6.4.13

Portuguese CorkPortuguese Cork

                              
Cork is an impermeable, buoyant material found in our daily lives and it has many useful purposes, from production of shuttlecocks used in badminton to wine bottle stoppers, but the question is where does it come from? 


Actually, Cork is a piece of bark, which is harvested from the Cork Oak trees. Preparing the cork for production involves highly skilled work as well as specific knowledge. Probably the hardest part is to skillfuly harvest cork oak‘s bark without damaging the surface of a tree, otherwise it can die. That‘s why special axes are used in this process. Another important skill is to harvest the bark in pieces as large as it is able to, without making small cracks in separate pieces. This is important if cork will be used for example in decoration of the walls. 

After harvested, pieces of cork bark are then dried and prepared for production. The period between chopping the same tree for cork is 9 years and this process can be started as long as the tree is 25 years old. However, first two harvests produces lower quality cork. 
The most important supplier of cork is Portugal. It provides half of world‘s commercial cork output, because Portuguese climate is just right for Cork oak trees to grow. In Portugal, Cork market provides 12000 places of work  and cork production totals in 50% of economy of northern Portugal, so this material makes a big contribution to Portuguese people life satisfaction. 
 

Cork is used to make all kinds of products: fishing floats, shuttlecocks, even hats to ward off insects, but most of the cork output (60 %) is used to make bottle stoppers. These stoppers are excellent for wine, especially for that wine which is meant to be aged.  The need for these stoppers has been the biggest drive to sustain the existance of cork oak forests and fauna living there. However, nowadays the use of synthetic and screw-top stoppers is on the rise. Currently they make 8 % of all stoppers. If the current tendencies remain, soon 30 % or more cork stoppers could be synthetic, which could contribute to extinction of cork oak forests and decline of Portugal economy.

To conclude, i would like to say that cork is truly important for the world for its unique characteristics and we should sustain the output of this material. Taken into consideration the affect this material makes we can help Portugal economy by buying wine with the true cork stoppers and help Australian people to ward off insects as well.

  


Portugalijos kamščiai
Kamštis yra sandari, plūdri, dažnai mūsų kasdieniame gyvenime pasitaikanti medžiaga, turinti nemažai paskirčių, nuo badmintono kamuoliukų gamybos iki kamščių buteliams uždaryti. Visgi natūraliai iškyla klausimas, iš kur atsiranda kamštis?
Kamštis yra medžio žievės dalis, kuri būna nukirsta nuo kamštinių ąžuolų. Kad paruošti kamštį gamybai reikia turėti specifinių žinių. Turbūt sunkiausia dalis yra tinkamai nukirsti žievę, nepažeidus medžio kamieno, kitaip medžiui gręsia mirtis, todėl šiam procesui yra naudojami specialūs kirviai. Kitas svarbus momentas yra sugebėjimas nukirsti kuo didesnius žievės gabalus, nepadarant įtrūkimų šiose žievėse. Tai yra svarbu, jei kamštis bus naudojamas pavyzdžiui namų sienų dekoracijai.
Po žievės nukirtimo, kamščio gabalai yra džiovinami ir paruošiami gamybai. Kad nukirsti nuo kamštinio ąžuolo žievę, šis medis turi būti bent 25 metų amžiaus, o kirtimų ciklas yra kas 9 metus. Visgi iš pirmųjų dviejų kirtimų gautas kamštis būna blogesnės kokybės.
Pati svarbiausia kamščio tiekėja yra Portugalija. Ši šalis aprūpina pasaulį puse viso pagaminto kamščio. Taip yra todėl, kad Portugalijos klimatas yra kaip tik tinkamas kamštinių ąžuolų augimui. Portugalijoje kamščio rinka sukuria 12000 darbo vietų ir sudaro 50% šiaurės Portugalijos ekonomikos, taigi kamščio gavyba sudaro didelę dalį Portugalijos gerbūvio.
Kamštis yra naudojamas gaminant įvairius produktus: plūdes, badmintono kamuoliukus, taip pat naudojamas namų dekoracijoms, bet daugiausiai kamščio (apie 60%) yra panaudojama gaminant kamščius buteliams. Šie natūraliai išgauti kamščiai idealiai tinka užkimšti vynui, ypač jei norima vyną sendinti, todėl vyno kamščių paklausa visą laiką skatino kamštinių ąžuolų sėjimą ir kamščių gamybą. Kamštinių ąžuolų miškuose taip pat egzistuoja daug augalų ir gyvūnų rūšių. Deja pastaruoju metu yra padidėjusi sintetinių kamščių gamyba, kuri šiuo metu sudaro 8% butelių kamščių rinkos dalies. Jeigu tendencijos išliktų tokios pačios, netolimoje ateityje sintetiniai kamščiai galėtų sudaryti 30 procentų ekonomikos, galbūt net daugiau, kas būtų pražūtinga Portugalijos ekonomikai.
Pabaigiant norėčiau pasakyti, kad kamštis yra svarbi medžiaga dėl jos unikalių savybių. Taip pat kamščio gavyba yra neatsiejama Portugalijos dalis, todėl yra labai svarbu išsaugoti tradicinius, natūralius kamščius, o mes galime padėti Portugalijai pirkdami vyną tik su natūraliais kamščiais.

Sem comentários:

Enviar um comentário