17.11.09

Tesouros de GalvėXIVa. Kryžiuočiai intensyviai puldinėjo Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę. Vieną dieną jie užėmė ir apiplėšė Trakų pilį. Kunigaikščio Kęstučio kambaryje du kryžiuočiai suradoskrynią su gausybe brangakmenių. Norėdami paslępti tokį lobį nuo kitų kryžiuočių, plėšikai skrynią naktį įkėlė į valtį ir norėjo nuplukdyti į vieną iš daugelio Galvės ežero salų. Bet valtis nuskendo ir brangiausi Trakų lobiai nugrimzdo į ežero dugną. Pasakojama, kad per mėnulio pilnaties naktį skrynia lėtai pakyla į ežero paviršių ir supdamasi ant bangų tviska mėnesienoje savo brangenybėmis iki pirmųjų patekančios saulės spindulių, o brėkštant aušrai ir užgiedojus pirmiesiems gaidžiams lėtai nusileidžia į ežero dugną. Nualinti vyrai grįžę namo pasakodavo, kad skrynia prikaustyta geležinėmis grandinėmis prie milžiniškų povandeninių akmenų, užantspauduota senosios Lietuvos valstybiniais antspaudais, užburta žinių ir saugoma gražuolių ilgaplaukių undinių. Iki šiol mėnulio pilnaties naktį skrynia tviskėdama savo brangenybėmis pakyla į ežero paviršių, o brėkštant aušrai ir giedant gaidžiams lėtai grimzta atgal į ežero dugną ir niekas negali jos ištraukti į krantą.


No século XIV, cruzados atacaram intensamente Grão-Ducado da Lituania.Um dia eles ocuparam e roubaram o castelo de Trakai. No quarto de duque Kęstutis, dois cruzados encontraram o cofre de tesouro. Para esconder o tesouro dos outros cruzados, a noite ladrões adicionaram o cofre no barco e queriam nadar para uma das muitas ilhas do lago Galvė. Mas o barco afogou e tesouros preciosos de Trakai submersaram no fundo do lago. Diz-se que durante a noite de lua cheia, o cofre sobe lentamente superficie do lago, balanço na onda e brilha ao luar até primeiro nascer do so e ao amanhecer que cantar os galos primeiros desce no fundo do lago. Muitos pescadores ou outras pessoas queriam ficar ricos facilmente e tentaram tirar este cofre do lago. Muito vezes homens fortes tentaram puxar os tesouros com redes e ou outros instrumentos, mas ao amanhecer o cofre cortou os redes e balanço na onda, submersou no fundo do lago. Homens cansados voltaram para a casa e contaram que o cofre esta confinado ás cadeias de ferro enorme de rochas submersas, selou o selo antigo da Lituania, vicioso de sacerdotes e auspicios das serias beldades. Até agora, a noite de lua cheia, o tesouro do cofre brilha sobe para a superficie do lago, e ao amanhecer, quando os galos contam, lentamente afunda de volta para o fundo do lago e ninguém pode puxá-la para terra.

Sem comentários:

Enviar um comentário