13.10.09

Customs of Portugal / Portugalijos papročiai

Knowing the customs of a country is, in effect, a guide that helps us to understand the soul of that country and its people. Therefore, in this article I want to describe some of the most important customs in Portugal.

Marriage and familly


In ancient times, the Portuguese wedding was necessary simply to build a family. Given that the parents decided on all details regarding the wedding, including the selection of the groom and the bride, love was not necessarily the main reason for marriage. Everything involved an agreement between families. The bride’s family was usually responsible for the hosting of all the guests, while the groom’s family was responsible for giving a large gift to the newlyweds, usually a house.
Nowadays, even though there are many traditional and conservative families, the spouses are not chosen by parents anymore. Engagements are usually lengthy while the couple saves money for a home. Since Portugal is a very conservative country, it is uncommon for young people to live together before getting married.
Portuguese wedding ceremonies usually consist of a Roman Catholic Mass, where traditionally the priest binds the newlyweds’ hands with his stole, calls for the bride and groom to exchange rings, and then covers the couple with his stole, to unite and protect them. As the newlyweds exit the church, friends and relatives customarily throw bonbons and flowers. In Portugal, most weddings are small and restricted to direct family.
The patriarchal and nuclear family traditionally serves as the norm and the ideal in Portugal. Until the constitution of 1976 was promulgated, the father was seen as the head of the family, and his wife and children were obliged to recognize his authority. He, in turn, was obliged by law to support and protect his family. While the men worked outside the home, women were expected to care for the children and manage household affairs. Marriage was considered permanent; divorce was virtually unknown. The slow modernization of the Portuguese economy, the increasing employment of women outside the home, and the emigration of many women, as well as the spread of new ideas about the place of women, gradually changed the nature of the Portuguese family. Nowadays, the nuclear family in Portugal averages two children, maintains close ties with aunts, uncles, and cousins, even those who have gone abroad to work. Women are usually working and the relationship between wife and husband is based on respect and equality.
Recreation
Portuguese families enjoy taking walks, going to the park or the beach, and picnicking. People often take short trips or visit relatives. Sitting outdoors or at a street café is also popular. Going to the cinema, nightclubs, or discos are common in urban and tourist areas. A popular type of theatre is the revista (revue), which satirizes the government, international topics, or social issues. The Centro Cultural de Belem in Lisbon offers opera, ballet, concerts and a multitude of cultural events. The most popular sport is soccer. Roller skating, roller hockey, basketball and handball are also enjoyed. There are considerable opportunities for water sports. The south also has a number of golf courses and leisure complexes offering tennis and other sports. As in Spain, bullfights continue to draw crowds. However, in Portugal the bull is not killed but is tackled by an unarmed forcado assisted by others who distract the bull and hold on to its tail.
Socializing
A warm, firm handshake is an appropriate greeting between men. People often greet those of the opposite sex with a kiss on each cheek; women greet one another this way, as well. Children are expected to kiss adults in their extended family when greeting them. Touching is a common part of greeting because it shows friendship. Common terms for greeting include Bom dia (‘‘Good day‘‘) and Boa noite (‘‘Good evening‘‘). When visiting someone‘s home, it is normal to wait outside the door until invited in; similarly, guests do not let themselves out but wait for the host to open the door. Much socializing takes place at home, but it is common for business associates to meet at a restaurant, and people enjoy meeting informally at cafés. Many people in urban areas retain strong ties with their home towns or regions, and try to return as often as possible to visit relatives and friends.


Eating

The staple foods in Portugal include fish, vegetables, and fruits. One of the national dishes is bacalhau, which is dried cod usually served with potatoes and green vegetables, and sometimes chickpeas. Bacalhau can be prepared in a variety of ways. It is sometimes deep-fried with potatoes, which are called pasteis. The traditional Portuguese salad includes dark-green lettuce, tomatoes, onions, vinegar, olive oil, and salt. Chicken is eaten throughout the country in many forms, such as frango na púcara (chicken cooked in a pot), or cabidela, which is chicken with rice cooked with the chicken blood. Pork, partridge, quail, and rabbit are other common meats. Olive oil and garlic is very important in cooking. Fruit is often eaten as dessert. There are many pastry shops, and pastries are also sold in coffee and tea shops. Wine is inexpensive and is served at most meals.

Mealtimes are considered important occasions for conversation. Portuguese eat with the fork in the left hand and the knife in the right; a special knife and fork are often used when eating fish. Except for ice-cream cones, it is generally considered improper for adults to eat food while walking in public.
A small breakfast is eaten around 8 AM, lunch is at about 1 PM, and the evening meal is generally between 8 and 9 PM. Bica, a strong espresso-type coffee, is often served after the meal.


Žinodami tam tikros šalies papročius, vyraujančią įprastinę tvarką, galime lengviau pajausti to krašto bei tautos dvasią, suvokti gyvenimo esmę. Taigi šiame straipsnyje noriu apibūdinti papročius, apjungiančius svarbiausias portugalų gyvenimo sritis.

Santuoka ir šeima

Senovėje portugalams vestuvės buvo reikalingos tik šeimos sukūrimui. Atsižvelgiant į tai, jog tėvai rūpindavosi visomis vestuvių detalėmis, įskaitant ir nuotakos bei jaunikio išrinkimą, meilė nebuvo pagrindinė priežastis santuokai. Viskas apėmė susitarimą tarp šeimų. Nuotakos šeima paprastai būdavo atsakinga už visų svečių priėmimą, tuo tarpu jaunikio šeima turėdavo įteikti didelę dovaną jaunavedžiams, dažniausiai tai būdavo namas.

Šiais laikais, netgi išlikus daugybei tradicinių bei konservatyvių šeimų, tėvų iniciatyva, išrenkant savo atžaloms sutuoktinius, išblėso. Sužieduotuvių laikotarpis paprastai trunka gana ilgai- kol pora sutaupo pakankamą kiekį pinigų savo naujiems namams. Kadangi Portugalija yra labai konservatyvi šalis, jauni žmonės iki vestuvių paprastai negyvena kartu.

Portugalijoje vestuvių apeigos susideda iš Romos katalikų mišių, kuriose kunigas tradiciškai suriša jaunavedžių rankas su savo stula, paprašo apsikeisti žiedais ir apgaubia sutuoktinius stula, taip sujungdamas ir apsaugodamas šią porą. Jaunavedžiams išeinant iš bažnyčios draugai bei artimieji juos pasveikina mėtydami saldainius, gėles. Portugalijoje dauguma vestuvių yra nedidelės, apsiribojančios artimiausių šeimos narių dalyvavimu.


Patriarchalinė ir branduolinė šeima portugalams yra tarsi standartas, idealas. Iki 1976 m. konstitucijos paskelbimo tėvas visuomet buvo šeimos galva, tuo tarpu žmona bei vaikai buvo priversti pripažinti jo autoritetą. Jis, savo ruožtu, buvo teisėtai įpareigotas išlaikyti ir apsaugoti savo šeimą. Tuo metu, kai vyrai dirbdavo už namų ribų, moterys privalėdavo rūpintis vaikais, atlikti namų ruošos darbus. Santuoka buvo laikoma amžina, skyrybos, faktiškai, buvo nesuvokiamos. Lėta Portugalijos ekonomikos modernizacija, augantis moterų užimtumas, darbas, daugybės moterų emigracija, taip pat naujų idėjų apie moters padėtį plitimas, galiausiai pakeitė portugalų šeimos prigimtį. Šiais laikais branduolinė šeima Portugalijoje paprastai susideda iš dviejų vaikų, palaiko glaudžius ryšius su tetomis, dėdėmis, pusbroliais, ir netgi tais, kurie yra išvykę į kitas šalis. Moterys dažniausiai dirba, o šeimos santykiai yra paremti pagarba ir lygybe.
Pramogos
Portugalai mėgsta pasivaikščiojimus, ypač dažnai jie renkasi parkus ar paplūdimį, rengia piknikus. Portugalijoje populiarios trumpos išvykos, taip pat giminių susitikimai. Žmonės mėgsta sėdėti atvirame ore, lauko kavinėse. Kinas, naktiniai klubai ar diskotekos labiausiai yra paplitę miesto ir turistų srityse. Portugalijoje labai populiari teatro rūšis yra revista (revue), kuomet išjuokiama valdžia, tarptautiniai klausimai ar visuomeninės problemos. Kultūros centre Lisabonoje (The Centro ultural de Belem) dažnai vyksta koncertai, operos, baletas ir daugybė kitų kultūrinių įvykių. Populiariausias portugalų sportas yra futbolas. Riedučiai, krepšinis ar rankinis taip pat yra mėgiami. Portugalijoje yra išvystytos didelės galimybės vandens sportams. Pietinė šalies dalis turi daugybę golfo aikštynų bei poilsio kompleksų, siūlančių tenisą ir kitus sportus. Kaip ir Ispanijoje, koridos pritraukia galybę žiūrovų. Tačiau Portugalijoje bulius nėra nužudomas- jį paprastai užpuola beginklis forcado, kiti jam padeda išblaškydami bulių ir laikydami jo uodegą.
Bendravimas
Nuoširdus, tvirtas rankos paspaudimas sveikinantis yra būdingas tarp vyrų. Žmonės, sveikindamiesi su priešingos lyties asmeniu, paprastai pabučiuoja vienas kitam į skruostą; moterys taip pat sveikina viena kitą šiuo būdu. Sveikindami suaugusius žmones, savo šeimos narius ar giminaičius, vaikai privalo juos pabučiuoti. Prisilietimas yra įprasta pasisveikinimo dalis, taip išreiškiama draugystė. Dažniausi posakiai, vartojami sveikinantis, yra Bom dia (Laba diena) ir Boa noite (Labas vakaras). Svečiuodamiesi kieno nors namuose portugalai paprastai laukia už durų tol, kol namų šeimininkas nepasiūlo užeiti vidun; išeinant taip pat reikia palaukti, kol durys bus atidarytos. Bendravimas, susitikimai dažniausiai vyksta namuose, tačiau su verslo partneriais, bendradarbiais įprasta susitikti restorane. Dauguma portugalų, gyvenančių mieste, išlaiko stiprius ryšius su savo gimtaisiais regionais, todėl stengiasi kuo dažniau sugrįžti ir aplankyti savo artimuosius, draugus.
Maitinimasis
Žuvis, vaisiai ir daržovės yra pagrindiniai maisto produktai Portugalijoje. Vienas iš tautinių patiekalų yra bacalhau. Tai yra vytinta menkė, paprastai patiekiama su bulvėmis ir žaliomis daržovėmis, kartais pagardinama avinžirniais. Yra daugybė bacalhau paruošimo būdų. Kartais šis patiekalas yra kepamas gruzdintuvėje su bulvėmis, kurios yra vadinamos pasteis. Tradicinės portugalų salotos yra gaminamos iš tamsių salotų lapų, pomidorų bei svogūnų, paprastai pagardinamos actu, alyvuogių aliejumi, druska. Vištiena šioje šalyje valgoma įvairiais būdais: frango na púcara (vištiena, išvirta puode) arba cabidela (vištiena su ryžiais, gaminama su vištos krauju) . Be vištienos Portugalijoje taip pat mėgiama kiauliena, triušiena, kurapkų bei putpelių mėsa. Ypatingą vietą maisto ruošime užima alyvuogių aliejus ir česnakai. Vaisiai paprastai valgomi kaip desertas. Portugalijoje yra daugybė konditerijos parduotuvių. Ši šalis pasižymi ypatinga pyragaičių bei desertų gausa, jie parduodami ne tik konditerijos, bet ir kavos bei arbatos parduotuvėse. Vynas Portugalijoje yra populiarus, nebrangus, patiekiamas prie daugumos valgių.

Šios šalies gyventojams valgymo laikas yra svarbus pagrindas pasikalbėti. Portugalai valgo kairėje rankoje laikydami šakutę, o dešinėje- peilį. Valgant žuvį naudojami specialūs įrankiai. Vaikštant viešumoje nėra mandagu valgyti, išskyrus tuos atvejus, kai valgomi ledai.

Portugalijoje 8 val. ryto paprastai yra valgomi nedideli pusryčiai, 1 val. dienos- priešpiečiai, o vakarienės laikas dažniausiai būna tarp 8 ir 9 val. vakaro. Bica, stipri ekspreso kava, yra patiekiama po valgio.

Sem comentários:

Enviar um comentário