21.4.13

Capela dos Ossos


                           Capela dos Ossos
                                                     
   Capela dos Ossos (or in english The Chapel of Bones) is located next to the Church of St. Francis in the medieval Portuguese town of Évora. The 16th century chapel is a large room that gets its name because the interior walls are covered and decorated with human skulls and bones.    
   The decision to use human bones as building material for a church is certainly an unusual one, but there’s a story to justify it. It seems that in the 16th century, Évora had about 43 cemeteries that took up way too much land. When the decision was made to destroy some of these cemeteries, the corpses of 5,000 monks were exhumed in an effort to save their souls from condemnation. It was decided that the remains of these monks would be relocated to the Capela dos Ossos. However, the existing monks soon realized that it might be a better idea to put these bones on display, rather than behind closed doors. These monks were concerned about the societal values of the wealthy town of Évora.  So they set about creating a place for meditation, a place where the undeniable reminder of death would help people transcend the material world.  This is clearly shown in the famous warning at the entrance:  Nós ossos que aqui estamos pelos vossos esperamos (“We, the bones that are here, await yours.").
       
            
Interestingly, the bones of the monks who assembled the chapel are not on display - they are kept in a small white coffin in the chapel.       

 

                     
In addition to all the bones, there are two full corpses hanging high on a wall. Their identities are unknown, but there are plenty of legends: one popular story says they are an adulterous man and his infant son, cursed by his jealous wife.

(One of two poems that are in the Chapel)
Aonde vais, caminhante, acelerado?                Where are you going in such a hurry traveler?
Pára...não prossigas mais avante;                     Stop … do not proceed;
Negócio, não tens mais importante,                 You have no greater concern,
Do que este, à tua vista apresentado.               Than this one: that on which you focus your sight.
Recorda quantos desta vida têm passado,        Recall how many have passed from this world,
Reflecte em que terás fim semelhante,             Reflect on your similar end,
Que para meditar causa é bastante                   There is good reason to reflect
Terem todos mais nisto parado.                       If only all did the same.
Pondera, que influido d'essa sorte,                   Ponder, you so influenced by fate,
Entre negociações do mundo tantas,                Among all the many concerns of the world,
Tão pouco consideras na morte;                     So little do you reflect on death;
Porém, se os olhos aqui levantas,                   If by chance you glance at this place,
Pára...porque em negócio deste porte,            Stop … for the sake of your journey,
Quanto mais tu parares, mais adiantas.            The more you pause, the further on your journey you will be.
(por Padre António da Ascenção)                           ( by Fr. António da Ascenção (translation by Fr.                                                                                                                                  Carlos A. Martins, CC) 
                           Capela dos Ossos      Capela dos Ossos (lietuviškai Kaulų koplyčia) yra  karališkos Šv. Pranciškaus bažnyčios dalis, viename iš Portugalijos miestų - Evoroje. XVI amžiaus koplyčia yra gan didelė patalpa, kurios viduje sienos ir kolonos yra padengtos ir papuoštos žmonių kaukolėmis ir kaulais, iš kur ir kilo koplyčios pavadinimas.                            
 
  
Sprendimas naudoti žmogaus kaulus kaip statybinę medžiagą bažnyčiai, yra tikrai neįprastas pasirinkimas, tačiau istorija paaiškina šį keistą reiškinį. Iki XVI amžiaus Evoros apylinkėse buvo net 43 kapinės, kurios užėmė vertingą žemę. . Kai buvo priimtas sprendimas sunaikinti dalį kapinių, 5000 vienuolių kūnų buvo iškasti. Nenorėdami pasmerkti ten palaidotų žmonių sielų, vienuoliai nusprendė pastatyti koplyčią ir į ją perkelti žmonių kaulus norint išgelbėti jų sielas nuo pasmerkimo. Buvo nuspręsta, kad šių vienuolių palaikai bus perkelti į Capela dos Ossos. Tačiau tuometiniai vienuoliai greitai suprato, kad geriau būtų padaryti šiuos kaulus viešai matomus, o ne laikyti juos už uždarų durų. Užuot palaidoję kaulus, vienuoliai, kurie buvo labai susirūpinę to meto visuomenės vertybėmis, nusprendė juos pakabinti viešai, manydami taip sukurti garsiam ir turtingam Evoros miestui naudingą vietą, kur žmonės galėtų susirinkti medituoti ir, neginčijamos mirties akivaizdoje, suvoktų materialių dalykų laikinumą. Apie tai skelbia provokuojantis užrašas virš įėjimo durų į bažnyčią "Mes, - čia esantys kaulai, laukiame jūsų kaulų".

 
Įdomu tai, kad vienuolių , kurie įkūrė šią koplyčią, kaulai,  ilsisi atskirai nuo visų kitų  - jie laikomi nedideliame baltame karste.
 
 
Be to, tarp visų šių kaulų, yra du lavonai, kabantys ant sienos, šalia kryžiaus. Jų tapatybės yra nežinomos, tačiau apie juos sklando daug legendų: viena iš populiariausių istorijų pasakoja, kad tai yra neištikimas vyras su savo sūnumi, kuriuos prakeikė pavydi žmona.Sem comentários:

Enviar um comentário