6.4.13


                                                         
                                   Luís Vaz de CamõesLuís Vaz de Camões is claimed to be the greatest poet in the history of Portuguese literature. The famous poem Os Lusíadas is so influential that the Portuguese language is sometimes called the language of Camões. Although many details of his life remain unknown, it is believed that the poet had no less intriguing experience than the heroes of his works.

Camões is thought to be born around 1524. His birthplace was not recorded. The poet came from a noble family and was educated by Dominicans and Jesuits. He studied in the University of Coimbra and showed interest in Greek, Roman and Latin literature which influenced his future decisions.

Camões was claimed to be a romantic idealist, so there was no surprise that in 1533 he decided to visit India. It is believed that this voyage inspired the man to create the greatest work of Portugal. African coasts and the landscape of India gave him a clear picture of Vasco da Gama‘s trip. Nevertheless, critics claim that Os Lusíadas is rather a poetic fiction than a work based on true historical facts. The piece is full of mythological motives which represent romantic and patriotic personality of Camões

Luis Vaz de Camões died in Lisbon on June 10th in 1580 and was buried in Jerónimos Monastery. The day of his death became Portugal‘s National Day. Camões composed a great variety of literature works such as poems and plays, although Os Lusíadas touched people‘s hearts most profoundly. The poem became a symbol of the Portuguese culture, history and values. Likewise, Camões himself is considered to be a true patriot and lover of the nation whose example should be followed by every Portuguese.
                                    Luís Vaz de Camões


    Luis Vaz de Camões laikomas geriausiu visų laikų portugalų poetu. Garsioji poema Os Lusíadas buvo tokia įtakinga, kad vėliau pradėta vadinti portugalų kalbą Camões kalba. Nors daugelis biografinių faktų apie šį poetą yra nežinomi, manoma, kad rašytojo gyvenimo patirtis nemažiau intriguojanti nei jo kūrinių herojų.
    Sakoma, kad Camões gimė 1524. Gimimo vieta nebuvo užregistruota. Poetas kilęs iš kilimngos šeimos ir buvo mokomas dominikonų bei jėzuitų vienuolių. Studijavo Koimbros universitete ir domėjosi graikų, romėnų bei lotynų literatūra. Šis pomėgis padarė didžiulę įtaką tolimesniems jaunuolio sprendimams.
   Camões buvo laikomas tikru romantiku, todėl niekam nebuvo staigmena, kai talentingasis rašytojas nusprendė aplankyti Indiją. Manoma, kad būtent ši avantiūra įkvėpė vyrą sukurti žymiausią portugalų veikalą. Afrikos krantai ir Indijos peizažai padėjo atkurti pirmosios portugalų jūrų kelionės į tolimąją Aziją, vadovaujamos kapitono Vasco da Gamos, detales. Tačiau kritikai linkę Os Lusíadas daugiau vadinti poetine fikcija negu kūriniu, paremtu istoriniais faktais. Poemoje daug mitologinių motyvų, kurie atskleidžia autoriaus romantinę bei patriotinę asmenybę.
    Luis Vaz de Camões mirė Lizabonoje 1580 metais, birželio 10 dieną ir buvo palaidotas Šv. Jeronimo vienuolyne. Jo mirties diena tapo Portugalijos nacionaline diena. Camões sukūrė daug įvairių literatūros kūrinių, kaip poemos ir dramos, tačiau būtent Os Lusíadas nuoširdžiausiai sujaudino bendrataučius. Poema tapo portugalų kultūros, istorijos bei vertybių simboliu. Tuo tarpu Camões yra laikomas patriotiškumo pavyzdžiu, kuriuo turėtų pasekti kiekvienas šio poeto tėvynainis.Sem comentários:

Enviar um comentário