11.11.10

Luís Buchinho

Luís Buchinho was born in 1969 in a beautiful city Setúbal. He is a Portuguese designer, who is recognized for his work nationally and internationally. In the beginning of his career, Luís Buchinho participated in various fashion contests and events like Moda Lisboa, which acts as a stage for the consecration and discovery of new talent. 

Since 1994, Luís Buchinho participates as a guest creator in Portugal Fashion (an exhibition sought to strenghten the ties with the industry) and Lisbon Fashion Week. 

Since 1998, he has participated and still participates in such international fashion events like São Paulo Fashion Week, New York Fashion Week, Paris fashion week. 

In 2008 the City of Setúbal rewarded Luís Buchinho with the "Medal of Honor of the City" for his significant work.

Some interesting facts about Luís Buchinho and his thoughts:
  • Luís Buchinho hates large shopping centres. He thinks they are claustrofobic and have no personality.
  • If he worked in a market, he would sell vegetables. 
  • Luís Buchinho uses only 100% natural materials for his collections.
  • He thinks that beauty has no definition.

Here are some models of Luís Buchinho's summer 2011 collection, which he has described as combination of male and female, glamorous and structured clothing elements, palette of neutral, black and white colors.
 Luís Buchinho gimė 1969 m. Setúbal mieste. Jis yra portugalų dizaineris, pelnęs tiek nacionalinį, tiek ir tarptautinį pripažinimą. Savo karjeros pradžioje, Luís Buchinho dalyvavo įvairiuose mados konkursuose ir renginiuose, tokiuose kaip Moda Lisboa, kuriame nuolatos atrandami nauji mados talentai. 

Nuo 1994 m. Luís Buchinho svečio teisėmis dalyvauja tokiuose renginiuose kaip Portugalijos mada (paroda, kurioje siekiama sustiprinti mados industrijos ryšius) ir Lisabonos mados savaitė.

Nuo 1998 m. jis dalyvavo ir vis dar dalyvauja tarptautiniuose mados renginiuose:  San Paulo mados savaitėje, Niujorko mados savaitėje, Paryžiaus mados savaitėje.

2008 m. Setúbal miesto savivaldybė apdovanojo Luís Buchinho miesto garbės medaliu už reikšmingus gyvenimo pasiekimus.

Keletas įdomių faktų apie Luís Buchinho ir jo mintys:
  • Luís Buchinho negali pakęsti didelių prekybos centrų. Jis mano, kad jie sukelia klaustrofobiją ir neturi asmenybės.
  • Jeigu jis dirbtų turguje pardavinėtų daržoves.
  • Luís Buchinho naudoja tik 100% natūralias medžiagas savo kolekcijose.
  • Jis mano, kad grožis neturi apibrėžimo.

Pateikiama keletas Luís Buchinho 2011 m. vasaros kolekcijos modelių. Šią kolekciją jis apibūdino kaip moteriškų ir vyriškų, prabangių ir struktūrizuotų drabužių elementų derinį, juodos, baltos bei neutralių atspalvių paletę. 

Sem comentários:

Enviar um comentário