14.4.11

Portuguese language

Portuguese is a Romance language developed from Galician-Portuguese which was spoken in the medieval Kingdom of Galicia. Although the greater part of the Portuguese vocabulary comes from Latin, a number of words have also been absorbed from Arabic, French, and Italian, and also from some of the indigenous South American and African languages. With around 240 million speakers, Portuguese is the sixth most spoken language and the third most spoken European language in the world (after English and Spanish). While the Portuguese language has its roots firmly in Europe, most of the world's Portuguese speaking people live elsewhere.
During the Age of Exploration, Portuguese sailors carried their language to far off places. The exploration followed the attempts to colonise new lands by Portugal and as a result Portuguese became a widely dispersed language in the world. Brazil and Portugal are two primary Portuguese speaking nations. It's also widely used as a lingua franca in former Portuguese colonies of Mozambique, Angola and some more.
Just like other widespread languages, it has been influenced by and has influenced the languages it has come into a contact with. The system of sounds in Portuguese is quite similar to the phonologies of Catalan or French. Still the grammar, structure and vocabulary of the Portuguese and Spanish languages are so similar that phonetic differences are not significant.
Portuguese is the official language of Angola, Brazil, Cape Verde, Guinea-Bissau, Portugal, São Tomé and Príncipe and Mozambique. It is also one of the official languages of East Timor and the Chinese special administrative region of Macau. There are also significant Portuguese speaking immigrant communities in many countries including Andorra, Australia, Canada, France, Luxembourg, Jersey, Paraguay, Namibia, South Africa, Switzerland, Venezuela and even Japan.
More over, Portuguese is also the fourth most learned language in the world - at least 30 million students study this language. Similar legislation is being considered in Venezuela, Zambia, Congo, Senegal and many more.
According to UNESCO, Portuguese is one of the fastest-growing European languages after English. This language as well as Spanish has the highest potential for growth as an international language in southern Africa and South America. The Portuguese-speaking African countries are expected to have a combined population of 83 million people by 2050. In total, the Portuguese-speaking countries will have 335 million people by the same year.
Portuguese is a very rich language in terms of dialects, each with its particularity. Most of the differentiation between them is the pronunciation of certain vowels. Between Brazilian Portuguese and European Portuguese, there are differences in vocabulary, pronunciation and syntax, especially in popular varieties, while between educated Brazilians and Portuguese these differences are reduced. The most exotic Portuguese dialect is vernacular São Tomean Portuguese, because of the interaction with local Portuguese Creoles, but even with this one there are no difficulties when talking to another person from another country. Although the country is very small, a city or village can have its own particular dialect. Still most of Portuguese speakers do not understand what they speak as dialects.
Portuguese alphabet (alfabeto português)
A a
B b
C c
D d
E e
F f
G g
H h
I i
á
é
efe
agá
i
J j
K k
L l
M m
N n
O o
P p
Q q
R r
jota
cá/capa
ele
eme
ene
ó
quê
erre
S s
T t
U u
V v
W w
X x
Y y
Z z
esse
u
dábliu,
dáblio,
duplo-vê
xis
ípsilon,
ipsilão,
i grego

In the street

- Por favor, poderia me dizer?: Could you please tell me...?
- Pode me ajudar por favor?: Can you help me, please?
- Muito obrigado: Thanks a lot
- Eu lhe agradeço muito / Muito agradecida(o): I thank you so much

The Weather

- Hoje está um dia lindo: It is a lovely day!
- Faz calor / Está quente: It is hot!
- Faz frio / Está frio: It is cold

Travel & directions

- Por favor, preciso de uma passagem de ida para...: I need a single (one way) ticket to...,please
- Que horas saí o próximo ônibus?: At what time does the next bus leave to..?
- Quanto custa uma corrida de táxi ao centro da cidade?: How much does it cost a taxi to the city centre?
- Onde posso encontrar um ponto de táxi?: Where can i find a taxi-stop?
- Eu perdi minha mala/bagagem/sacola: I have lost my suitcase...
- Pode me dizer como ir a/ao...: Can you tell me how to go to...?
- Acho que estou perdido(a): I think I am lost.

Portugalų kalba
Portugalų kalba – romanų kalbų šeimos atšaka, išsivysčiusi iš galisų-portugalų kalbos, kuria viduramžiais šnekėta Galisijos karalystėje. Didžioji portugalų leksikos dalis kilusi iš lotynų kalbos, bet daug sąsajų ir su arabų, prancūzų, italų kalbomis, jos panašumų randama netgi su kai kuriomis Pietų Amerikos, Afrikos tautomis. Pagal kalbėtojų skaičių, kuris yra net 240 milijonų, portugalų kalba yra šešta didžiausia kalba pasaulyje ir trečioje vietoje po anglų ir ispanų kalbų kaip populiariausia iš Europos kilusi kalba. Nors šios kalbos šaknys Europoje, dauguma jos kalbėtojų gyvena kituose žemynuose.
Didžiųjų geografinių atradimų laikotarpiu, portugalų jūreiviai paskleidė savo kalbą net tolimiausiuose žemės kampeliuose. Prisidengiant siekiu ištyrinėti nežinomas žemes, buvo kolonizuojamos tautos, to rezultatu ir tapo toks žymus portugalų kalbos išplitimas. Brazilija ir Portugalija – didžiausios teritorijos, kuriose nacionalinė kalba yra portugalų. Ši kalba kaip pagrindinė vis dar vartojama ir kai kuriose buvusiose imperijos kolonijose.
Taip plačiai paplitusi kalba, be abejo, buvo įtakota ir pati įtakojo ne vieną svetimą kalbą. Pavyzdžiui, portugalų garsų sistema panaši į katalonų ir prancūzų. Visgi nepaisant fonetinių nesutapimų, portugalų yra artimiausia ispanų kalbai, ypač gramatika ir žodynu.
Portugalų – oficiali Angolos, Brazilijos, Bisau Gvinėjos Respublikos, Portugalijos, netgi Mozambiko kalba. Tai taip pat viena iš oficialių Rytų Timūro ir Kinijos Makao regiono kalbų. Daugybė didelių portugališkai šnekančių emigrantų bendruomenių esti tokiose šalyse kaip Andora, Australija, Kanada, Prancūzija, Liuksemburgas, Šveicarija ir Japonija. Dar daugiau, portugalų kalba yra ketvirta tarp labiausiai besimokomų kalbų pasaulyje – mažiausiai 30 milijonų žmonių studijuoja šią kalbą.
UNESCO duomenimis, portugalų – viena iš greičiausiai augančių Europos kalbų pasaulyje. Ši kalba kartu su ispanų turi didžiausią potencialą kaip tarptautinė kalba plisti Afrikos ir Pietų Amerikos žemynuose. Skaičiuojama, kad 2050 m. portugališkai kalbančių Afrikos gyventojų skaičius išaugs iki 83 milijonų žmonių. Taigi tais metais portugalų kalba turėtų apie 325 milijonus kalbėtojų.
Ši kalba labai turtinga dialektų įvairove. Didžiausi skirtumai išryškėja tam tikrų balsių tarime.

Sem comentários:

Enviar um comentário