22.12.10

Antonio MacedoAntonio Macedo is a Portuguese realist painter. His main themes have often been the female form and still life; recent work has included street scenes. He is well know as a portrait artist in his native Portugal.


Antonio Macedo was born in Oporto, Portugal, in 1955. He attended the local art school and in 1975 artist moved to London and soon became technical consultant for the Pantiles Gallery in Tunbridge Wells.
He produced his first sculpture works in 1986. From 1987 his art was promoted world wide by the Christopher Wood Gallery in Belgravia. Also in 1987 he was included in Dr Fernando Pamplona's Dictionary of Portuguese Painters and Sculptors, and became a member of the (British) National Fine Arts Society. In 1989 he won first prize at the exhibition of the Royal Institute of Oil Painters. Finally, he returned to Portugal in 1990.
In 1975 I moved to London, where I continued to research into all kinds of painting techniques
so as to develop my own style. Curiously, I first learnt to love the primitive flemish painters, then the Renaissance Masters, then Velazquez, Vermeer, Ingres, and so on, progressing through the history of European Painting to the present day figurative painters such as Dali or Antonio Lopez. All these have been my real masters, much more than any present day teacher, and much can be learnt through the difficult but fascinating study of their work, if only one can see.
But to see, to really SEE, one must love, and I am passionate about my Teachers, for I owe them my craft . There comes a time though when one must follow one's own path, and accept the shortcomings and potential gains of one's choices, - says Antonio Macedo.

Antonio Macedo yra realistinį stilių propaguojantis portugalų tapytojas. Svarbiausiomis jo kūrinių temomis dažniausiai būna moterys ir statiška buitis. Paskutiniuose jo darbuose galima atrasti ir scenų iš gatvės. Gimtojoje Portugalijoje jis geriausiai žinomas kaip portretistas.
Antonio Macedo gimė 1955 metais Oporto mieste, Portugalijoje. Jis lankė vietinę meno mokykla, o vėliau, 1975 metais, jaunuolis persikėlė į Londoną ir greitai tapo techniniu konsultantu Pantiles galerijoje Tunbridžo Velse.
Jis sukūrė pirmuosius savo skulptūros darbus 1986 – aisiais. Nuo 1987 – ųjų prie dailininko darbų garsinimo visame pasaulyje prisideda Christopher Wood galerija Belgravijoje. Tais pačiais metais A.Macedo buvo įtrauktas į enciklopediją apie Portugalijos dailininkus ir skulptorius ir tapo nacionalinės britų dailiųjų menų bendruomenės nariu. 1989 – jis laimėjo pirmąją vietą tarp aliejiniais dažais piešiančių dailininkų karališkajame institute. Į Portugaliją dailininkas grįžo 1990 metais.
1975 aš išvažiavau į Londoną, kur tęsiau visų piešimo technikų tyrinėjimus – tam, kad susikurčiau savo savitą stilių. Keista, nes pirmiausia aš išmokau mylėti būtent primityviuosius flamandų dailininkus, tada renesanso genijus, tada Velasquezą, Vermeerį, Ingresą ir kitus, taip skosdamas per visą Vakarų dailės istoriją ir priartėdamas prie tokių metaforiškų dailininkų kaip Dali arba Antonio Lopez. Visi jie buvo mano tikrieji guru:, daug labiau, nei bet kuris šiuolaikinis mokytojas. Tiek daug galima išmokti iš sunkių, bet nuostabiai žavingų jų darbų studijavimo.
Bet kad matytum, iš tiktųjų MATYTUM, svarbiausia yra mylėti, ir aš esu įsimylėjęs visus savo mokytojus už tai, jog esu skolingas jiems už savo meną. Ateina laikas, kai vienas turi sekti kažkurio kito pėdomis ir priimti visus nusižengimus bei potencialius laimėjimus kaip savo pasirinkimą, - sako Antonio Macedo.

Jurga Tumasonytė

Sem comentários:

Enviar um comentário