30.9.09

Observar as baleias nos AçoresWhale Watching in Azores
The Azores Archipelago is a group of nine distinct islands, lying in the middle of the Atlantic, on the same latitude as New York and Lisbon, around 950 miles from the Portuguese capital. It has been discovered in 1427 by Portuguese explorers.
It's one of the few places on earth where it's possible to meet sperm whale females with their offsprings. You can see groups of sperm whales all year around and between April and October their number increases with the arrival of other sperm whales that come from South. Between February and June there's also the possibility to see Blue whales, Fin whales, Humpback whales, Sei whales and Killer whales (orca). All year around you can see also many different species of dolphins.
The whales, with special focus on the sperm whales, get close to the islands of São Miguel and Pico thanks to the morphology of the sea bottom and the abundance of food. There are several licensed companies on the Azores which do land-based whale watching day-trips, so called "Whale Watching Tours". The right expression should be sea watching; whales, birds, dolphins, turtles, bonitos and sunfish.
Whaling in Azores has old traditions. The Azorian islands have been connected to the whales for two hundred years. Today, the “new whalers” – pacifists and nature lovers– are the people who keep alive the activity surrounding the whales. However, the time of hunting is still alive in memories of the “old whalers” who keep coming to the Whale Factory. Now there are plans to transform the factory it into a museum and a Research Center of Azorian Cetaceans.
Whale hunt has finished just 25 years ago, and ended forever in 1984, in the Azores. There was a peaceful transition from hunting to whales/dolphins´ watching. However, you can still find the traditional whaling boats around the islands, now used for leisure. Normally you can expect every day dolphins coming up to the boat for a visit. Tuna and Bonitos sometimes follow the boat for days on end.
Nowadays no one even dares to think about going back to the time when whales were killed for commercial purposes. Unfortunately, in some countries, this is now a subject being discussed and is gaining some supporters.
What is worth mentioning here, the Azores are a heaven of tranquility and calm and the stunning scenery of these lush green islands is breathtaking. The walking is great throughout the islands either down the quiet country paths or up in the hills. The people are still warm and genuinely friendly and in the summer there are lots of colourful festivals to see.
Observar as baleias nos Açores
O Arquipélago dos Açores é um grupo de nove ilhas distintas, situado no meio do Atlântico, à mesma latitude de Nova Iorque e Lisboa e a cerca de 1530 quilómetros da capital de Portugal. Foi descoberto em 1427 por navegadores Portugueses.
É um dos únicos lugares na Terra onde é possível encontrar cachalotes fêmeas com as suas crias. Pode observar-se os grupos de cachalotes durante todo o ano e entre Abril e Outubro o seu número aumenta com a chegada dos outros cachalotes que vêm de Sul. Entre Fevereiro e Junho existe a possibilidade de ver baleias azuis, baleias-fin, baleias-jubarte, baleias-sei e orcas. Durante todo o ano pode ver-se também diversas espécies de golfinhos.
As baleias, com uma especial atenção nos cachalotes, aproximam-se das ilhas de São Miguel e do Pico graças à morfologia do fundo do mar e da abundância de comida. Existem diversas companhias licenciadas nos Açores que organizam excursões diárias baseadas na observação das baleias, chamadas "Whale Watching Tours". A verdadeira expressão deveria ser “observação, das baleias, dos pássaros, dos golfinhos, das tartarugas, das sardas e do peixe.
