
Guimarães, is an average size city but with a booming cultural life. Besides its museums, monuments, cultural associations, art galeries and popular festivities, it has since September 2005, an important cultural space, the Vila Flor Cultural Center. This cultural center has two auditories, exposition center and a concert-caffee. Guimarães is getting ready to be European Capital of Culture in 2012, together with Maribor. Until the event, a new Art Platform will be developed in the old market which is expected to be turned into a contemporany art center.
Guimarães was elected by the New York Times one of the 41 places to go in 2011 and NYT called it one of the Iberian peninsula's emerging cultural spots.
Gastronomy
The fact that since its beginning, Guimarães had a feminine monastery made much influence over its regional gastronomy, specially its confectionery. "Tortas de Guimarães" (Guimarães' pies) and "Toucinho do céu" (normally translated as bacon from heaven) are a good example. Besides the customary Minho gastronomy, the so called "meat" cake is made here, which is a kind of bread in a pizza shape served with pig, sardines or other toppings.
Traditions and Festivities
• "Nicolinas" are the festivities of the students of Guimarães, celebrated in honor of Saint Nicholas. The festivities start on the 29th of November and finish in the 7th of December. They are composed by different celebrations, the "Pinheiro" is the one with most attendancy in which after a dinner in the citys' restaurants, the participants parade the streets of Guimarães playing the "Toques Nicolinos" tune in drums. Latelly, it has been suggested that the "Nicolinas" should be contendent to be UNESCO intangible cultural heritage.
• The Santa Luzia festivities in honor of honor Saint Lucy take place annually in the 13th of December, near to the chapel of Santa Luzia. The selling of traditional cakes made of rye and sugar, which are called "Sardão" and "Passarinha" (these names have sexual connotations in Portuguese). According to the tradition, a boy should offer a "Sardão", which has a phallic form, to the girl and if the girl was interested in dating the boy, she should retribute with a "Passarinha".
Museums, cultural spaces and art galeries
The city of Guimarães has several cultural spaces of reference at a regional and national level. Among the several museums of the city, the Alberto Sampaio museum is the one that stands out. Founded in 1928 and opened its doors to the public in 1931 it is located in the old site of the Canon the Collegiate of Our Lady of Oliveira (Cabido da Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira in Portuguese). It contains a rich collection of pieces from the 14th, 15th and 16th century, including one rare vest that used by the king John I.
The Martins Sarmento Society (Sociedade Martins Sarmento in Portuguese) is one of the country oldest institutions dedicated to the study and preservation of archaeological artifacts. The society owns two museums: the Archaeological Museum of the Martins Sarmento Society, which is known by its prehistory and protohistory collections and also its numismatics and epigraphy collections; and the Castro Culture Museum which is dedicated to the castro culture.
There is also: the Primitive Modern Arts Museum, located in the Dommus Municipallis (the old city hall), which contains a collection of naïve art; the Museum of the Village of São Torcato, which is dedicated to the region and its relationship with the monastery and Saint Torcato (São Torcato in Portuguese); the Agriculture Museum of Fermentões, which exhibits collections of the traditional agricultural practices of the region;

Guimarães

Guimarães yra Portugalijos miestas, plytintis šalies šiaurėje, Bragos miesto rajone, kuriame gyvena 52 181 gyventojas.
Tai istorinis miestas, kuris buvo itin svarbus formuojantis Portugalijos valstybei. Įkurtas devintam amžiuje, jis dar vadinosi Vimaranes'as. Šis pavadinimas kildinamas iš kario Vímara Peres'o kuomet nugalėjęs ir prijungęs Portugalijos grafystę prie Galijos (tuometines Ispanijos) karalystės, pasirinko šį regioną savo valdymo tašku. Dėl šių priežasčių Guimarães'as yra vienas svarbiausių istorinių Portugalijos miestų. Jo istorinis centras piklauso Tarptautiniam UNESCO pasaulio paveldo sąrašui, kas pritraukia daugybę turistų į šį žavų miestą.
Miestas dažnai vadinamas „Portugalijos gimimo vieta, arba "lopšio miestas" (port. Cidade Berço). Tai gali būti siejama su administraciniu valdymo tašku, kurį įsteigė Henry of Burgundy, arba dėl Afonso I-ojo, pirmojo Portugalijos karaliaus gimimo vieta. Taipogi tai siejama su svarbią reikšmę Portugalijai turėjusiu mūšiu (São Mamede vykusiu birželio 24, 1128 metais), kuris vyko šio miesto apylinkėse. Vis dėlto dėl vykusios Rekonkistos, 1129 metais valdymo centru buvo pakeistas miestas Coimbra.
2012 metais Guimarães'as kartu su miestu Maribor'u bus Europos kultūros sostinė.
Guimaraes'o miestas yra istoriškai siejamas su portugalų tautos pamatais ir identitetu. Guimaraes'as tarp kitų apgyvendintų vietovių buvo dar prieš Portugalijos sukūrimą ir dėl jo vaidmens valstybės sukūrime jis yra žinomas kaip "Portugalų valstybės lopšys". 1128-aisiais svarbūs politiniai ir kariniai įvykiai įvykę Guimaraes'e atvedė prie nepriklausomybės ir naujos tautos gimimo. Dėl šios priežasties viename iš senųjų bokštų miesto senojoje sienoje yra užrašas "Aqui nasceu Portugal" (Portugalija gimė čia).
Klimatas
Guimaraes plyti slėnyje apsuptas kalvų, kadangi jūra yra gana tolokai, žiema paprastai būna šalta ir lietinga, o vasara karšta ir drėgna. Vidutinė metinė temperatūra čia siekia 14 laipsnių šilumos.
Kultūra
Nors Guimaraes'as palyginti yra vidutinio dydžio miestas, jis pasižymi įspūdingu kultūriniu gyvenimu. Nepaisant gausybės muziejų, paminklų, kultūrinių draugijų, meno galerijų ir populiarių festivalių, jame nuo 2005 metų rugsėjo įsteigta ypač svarbi kultūrinė erdvė "Vila Flor" - kultūrinis centras. Šis pastatas savyje talpina dvi erdves, tai parodų centrą ir koncertų salę. Beto kaip buvo minėta Guimaraes'as kartu su Maribor'u ruošiasi tapti Europos kultūros sostine - 2012. Iki šių metų senojo turgaus vietoje yra statoma nauja meno platforma, kuri turėtų tapti laikinu meno centru.
Populiaraus dienraščio "New York Times" Guimaraes'as buvo išrinktas viena iš 41 ypatingų pasaulio vietų į kurias verta nuvykti 2011 metais. NYT jį pavadino vienu iš Iberijos pusiasalio naujų kylančių kultūros taškų.
Kulinarija

