30.9.09

Culture of Portugal


The Portuguese participate in many cultural activities, indulging their appreciation of art, music, drama and dance. Portugal has a rich traditional folklore (Ranchos Folclóricos), with great regional variety. Many towns have a museum and a collection of ancient monuments and buildings. Many places have at least a cinema, some venues to listen to music and locations to see arts and crafts. In the larger cities visits to the theatre, concerts or galleries of modern exhibitions are popular, and Portugal can boast not only international-scale venues in Lisbon and Porto, but also many acclaimed artists from various disciplines. The importance of the arts is illustrated by the fact that on the death of Amália Rodrigues, the "Queen of Fado" (fado is Portugal's national music) in October 1999, three days of national mourning was declared. In 1998, José Saramago, one of Portugal's well-known writers, was awarded the Nobel Prize for literature. In 2001, Porto was European Capital of Culture, contributing to a current renaissance in artistic creation, and in 2004 Portugal hosted the European football finals in specially constructed stadiums.

In smaller towns and villages, cultural activity may revolve around local folklore, with musical groups performing traditional dance and song. Local festivities are very popular during the summer season in all sort of localities ranging from villages to cities, as well as beach holidays from July to September. Portuguese people in the major towns and almost all cities like to go shopping in malls which are generally well equipped with modern facilities and offer a wide variety of attractions ranging from shops and stores of the most renowned brands to cinemas, restaurants and hypermarkets. Café culture is also regarded as an important cultural feature of the Portuguese. As the most popular sport, football events involving major Portuguese teams are always widely followed with great enthusiasm.

Portugalų kultūra

Portugalai aktyviai dalyvauja kultūrinėje veikloje, taip įvertindami meną, muziką, dramą ir šokius. Pati Portugalija garsėja turtinga nacionaline tautosaka (Ranchos Folclóricos) ir didele vietine įvairove. Daugelyje miestų galima apsilankyti muziejuose, pamatyti daug senovinių paminklų bei statinių. Beveik kiekvienas miestas turi bent vieną kino teatrą, kelias aikšteles paklausyti muzikos, pažiūrėti meno parodų ar nueiti į amatų mugę. Didesniuose miestuose galima nueiti į teatrą, koncertą ar modernią parodą. Portugalai gali didžiuotis ne tik didelėmis aikštėmis Lisabonoje ir Porte, bet ir daugelyje sričių pripažintų artistų. Kalbant apie meno svarbą, galime prisiminti Amália Rodrigues mirtį, „Fado karalielės “ mirtį (fado yra tradicinė portugalų muzika) 1999 metų spalį, kada po trijų dienų buvo paskelbtas visuotinis gedulas. 1998 metais, José Saramago, vienas žymiausių portugalų rašytojų, buvo apdovanotas Nobelio litaretūros premija. 2001 metais Porto tapo Europos kultūros sostine, prisidėdamas prie esamojo renesansinio meno kūrybos, o 2004 Portugalijoje vyko Europos futbolo čempionato finalas.

Mažesniuose miestuose ir kaimuose kultūrinis gyvenimas koncentruojasi ties vietiniu folkloru: tradiciniais šokiais ir muzika. Vasaros metu labai populiarūs vietiniai festivaliai, vykstantys tiek kaimuose, tiek miesteliuose, taip pat kaip ir atostogos nuo liepos iki rugsėjo. Į didesnius miestus portugalai dažniausiai važiuoja tik apsipirkinėti į prekybos centrus. Čia kaip ir Lietuvoje galima rasti įvairias parduotuves, kino teatrus, restoranus ir supermarketus. Portugalai taip pat labai mėgsta gerti kavą ir tai yra jų kultūros dalis. Populiariausias sportas – futbolas, futbolo komandos visada palaikomos su didžiuliu entuziazmu.

Sem comentários:

Enviar um comentário