8.11.09

Bartolomeu Dias
Bartolomeu Dias (1451 - 29 05 1500). Little is known about his early life, but it is believed that he came from a long line of navigators that may have included Dinis Dias, who rounded Cape Verde in 1455, and João Dias, who rounded Cape Bojador in 1437. He was a Portuguese explorer who sailed around the southernmost tip of Africa in 1488, the first European known to have done so. Accounts of Bartolomeu’s earliest voyages are very few and far between, but it is known that he accompanied Diogo d’Azambuja on an expedition to the Gold Coast of Africa in 1481. Dias was a cavalier of the royal court, superintendent of the royal warehouses, and sailing-master. King John II of Portugal appointed him, on 10 October 1486, to head an expedition to sail around the southern end of Africa in the hope of finding a trade route to India. Another purpose of the expedition was to try to revisit the countries reported by João Afonso de Aveiro with which the Portuguese desired friendly relations. Dias was also charged with searching for the lands described by Prester John. Dias originally named the Cape of Good Hope the “Cape of Storms” (Cabo das Tormentas). It was later renamed by King John II of Portugal to the Cape of Good Hope (Cabo da Boa Esperança) because it represented the opening of a route to the east. Using his experience with explorative travel, Dias later became a shipbuilder and constructed both the São Gabriel and its sister ship, the São Rafael that were used by Vasco da Gama to circumnavigate the Cape and continue the route to India. In 1497 Dias accompanied the voyage, led by Vasco da Gama, but in a subordinate position and only as far as the Cape Verde Islands. In 1500, Dias was the captain of one of the ships in Pedro Álvares Cabral’s fleet, again voyaging to civilize, Christianize, and trade with India. Near the end of May, the ships encountered a huge storm off the Cape, and four ships, including Dias’s, were lost.

Bartolomeu Dias (1451 – 29 05 1500). Apie jo jaunystę mažai žinoma, bet manoma, kad jis kilęs iš giminės kuriai priklausė jūrininkas Dinis Dias, kuris 1455m. apiplaukė Cape Verde ir João Dias, kuris 1437m. apiplaukė Cape Bojador. Portugalų keliautojas ir pirmasis europietis, kuris apiplaukė Afriką iš pietų. Apie ankstesnes keliones mažai žinoma, tačiau yra duomenų, jog 1481m. kartu su Diogo d’Azambuja dalyvavo ekspedicijoje, kuri keliavo link Auksinio Afrikos Kranto. Dias buvo karališkųjų rūmų riteris, karališkųjų rūmų sandėlio administratorius ir buriavimo meistras. 1486 Spalio 10d., Portugalijos karalius John II išsiuntė jį į ekspediciją aplink Afrikos pietinę dalį. Jie tikėjosi rasti kelią į Indiją, taipogi aplankyti šalis apie kurias pranešė João Afonso de Aveiro, su kuriomis Portugalija norėjo palaikyti draugiškus santykius. Taipogi Dias buvo įpareigotas surasti, kunigo John, aprašytas žemes. Geros Vilties iškyšulį, Dias iš pradžių pavadino Audrų iškyšuliu. Vėliau Portugalijos karalius John II pervadino šį iškyšulį į Geros Vilties, nes jis buvo kelio į rytus pradžia. Naudojantis savo patirtimi iš kelionių, Dias vėliau tapo laivų statytoju ir sukonstravo laivus São Gabriel ir São Rafael, kuriais Vasco da Gama, apiplaukęs iškyšulį, toliau keliavo link Indijos. 1497m. kartu su Vasco da Gama išvyko į kelionę, tačiau žemesnio rango pozicijoje ir tik iki Cape Verde salų. 1500m. Dias buvo vieno laivo kapitonu Pedro Álvares Cabral laivyne, kuris iškeliavo civilizuoti ir prekiauti su Indija. Gegužės pabaigoje laivai susidurė su didžiule audra ir keturi laivai, tarp jų ir Dias laivas, dingo be žinios.
Jolanta

Sem comentários:

Enviar um comentário