15.11.10

Fado su Joana Amondoeira / Fado with Joana Amondoeira

[Lietuviškai]

Tai buvo tipinis rudens vakaras Vilniuje: lyja, šalta, niūru. Po truputi į Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčią rinkosi svečiai norintys nors vienam vakarui pamiršti šaltį bei lietų ir pabandyti bent trumpam įsijausti į kitos šalies kultūrą ir muziką.

Nors koncertas truputį vėluoja, tačiau netrukus pasigirsta pirmieji portugališkos gitaros akordai. Kaip žinia Joanai talkino ir Šv. Kristoforo kamerinis orkestras su Donatu Katkumi priešakį. Maestro Donatas Katkus ir Joana viso koncerto metu lyg seni geri draugai bendravo labai nuoširdžiai ir šiltai tiek tarpusavy tiek su publika, o būtent palaikomas ryšys su žiūrovais ir kūrė jaukaus bei draugiško vakaro atmosferą.

Joana koncerte atliko fado dainas, taip pat palietė ir populiariąja savo gimtojo regiono muziką, o didžiausia staigmena žiūrovams buvo išgirsti net dvi lietuviškas (Vytauto Kernagio) dainas: pirmąją „Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj“ ji atliko kartu su puikia, jaunąja lietuvių dainininke Evelina Sašenko, o antrąją - „Mūsų dienos kaip šventė“ dainavo viena, ir nors sumaišiusi žodžius linksmai ištarė „terrible“, publikos palaikymas ir dainavimas kartu buvo vienas iš gražiausių koncerto momentų.

Publika labai šiltai viso vakaro metu palaikė viešnią iš Portugalijos: užtęsti ir netylantys plojimai, daugelį kartų iš Joanos lūpų skambėję žodžiai „ačiū labai“ ir „muito obrigado” leido suprasti, jog tikrai galime tikėtis dar ne kartą išvysti Joana Amondoeirą Lietuvoje, o galbūt net ir su dar platesniu Lietuviškų dainų repertuaru.

/////////

Joana Amendoeira (gimė Santareme, Portugalijoje, 1982 metais) yra viena iš populiariausių šių dienų fado atlikėjų Portugalijoje. Taip pat ji yra įvardijama kaip „naujos kartos“ fado atlikėja, nes jos atliekama muzika atsiskleidžia unikalumu, harmonija, jausmingais momentais.

Pirmas didelis žingsnis jos fado karjeroje buvo 1994 metais, kuomet Joana sudalyvavo Lisabonos fado gala šventėje, kur susilaukė publikos ir komisijos dėmesio.

Nuo tų metų ir prasidėjo nesustojantys koncertų turai Portugalijoje ir visame pasaulyje. Ji taip pat yra gavusi daugybe apdovanojimų, savo diskografijoje turi 7 albumus. Ir žinoma sutiko milijonus žmonių, kurie įsimylėjo fado muziką.

Jos dainavimo stilius yra klasikinis, tradicinis, tačiau unikalus vokalas leidžia suteikti fado muzikai naujų spalvų. Kai klausaisi Joanos dainų yra sunku teigti, jog fado, tai vien liūdna ir melancholiška muzika apie ilgesį. Šių dienų fado atlikėjai, būtent tokie kaip Joana Amendoeira gali atskleisti ir šiuolaikinę fado pusę, tačiau išlaikyti visas būtinas fado tradicijas.


[In English]

It was a typical autumn evening in Vilnius: rain, cold, gloomy. Little by little St. Catherine Church became full of people who wanted to forget that rain and try to feel diferent country, culture and music.

Although concert was a little bit late, soon everybody heard first Portuguese guitar chords. That evening Joana had very good assistance from St. Christopher orchestra and Donatas Katkus. Maestro Donatas Katkus and Joana all evening were like old good friends and it helped to create very cozy and friendly atmosphere for the audience.

Joana‘s performance contained of traditional fado music, also she shown her region popular music genre but the bigest susrprise was two Lithuanian songs (written by Vytautas Kernagis): first one „Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj“ was preformed with a nice Lithuanian singer Evelina Sašenko and second song „Mūsų dienos kaip šventė“ she sang alone. Even after few mistakes when Joana said „terible“, all audience was very supporting, everybody sang together and it was really sublime moment of that night.

The audience was wery friendly and happy to have a guest from Portugal. It was impossible to stop applause and a lot of times we could hear Joana saying words „ačiū labai“ and „muito obrigado”. It made us to believe that this night show wasn’t the last one and Joana Amondoeira will come back in Lithuania soon, maybe with a much more longer list of Lithuanian songs.

/////////

Joana Amendoeira (was born in Santarém, Portugal in 1982) is one of the famous nowadays fado Singer in Portugal. Moreover she is called “New Generation” fado singer because fado reaches unique, sublime moments, powered by her sensuous and moving harmonies, through her voice and love for fado.

First big step in her fado career was in 1994, when Joana participated in the Lisbon Grand Fado Gala, where she received enthusiastic praise from the jury and the audience.

After that year she started to performe non-stop around Portugal and the world, received a lot of awards, she has 7 albums in her diskografia and also met million people who fell in love with fado and new music experience.

Her singing style is classic and traditional, her unique vocals bring a bright, new glow to fado. It is hard to say that fado is only sad and melancholic music about „saudade“ when you listen Joana‘s songs . Nowadays fado singers like Joana Amendoeira can show you diferent side of fado but stay with an old fado tradition too.

Sem comentários:

Enviar um comentário