Caçar baleias nos Açores é uma das antigas tradições. As ilhas dos Açores estão ligadas às baleias há duzentos anos. Hoje, os “novos caçadores de baleias” – pacifistas e amantes da natureza – são as pessoas que continuam a manter esta actividade viva. Contudo, o tempo de caçar continua vivo nas memórias dos “antigos caçadores” que continuam a vir à fábrica das baleias. Agora existe planos para transformar a fábrica num museu e num Centro de Pesquisa de Cetáceos dos Açores.
A caça à baleia acabou apenas há 25 anos (em 1984) nos Açores. Aconteceu uma pacífica transição de caçar para observar (baleias/golfinhos). Contudo, pode ainda encontrar-se os barcos tradicionais de caça à volta das ilhas, agora usados para lazer. Normalmente pode ter-se a expectativa dos golfinhos virem ao de cima para uma visita. O atum seguem por vezes os barcos durante dias.
Hoje em dia ninguém se atreva a pensar na possibilidade de regressar ao tempo em que as baleias eram assassinadas para propósitos comerciais. Infelizmente, em alguns países, é um assunto a ser discutido e a ganhar apoiantes.
O que vale a pena mencionar aqui, é que os Açores são um paraíso de tranquilidade, de calma e um impressionante cenário destas luxuriantes ilhas verdes de cortar a respiração. As caminhadas são maravilhosas nas ilhas mesmo nos calmos caminhos das vilas ou pelas suas montanhas. As pessoas continuam carinhosas e genuinamente amigáveis e no Verão existem muitos festivais coloridos para ver.
Banginių stebėjimas Azoruose
Azorų archipelagas yra devynių nuošalių salų grupė, išsidėsčiusi vidury atlanto vandenyno, toje pačioje platumoje, kaip ir Niujorkas bei Lisabona, maždaug 1530 kilometrų nuo Portugalijos sostinės. Archpelagas buvo atrastas portugalų keliautojų 1427 metais.
Azorai – viena iš keleto vietų pasaulyje, kur galima sutikti kašalotų patelių su jaunikliais. Kašalotų grupes galima pamatyti ištisus metus, ypač tarp balandžio ir spalio, kai daugiau šių gyvūnų atplaukia iš pietų. Tarp vasario ir birželio taip pat yra galimybė pamatyti mėlynųjų banginių, finvalų, kuprotųjų banginių, seivalų ir orkų. Taip pat visus metus galima stebėti įvarių rūšių delfimus.
Banginiai, ypač kašalotai, atplaukia srti Sao Migelio is Piko salų dėl jūros dugno morfologijos ir maisto gausos. Azoruose yra keletas licensijuotų kompanijų, rengiančių dienos trukmės banginių stebėjimo išvykas, taip vadinamas Whale Watching Tours. Teisingiau būtų sakyti jūros stebėjimas: banginiai, paukščiai, delfinai, vėžliai, tunai ir saulešeriai.
Bakginių medžioklė Azoruose turi senas tradicijas. Azorų salos du šimtus metų buvo susijusios su banginiais. Šiandien naujieji banginių medžiotojai, pacifistai ir gamos mylėtojai, yra žmonės, toliau laikantys banginius apsuptyje. Tačiau medžioklės laikai dar gyvi senųjų medžiotojų, vis dar lankančių Banginių fabriką, atmintyje. Šiuo metu planuojama transformuoti šią gamyklą į muziejų ir Azorų banginių tyrimų centrą.
Banginių medžioklė Azoruose baigėsi kartą ir visiems laikams tik prieš 25 metus, 1984-aisiais. Įvyko taikus perėjimas nuo madžiojimo prie banginių bei delfinų stebėjimo. Tačiau apie salas vis dar galima rasti tradicinių banginių medžiojimo laivų, dabar naudojamų laisvalaikiui. Paprastai kasdien galima tikėtis laivą aplankysiant delfinus. Kartais tunai dienų dienas seka laivą iš paskos.
Šiomis dienomis niekas nedrįsta net pagalvoti apie grįžimą į laikus, kai banginiai buvo žudomi dėl komercinės naudos. Deja, kai kuriose šalyse tai yra diskutuotinas klausimas, įgyjantis šalininkų.
Verta paminėti, jog Azorai – ramybės rojus su pritrenkiančiu kraštovaizdžiu, vešlios žalumos salos užima kvapą. Salose puiku vaikštinėti po ramius slėnius ar aukščiau kalnuose. Žmonės iki šios šilti ir nuoširdžiai draugiški, o vasarą galima pamatyti daugybė spalvingų švenčių.
_____________________________________________________________________________
With João Coelho’s help *2 comentários:

  1. feitas algumas correcções

    ResponderEliminar
  2. Graças aos deuses as baleias podem ficar em paz nesse lugar lindo!!!

    ResponderEliminar