3.12.10

Pedro Abrunhosa


Pedro Abrunhosa (born December 20, 1960) is a Portuguese singer, musician and songwriter.

Abrunhosa was born in Porto, Portugal.

After studying at the Ruvina Music School, in 1972 he began his musical studies at the Music School of Porto where he initiated his studies in the double bass.

Once admitted into the "Conservatório de Música do Porto", he studied musical composition. At that time, he was invited to take part in the Madrid Contemporary Music Group, under the direction of Spanish composer Enrique X. Macias. This afforded him the opportunity to take part in a series of shows performed in Portugal and Spain.

In 1984, he went to Madrid to study with double-bass player Todd Coolman. In that same year, he finished the General Course of Composition in the “Conservatório de Música do Porto” and started studying double-bass with Alejandro Erlich Oliva.

In 1985, returning to Spain, he took part in the International Jazz Seminar. In that same year, together with Spanish guitar player Joaquin Iglesias, he founded the quartet “Banda de Bolso”.

In 1986, he returned to Spain to participate in the third International Jazz Seminar in Seville. In Portugal, later that year, he participated in the Seminars of Direction and Interpretation of the Big Band. He was chosen as the double-bass player of the newly formed orchestra.

In 1987, he worked with David Liebman, Billy Hart, Ron Mclure and Richard Beirach in Barcelona. For one year, he taught double-bass at the Jazz School of Hot-Club in Lisbon. He also directed and produced the program “Até Jazz” in the “Rádio Clube do Porto”.

Additionally, he joined the Teacher’s Quartet of Hot-Club of Portugal and Carlos Martin’s Quartet.

He composed and recorded the music for the films "Amour en Latin", directed by Serge Abramovic, "Adão e Eva" directed by Joaquim Leitão, and "Novo Mundo". He was awarded Best Soundtrack at the Madrid Film Festivalfor the latter . He also composed the music for the theatrical pieces “Possessos de Amor”, “A Teia”, and “O Aniversário da Infanta” (Oscar Wilde). He composed the soundtrack to the video “150 Anos do Bonfim”.

He was a teacher at the Higher Arts School of Porto (Cine-Video area), where lectured on the Formation and Analysis of the Soundtrack and at the Caius Music School on Group Music and Musical Production.

He formed and directed the Cool Jazz Orchestra, a musical group essentially devoted to Rhythm & Blues. After three years of intense work it became "Pedro Abrunhosa e a Máquina do Som", performing original pieces, all of which were composed by Pedro Abrunhosa.

He was later invited to participate in the Manuel de Oliveira film, “La Lettre” (“The Letter”), together with Chiara Mastroianni and Françoise Fabian, where he undertook the leading role. The film was awarded the Prix du Jury in the 1999 Cannes Film Festival.

In 1994, with his new band, Bandemónio, he recorded his first album, Viagens for PolyGram. There, he had the opportunity to collaborate with James Brown’s sax player - Maceo Parker.He attained triple platinum, a challenging achievement in the Portuguese market, with over 160,000 copies sold of “Viagens”, as well as performing over 120 concerts across Portugal, the United States, Brazil, Macau, Spain, Luxembourg, France, and Italy, amongst others. It is estimated that he performed before a million spectators.

Under the band name "Pedro Abrunhosa e os Bandemónio", the album F was released. A book illustrating the adventures and trips of the group was also released. The book enjoyed the collaboration of two prestigious individuals in the literary and photographic worlds, respectively: Nuno Galopim and Kenton Thatcher.

In September 1996, he went to Memphis and Minneapolis where he finished the final phase of mixing and mastering of his second album. It was recorded in Porto, Lisbon, Memphis, and Minneapolis. The final mixing process, as well as a substantial portion of the rhythm and voice recording were supervised by Tom Tucker.

He produced the solo debut album by vocalist Diana Basto, Amanhecer (“Dawning”), published by PolyGram. He was responsible for the lyrics and music.

He produced his third album of originals Silence, finished in November 1999.His latest album, Momento, was written and composed solely by him. It has the participation of the Helicon String Quartet. Manoel de Oliveira, the famous Portuguese director, directed the short film "Momento", as a video for the first single and title track off the album. In Portugal, Momento reached double platinum, and was the most played album on radio.

Currently, he is recording and preparing the release of his new album, along with a tour that will run through Portugal, Brazil, Italy, Germany and Switzerland.


Pedro Abrunhosa (gimęs 1960 gruodžio 20 Porte, Portugalijoje) yra portugalų dainininkas, muzikantas ir dainų autorius.

Po mokslų Ruvinos muzikos mokykloje, 1972m. pradėjo muzikines studijas Porto muzikos mokykloje kur pasirinko kontroboso kryptį.

Priimtas i Porto muzikos konservatoriją, jis studijavo muzikos kompoziciją. Tuo metu jis buvo pakviestas tapti Madrido šiuolaikinės muzikos grupės, vadovaujamos Enrique X. Macias, nariu. Tai jam suteikė galimybę dalyvauti daugelyje renginių Portugalijoje ir Ispanijoje.

1984m. jis išvyko į Madridą studijuoti su kontroboso atlikėju Todd Coolman. Tais metais jis baigė bendrinį kompozicijos kursą Porto muzikos konservatorijoje ir toliau mokėsi kontroboso su Alejandro Erlich Oliva.

1985m. grįždamas į Ispaniją jis sudalyvavo tarptautiniame džiazo seminare. Vėliau tais metais kartu su ispanų gitaristu Joaquin Iglesias, įsteigė kvartetą „Banda de Bolso“.

1986m. grįžo į Ispaniją tam, kad sudalyvautų trečiajame tarptautiniame džiazo seminare Sevilijoje. Portugalijoje, tais pačiais metais, jis dalyvavo Režisūros ir Interpretacijos seminaruose „Big Band“. Jis buvo išrinktas kontroboso atlikėju naujai sukurtame orkestre.

1987m. jis dirbo Barselonoje su David Liebman, Billy Hart, Ron Mclure ir Richard Beirach. Vienerius metus jis mokė kontroboso Hot-Club džiazo mokykloje Lisabonoje. Jis taip pat prodiusavo ir režisavo programą “Até Jazz” Porto Radijo klube. Taipogi, jis prisijungė prie Portugalijos Hot-Club mokytojų ir Karloso Martino kvartetų.

Jis kūrė ir įrašinėjo muziką Serge Abramovic filmui „Amour en Latin“, Joaquim Leitão “Adão e Eva” ir “Novo Mundo”. Jis buvo apdovanotas už geriausią filmo garso takelį Madrido Filmų festivalyje. Jis taip pat rašė muziką teatro pjesėms “Possessos de Amor”, “A Teia”, and “O Aniversário da Infanta” (Oscar Wilde). Jis taipogi kūrė “150 Anos do Bonfim” video garso takelį.

Vėliau jis mokytojavo Porto Aukštojoje Muzikos mokykloje (Cine-Video area), kur mokė filmų muzikos kųrimo ir analizės, o Caius muzikos mokykloje dėstė grupinės muzikos ir muzikos produkcijos ypatybes.

Jis suformavo ir vadovavo Cool Jazz orkestrui, muzikinę grupę ypatingai atsidavusią Rhythm&Blues (Ritmui ir Bliuzui). Po trejų metų intensyvaus darbo ji tapo „Pedro Abrunhosa e a Máquina do Som“, atliekanti originalius darbus, kurių visi buvo parašyti Pedro Abrunhosa.

Veliau šis atlikėjas buvo pakviestas dalyvauti Manuelio de Olveiros filme “La Lettre” (“Laiškas”), kartu su Chiara Mastroianni ir Françoise Fabian, kur atliko pagrindinę rolę. Šis filmas 1999m. buvo apdovanotas Prix du Jury Kanų filmų festivalyje.

1994m. su naująja grupe, Bandemónio, įrašė pirmąjį albumą Viagens. Vėliau jis turėjo galimybę bendradarbiauti su James Brown’o saksafonistu – Maceo Parker.

Viagens tapo trigubu platininiu albumu, kurio 160,000 kopijų buvo parduota Portugalijos rinkoje, taip pat daugiau nei 120 koncertų buvo surengta Portugalijoje, JAV, Brazilijoje, Macau, Liuksemburge, Prancūzijoje ir Italijoje. Apskaičiuota, jog jo pasirodymus stebėjo milijonas žiūrovų.

Pavadinimu “Pedro Abrunhosa e os Bandemónio” grupė išleido albumą F. Taip pat buvo parašyta knyga iliustruojanti grupės nuotykius ir keliones. Knygos kūrime bendradarbiavo dvi autoritetingos personos iš literatūros ir fotografijos pasaulių: Nuno Galopim ir Kenton Thatcher.

1996m. rugsėjį Pedro Abrunhosa išvažiavo į Memfį ir Mineapolį kur redagavo savo antrąjį albumą.

Jis sukūrė vokalistės Dianos Basto debiutinį solinį albumą Amanhecer (“Aušra”), išleistą PolyGram. Pedro Abrunhosa buvo atsakingas už muziką ir žodžius.

Atlikėjas įrašė trečiąjį savo originalių darbų albumą Silence (“Tyla”), kuris buvo pabaigtas 1999m. lapkritį.

Jo paskutinis albumas Momento buvo sukurtas ir parašytas jo paties. Jame galima išgirsti ir Helicon Styginių kvartetą. Manoel de Oliveira, garsus portugalų režisierius, sukūrė trumpametražį filmą “Momento”, kaip video klipą pirmąjam albumo singlui. Portugalijoje Momento tapo dvigubu platininiu albumu ir buvo dažniausiai grojamas albumas radijuje.

Šiuo metu Pedro Abrunhosa įrašinėja ir ruošiasi išleisti savo naująjį albumą, kurį pristatys turuose po Portugaliją, Braziliją, Italiją, Vokietiją ir Šveicariją.1 comentário: