8.12.10

José Nuno Lamas ir Valter Ventura

José Nuno Lamas ir Valter Ventura

:)Sveiki;)Pasirinkau būtent šiuos portugalų menininkus todėl, kad atvykę i Lietuvą, ir sudalyvavę parodoje, (M. Žilinsko dailės galerijoje) fotografai susilaukė labai prieštaringų vertinimų. Fotografijos kritikai jų darbus įvardijo kaip ,,absurdo teatrą primenančius fotoperformansus''. Būtų įdomu sulaukti ir Jūsų nuomonių, todėl pristatau José Nuno Lamas ir Valter Ventura:)José Nuno Lamas gimė 1975m. Lisabonoje, kur šiuo metu gyvena ir dirba. Baigęs dailės studijas Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa - FBAUL, specializuojasi architektūros fotografijos srityje. Valter Ventura gimė 1979m. Lisabonoje, studijavo meno istoriją Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa - FLUL, šiuo metu dėsto fotografiją Tomar Politechnikos Institute. Abu fotografai baigė fotografiją Ar.Co( Centro de Artes e Comunicação Visual), kur, dėka talento ir krupštaus darbo, net gaudavo stipendijas Banco Espírito Santo ir Kodak,kurios, minėtuose kursuose, buvo laikomos dideliu įvertinimu. José Nuno Lamas ir Valter Ventura dirba kartu nuo 2004metų, o nuo 2006 metų jų darbai keletą kartų buvo pristatyti ne tik privačiose, bet ir viešosiose kolekcijose Portugalijoje. Taigi, menininkai, susibūrę studijų metu, nuo 2006metų nebekuria atskirai. Nežiūrint grynai fotografinio išsilavinimo, jie naudoja fotografijos techniką ne tam, kad pabrėžtų fotografinio atvaizdo specifikas- techniką, stilius, bruožus. Fotografija jiems veikiau yra galimybė kalbėti apie banalumo, absurdiškumo ir kasdienybės lyrikos ir realizmo situacijas, kurias jie surežisuoja: darbas, laisvalaikis ir metaforomis paremti epiniai žygiai. Trumpai tariant, tai darbai, talpinantys vilties, nevilties, įtampos tarp charakterių kibirkštis, atsipalaidavimą, dinamiką, kryptingumą ten, kur dviejų aktorių veiksme, atrodo, niekas nevyksta. Jie siekia ieškoti žavesio rutinoje, banaliose kasdienėse situacijose.I have chosen these Portuguese artists because of the fact I was interested in. Both of them participated in the exhibition organized by Lithuanian artists(In the arts gallery of M. Žilinskas) where they recieved very contradicted assessments. Lithuanian fotographie critics described their works as ,, the photoperformants which remains the theatre of absurd''.


It would be interesting if you also express Your opinion about their works. thats why I am presenting José Nuno Lamas and Valter Ventura:)José Nuno Lamas (born in Lisbon 1975). Lives and works in Lisbon. Graduated in Painting from the Faculty of Fine Arts of the University of Lisbon, he is a specialist in Architecture Photography. Valter Ventura (born in Lisbon, 1979). Lives and works in Lisbon. Graduated in History of Art from the Faculty of Humanities of the University of Lisbon , he teaches Photography at Polytechnic Institute of Tomar. They both finished the Advanced Photography Course, at Ar.Co - Centro de Artes e Comunicação Visual (Arts and Visual Communication Centre), Almada, Portugal in 2005 with scholarships from Kodak and Banco Espírito Santo(Espírito Santo Bank) respectively. They have worked together since 2004. Their work has been exhibited several times since 2006 in Portugal. They are represented in both private and public collections in Portugal. Despite their education of photography, they use the technique not because they want to highlight the specificity of the image- technique, style, traits. Photography is considerated as an opportunity to express daily situations which somethimes seems to be banal, ludicrous, ridiculous. to reveal the idea, they imagine the ordinary situatios and then realise them in their photographies. To sum up, these works contains the feeling of hope as well as desparation, relaxation, movement, dinamics. they seek to achieve charm and magic in simple things, in casual situatios .


Sem comentários:

Enviar um comentário