26.5.12

Midsummer Celebrations in Portugal / Vidurvasario šventės Portugalijoje
Midsummer Celebrations in Portugal


Commemorated universally around the globe, the Midsummer celebration does not circumvent Portugal either. Summer festivities in Portugal in general are widely known as the Popular Saints‘ celebrations, or Santos Populares for the locals. Each of the festivities corresponds to a specific saint, in whose name the celebration is being held: St. Anthony‘s Day, usually concentrated in Lisbon is the 13th of June, St. John‘s Day, which is the day of the actual Midsummer, is celebrated traditionally more in Porto and Braga, and the date, as in many countries, is the 24th of June, and also the last celebration of the Portuguese in the Summer time each year is St. Peter‘s Day on the 29th of June.

The citizens, shopkeepers and town authorities put their best effort into making the streets and squares look and feel as merry and convivial as possible with balloon decorations and brightly coloured paper arches all around the towns and cities. In addition, temporary altars dedicated to all the saints are put up as symbols for the festivities and as a calling for good luck. People happily crowd outside, dance in the cities’ squares and come to purchase the greatest foods and drinks from the entire country brought into the large cities by farmers, fishermen, bakers and alcoholic drink makers.

Portugal is loosely divided into four regions by traditional and cultural background, but during the summer festivities, each region sends hundreds of singers, dancers and other entertainers to the capital of Portugal, Lisbon, to participate in the grand annual parade of folklore and costumes, called the Marchas, where immense audiences greet for the participants and cheer for their favourites. Several wonderful traditions have been sustained for the time of the festivals: because St. Anthony is the saint fostering the beginnings of romantic relationships, it is a custom to have around 250 coupled married during the celebration, and also it is considered as the perfect time and place to declare one’s affections for their loved one by presenting them with a potted sweet basil and reciting a heartfelt poem.

Another type of peculiar set of customs is held in the cities of Porto and Braga where during the St. John’s festival, it seems that everything is permitted, and people walk the streets carrying either a flowering garlic or a plastic hammer, hitting their neighbours on the head with them for good luck. This is said to be done because it is known that St. John was a scallywag as a young man and that people used to hit him over the head with the garlic, encouraging him to straighten his ways. The festivity is followed by dancing and having fun in the streets, and culminated with colourful firework shows. Also as well as in many other countries, the Portuguese light a traditional bonfire and any daredevil is able to try and jump over it, as is believed, for protection during the colder periods of the year.


Vidurvasario šventės Portugalijoje

Vidurvasaris, minimas universaliai visame pasaulyje, neaplenkia ir Portugalijos. Vasaros šventės Portugalijoje bendrai žinomos kaip Žinomiausių šventųjų šventės, vietinių vadinamos Santos Populares šventėmis. Kiekviena šventė susijusi su ir skirta tam tikram šventajam: Švento Antano diena, kurios šventimas paprastai sutelktas Lisabonoje, vyksta birželio tryliktąją, Švento Jono diena, panašiai kaip Lietuvių Joninės, švenčiamos per tikrąjį astronominį vidurvasarį ir dažniausiai Porte ir Bragoje, taip pat kaip ir daugelyje šalių, birželio dvidešimt ketvirtąją, o paskutinioji iš Portugalų švenčių vasarą yra kasmetinė Švento Petro diena, minima birželio dvidešimt devintąją. 


Miestiečiai, parduotuvių savininkai ir miesto valdžios atstovai sudeda visas pastangas, kad miestų gatvės ir skverai atrodytų kuo smagesni ir šventiškesni, puošdami juos balionų dekoracijomis ir ryškiai spalvoto popieriaus arkomis visame mieste. Taip pat pastatomi laikini altoriai visiems minėtiems šventiesiems pagerbti – kaip švenčių simbolis ir kaip sėkmės šaukimasis. Žmonės smagiai būriuojasi lauke, šoka miestų skvereliuose ir susirenka įsigyti šauniausių maisto produktų ir gėrimų atvežamų į didžiuosius miestus iš ūkininkų, žuvautojų, kepėjų ir alkoholinių gėrimų gamintojų iš visos šalies.

Portugalija padalinta į apytiksles keturias teritorijas pagal jų papročių ir kultūros pagrindus, tačiau per vasaros šventes kiekvienas regionas atsiunčia dainininkų, šokėjų ir kitokių pramogininkų į Portugalijos sostinę, Lisaboną,kad šie dalyvautų dideliame kasmetiniame folkloro ir kostiumų parade, pavadinimu Marchas, kur didžiulės minios pasitinka dalyvius ir aplodismentais palaiko savo mėgstamiausius. Keletas nepaprastų tradicijų liko išlaikytos festivalio metui: kadangi Šventasis Antanas globoja jaunas poras ir piršlybas, yra išlikęs paprotys kasmet būtent per jo dieną atšvęsti apie du šimtus penkiasdešimt vedybų, ir ši diena taip pat laikoma pačiu palankiausiu metu prisipažinti savo šiltus jausmus įsimylėjėliams, padovanojant gėlę vazonėlyje su nedidele miela poema.

Keli kiti įdomūs papročiai palaikomi Porte ir Bragoje, kur per Švento Jono šventę, arba portugališkąsias Jonines, rodosi, kad viskas galima – žmonės vaikšto gatvėmis, nešdamiesi žydintį česnaką arba plastikinį plaktuką, daužydami jais savo kaimynams per galvą, kad atneštų sėkmės. Sakoma, kad taip daroma todėl, kad buvo žinoma, jog Šventasis Jonas buvęs šelmis, kai buvo jaunuolis, todėl žmonės prie jo prieidavę ir daužydavę per galvą, bardami, jog šis turįs susiimti ir grįžti į doros kelią. Vėliau per šią šventę žmonės šoka ir linksminasi, o diena užbaigiama spalvingu fejerverkų repertuaru. Taip pat kaip ir daugelyje kitų šalių, portugalai per vidurvasario šventę užkuria laužą, ir bet kuris drąsuolis gali mėginti jį peršokti, nes kaip tikima, tuomet žmogų lydės laimė ir jis bus apsaugotas visus likusius metus.

Sem comentários:

Enviar um comentário