9.10.09

Óbidos

I chose to write about this town because it was one of the most interesting and nicest places I've seen when I was travelling around Portugal. If you ever go to Portugal, be sure you visit Obidos!

Obidos, Portugalija


Obidos yra miestelis, turintis 3100 gyventojų ir savivaldą tokiu pačiu pavadinimu. Miestelis yra Leiria apygardoje, Portugalijoje. Savivalda yra 142.17 km² dydžio, joje gyvena 10785 gyventojai. Iš šiaurės rytų ir rytų savivalda ribojasi su Caldas da Rainha,, iš pietų su Bombarral, iš pietryčių su Lourinha, iš vakarų su Peniche ir iš šiaurės vakarų su Atlanto vandenynu.
Obidos miestelis pastatytas ant kalvos ir jį iki šiol juosia gynybinė siena. Gerai išsilaikiusios viduramžių gatvelės, aikštės, sienos ir didinga pilis pavertė šį vaizdingą miestelį viena iš geidžiamiausių turistų traukos vietų visoje Portugalijoje. Jeigu ten lankysitės jums privaloma paragauti vietinio vyšnių likerio, kuris portugališkai vadinasi ginjinha.

Pavadinimas “Obidos” tikriausiai kilo iš lotyniško termino oppidum, kuris reiškia “tvirtovė”, arba “įtvirtintas miestelis”. Neseniai archeologiniais kasinėjimais buvo patvirtinta, kad romėnai šią teritoriją buvo užėmę. Kasinėjimai atskleidė, kad kalvos papėdėje, netoli dabartinio miestelio egzistavo romėnų miestas. Šis romėnų miestas turbūt yra paslaptingasis Eburobrittium paminėtas PlinijausVyresniojo kaip miestas tarp Collipo ir Lisabonos. Iki dabar kasinėjimų metu buvo atidengtos aikštės liekanos, pirtys ir kiti pastatai.
Pasibaigus romėnų dominavimui, regionas turbūt pateko į vestgotų rankas, nors tam patvirtinti trūksta realių įrodymų. Romėnų miestas Eburobrittium buvo apleistas penktame amžiuje, o gyventojai persikėlė gyventi ant kalvos, ant kurios dabar įsikūręs Obidos. Praėjus šiek tiek laiko po 713 metų, maurai ant kalvos pastatė fortifikacijas. Krikščionių Mozarabų bendruomenė gyveno Moncharro kaimynystėje.
Teritorija buvo perimta iš maurų pirmojo portugalų karaliaus,
Afonso Henriques, 1148 metais. Tradicija tvirtina, kad vienas karalius, Gonçalo Mendes da Maia, nusipelnė daugiausiai šturmuojant maurų pilį. Obidos atgavimas reiškė rekonkistos pabaigą Estremadura regione po Santarém, Lisabonos ir Torres Vedras užkariavimo. Miestelis gavo savo pirmąsias privilegijas 1195 metais, valdant Sancho I.
1210 metais, karalius Afonso II padovanojo miestelį savo žmonai, karalienei Urraca. Nuo tada Obidos dažnai priklausė Portugalijos karalienėms, kas neoficialiai leido jam suteikti Vila das Rainhas (Karalienės miestelis) pavadinimą. Keletas karalienių praturtino miestelį savo aukomis nuo viduramžių laikotarpio iki XVI amžiaus.
Obidos pilis ir jos sienos buvo perstatytos valdant karaliui Dinis I. Jos perstatytos iš vietinio kalkakmenio ir marmuro. Taip pat šiuo metu miestelis buvo praplėstas už pilies sienų. Didžiulis pagrindinis pilies bokštas yra statybų kompanijos atributas, kurį rėmė Fernando I (vėlyvajame 14 amžiuje).
Šventos Marijos bažnyčioje Obidos miestelyje, 1441 rugpjūčio 11 dieną vyko karaliaus Afonso V ir jo pusseserės, princesės Izabelos vestuvės, kai jie abu dar buvo 9 ir 10 metų vaikai.
Miestelis turi didingą pilį, kurioje dabar yra įrengtas viešbutis. Savivaldoje taip pat įsikūręs gerai žinomas ir prestižinis Praia D'el Rey golfo kompleksas, vienas iš geriausių golfo kompleksų Europoje.

Óbidos, Portugal


Óbidos (Portuguese pronunciation: [ˈɔbiduʃ]) is a town (vila) of around 3,100 inhabitants and the seat of the municipality (concelho) of the same name, located in the subregion Oeste and district of Leiria, in Portugal. The municipality has an area of 142.17 km² and a population of 10,875 inhabitants (2001). It is bounded in the northeast and east by Caldas da Rainha, in the south by Bombarral, in the southeast by Lourinhã, in the west by Peniche and in the northwest by the Atlantic Ocean.
The town of Óbidos is located on a hill and is still encircled by a fortified wall. The well-preserved mediaeval look of its streets, squares, walls and its massive castle have turned the picturesque village into a preferred tourist attraction in Portugal. If visiting, it is compulsory to try the local cherry liquor known as ginjinha.The castle and wall of Óbidos, view from the west

The name "Óbidos" probably derives from the Latin term oppidum, meaning "citadel", or "fortified city". Roman occupation of the area has been recently confirmed by archaeological excavations, which revealed the existence of a Roman city very close to the hill where the village is located. This Roman settlement is most certainly the mysterious Eburobrittium, cited by Pliny the Elder as situated between Collipo (near present-day Leiria) and Olisipo (Lisbon). Until now the surveys have revealed the rests of the forum, baths and other buildings.
After the
fall of Roman domination, the region must have come under the influence of the Visigoths, although material evidence is lacking. The Roman town of Eburobrittium was probably abandoned in the 5th century for the more secure hill where Óbidos is located. Sometime after 713 the Moors established a fortification on top of the hill. A Christian community of Mozarabs lived in the Moncharro neighbourhood.
The area was
taken from the Moors by the first King of Portugal, Afonso Henriques, in 1148. Tradition states that one knight, Gonçalo Mendes da Maia, was responsible for the successful storming of the Moorish castle. The retaking of Óbidos meant the end of the Reconquista of the Estremadura region, after the conquests of Santarém, Lisbon and Torres Vedras. The village received its first foral (charter) in 1195, under the reign of Sancho I.
In 1210,
King Afonso II donated the village to his wife, Queen Urraca. Since then Óbidos has often belonged to the Queens of Portugal, giving rise to its informal title as Vila das Rainhas (Queens' village). Several Queens enriched the village with donations from the Middle Ages until the 16th century.
The castle of Óbidos and the walls of the village were remodelled under
King Dinis I.It is made out of local limestone and marble. The village was also enlarged around this time, with settlements created outside the walls. The massive keep of the castle is attributed to a building campaign sponsored by Fernando I (late 14th century).
The Santa Maria Church of Óbidos was the setting for the wedding of
King Afonso V with his cousin, Princess Isabel, on August 15, 1441, when they were both still children of 9 and 10.
The town has a magnificent castle, now hosting a
pousada. The municipality is also home to the well known and prestigious Praia D'el Rey golf complex, one of the top golf resorts in Europe.


Óbidos (Portugal)

Óbidos é uma vila portuguesa no distrito de Leiria, região Centro e sub-região do Oeste fazendo parte da Região de Turismo do Oeste, com cerca de 3 100 habitantes. É sede de um município com 142,17 km² de área e 10 875 habitantes (2001), subdividido em 9 freguesias. O município é limitado a nordeste e leste pelo município das Caldas da Rainha, a sul pelo Bombarral, a sudoeste pela Lourinhã, a oeste por Peniche e a noroeste tem costa no oceano Atlântico. Ao contrário do que se possa pensar, o nome Óbidos não deriva da parónima óbitos, mas sim do termo latino oppidum, significando «cidadela», «cidade fortificada». Nas suas proximidades ergue-se a povoação romana de Eburobrittium.
Miestelio viduje.


Terá sido tomada aos Mouros em 1148, e recebido a primeira carta de foral em 1195, sob o reinado de D. Sancho I. Óbidos fez parte do dote de inúmeras rainhas de Portugal, designadamente Urraca de Castela (esposa de D. Afonso II), Rainha Santa Isabel (esposa de D. Dinis), Filipa de Lencastre (esposa de D. João I), Leonor de Aragão (esposa de D. Duarte), Leonor de Portugal (esposa de D. João II), entre outras. Em 1527, viviam 161 habitantes na vila, o que corresponderia a cerca de 1/10 da população do município. A área amuralhada era já nessa época idêntica à actual, ou seja, 14,5 ha. Foi de Óbidos que nasceu o concelho das Caldas da Rainha, anteriormente chamado de Caldas de Óbidos (a mudança do determinativo ficou a dever-se às temporadas que aí passou a rainha D. Leonor). A 16 de Fevereiro de 2007, o castelo da cidade recebeu o diploma de candidata como uma das sete maravilhas de Portugal.

1 comentário: