1.10.09

Geography and landscape of Portugal / Portugalijos geografija ir kraštovaizdis


Portugal - the furthest away country from Lithuania in Europe. As Lithuania is considered to be geographic center of Europe, in Portugal is the westernmost point in Europe – it’s called Rocks Cape.

Portugal, in accordance with natural geographical conditions, is divided into north and south. It is divided by the Tagus River.

Northern Portugal is characterized by wooded mountains. The northern part dominated by rocky shores, among which where not interfering with the narrow creek where the sandy beaches. In this region is Portugal's highest point - Estrelas peak (1991 m). The further to south the shores are getting flaten, until it becomes dunes. Pop-hills in southern Portugal is almost impossible to find.

Portugal climate strongly influenced by the warm North Atlantic and the cold Canary current. Portugals climate is subtropical. Most precipitations comes out by winter. It snows in the mountains, with stays for several months. Personally, what I most like, that in Portugal winter is warm, where temperature is about 8-11 degrees Celsius.

The largest Portuguese river flows from Spain, it is called Dora (In Portugal 320 km, total length 895 km), Teza (In Portugal 280 km, the total length of 1007 km).

Portugal forests cover only 5% of the total area of the country. In the past, there were more, but a lot cleared. In the northern part of the country coniferous and broadleaf forests rises to 1000-1200 m altitude. In Portugal grows trees like in Lithuanian forests, such as oaks, chestnuts, but there is others like beech, acacia, pine nut and others.

Portugal wildlife similar to that of Central Europe. The southern part of plenty of lizards, rodents, snakes. The coast is rich in water birds. Coastal fishing for sardines caught crab, lobster, oysters. Unfortunately, the larger mammals are exterminated.


------

Portugalija – toliausiai nuo Lietuvos nutolusi Europos valstybė. Kaip Lietuva yra laikoma Georgafiniu Europos centru, tai Portugalijoje yra vakariausias Europos taškas – Uolos kyšulys.
Portugalija, pagal gamtines geografines sąlygas, yra dalinama į šiaurinę ir pietinę. Ją padalina Težo upė.
Šiaurės Portugalijai būdinga miškingi kalnai. Šiaurinėje dalyje vyrauja uolėti krantai, tarp kurių kur ne kur įsiterpia siauros įlankėlės su smėlėtais paplūdimiais. Šitame krašte yra aukščiausias Portugalijos taškas – Eštrelos viršukalnė (1991 m). Kuo toliau į pietus tuo krantai darosi lėkštesni, smėlingesni kol tampa kopomis. Pietinėje Portugalijoje iškylančių kalvų rasti beveik neįmanoma.
Portugalijos klimatui didelę įtaką daro šiltoji Šiaurės Atlanto bei šaltoji Kanarų srovė. Potugalijos klimatas – subtropinis. Daugiausia kritulių iškrinta žiemos metu. Kalnuose pasninga, sniegas išsilaiko kelis mėnesius. Man asmenišakai labiausiai patinka, jog Portugalijoje žiemos šiltos, kur temperatūra būna apie 8-11 laipsnių šilumos pagal Celcijų.

Didžiausios Portugalijos upės išteka iš Ispanijos, tai yra Doras (Portugalijoje 320 km, bendras ilgis 895 km), Težas (Portugalijoje 280 km, bendras ilgis 1007 km).

Portugalijoje miškai užima tik 5 % viso šalies ploto. Praeityje jų buvo daugiau, tačiau labai daug iškirsta. Šiaurinėje šalies dalyje spygliuočių ir plačialapių miškai pakyla iki 1000-1200 m aukštį. Portugalijoje auga medžių panašių ir į lietuvos miškus, tokių kaip ąžuolai, kaštonai, tačiau galima rasti ir augančius bukus, akacijas, pinijas ir pajūrines pušis.

Portugalijos gyvūnija panaši į Vidurio Europos. Pietinėje dalyje gausu įvairių driežų, graužikų, gyvačių. Pakrantėse gausu vandens paukščių. Priekrantėje žvejojamos sardinės, gaudomi krabai, omarai, austrės. Deja, stambesni žinduoliai išnaikinti.


Sem comentários:

Enviar um comentário