Nuo savo gyvavimo pradžios Guimaraes'as turėjo savo moterų vienuolyną, kuris turėjo didžiulės įtakos šių apylinkių kulinarijai, ypač saldėsių gamyboje. "Tortas de Guimaraes" (liet. Guimaraeso pyragai) ir "Toucinho do céu" (paprastai verčiamas kaip kumpis iš dangaus) yra puikūs to pavyzdžiai. Nepaisant įprastinės Minho kulinarijos (Portugalijos sritys turtingos savo kulinariniu paveldu aut. past.), taip vadinamas mėsos pyragas yra gaminamas būtent čia, tai picos pavidalo duona patiekta su kiauliena, sardinėmis ir kitais pagardais.
Tradicijos ir šventės
• "Nicolinas" yra tradicinė Guimaraes'o studentų šventė, švenčiama švento Nikolo garbei. Fiesta prasideda lapkričio 29 ir baigiasi gruodžio 7-ąją. Ji susideda iš dviejų skirtingų švenčių, tai "Pinheiro"yra labiausiai lankoma, kuomet po vakarienės Guimaraes'o restoranuose, dalyviai pradeda žygiuoti miesto gatvėmis dainuodami ir grodami "Toques Nicolinos" melodiją. Neseniai buvo pasiūlyta įtraukti "Nicolinas" į UNESCO nematerialaus kulūrinio paveldo sąrašą.
• Santa Luzia iškilmės skirtos šventosios Liucijos garbei, vyksta kasmet Gruodžio 13-ąją, šalia šventosios Liucijos koplytėlės. Šventės metu pardavinėjami tradiciniai pyragai iš rugių ir cukraus, vadinami "Sardão", taip pat "Passarinha" (šie pavadinimai turi seksualinių asociacijų portugalų kalboje). Remiantis tradicija, vaikinas turi pasiūlyti "Sardão" pyragą merginai, turintį falo formą ir jeigu mergina yra susidomėjusi vaikinu, ji jam padovanoja pyragėlį "Passarinha", kaip atsaką jam.
Muziejai, kultūros ir meno erdvės
Guimaraes'as turi keletą išskirtinės svarbos kultūrinių vietų. Tarp keleto miesto muziejų Alberto Sampaio muziejus išsiskiria iš jų visų. Įkurtas 1928 metais ir atvėręs savo duris visuomenei 1931 metais. Jame galima rasti turtingą eksponatų kolekciją, siekiančią 14 15 ir 16 amžius įskaitant vieną retą liemenę dėvėtą karaliaus John'o I-ojo.
"Martino Sarmento organizacija" ( port. Sociedade Martins Sarmento) yra viena iš seniausių institucijų šalyje, skirta archeologinių radinių tyrinėjimui. Draugijai priklauso du muziejai "Martino Sermento organizacijos archeologinis muziejus", kuris itin žymus savo priešistorės ir ankstyvosios istorijos kolekcijomis bei numizmatikos ir epigrafijos rinkiniais; kitas - Kastro kultūros muziejus, kuris ir yra skirtas kastro kultūros tyrinėjimams.
Mieste taipogi yra: Modernaus meno muziejus, Dommus Municipallis kuris yra senamiesčio viduryje. Jame yra visos taip vadinamo "naiviojo meno" kolekcijos; São Torcato kaimo muziejus, skirtas regionui ir jo santykiams su vienuolynu ir šventuoju Torcatu (port. São Torcato); Agrikultūros muziejus, kuris eksponuoja kolecijas susijusias su tradiciniu žemės ūkiu.

1 comentário:

 1. Greetings from USA! Your blog is really cool.
  Are you living in Lithuania?
  You are welcomed to visit me at:
  http://blog.sina.com.cn/usstamps
  Thanks!

  ResponderEliminar