1.4.10

Alexandre Farto (Vhils) - the street art that touches the soul [LT+EN]

24 metų graffiti meistras iš Portugalijos Alexandre Farto (Vhils), šiuo metu gyvenantis Portugalijoje (Seixale), savo gimtuoju miestu ir įkvėpimo šaltiniu laiko visą pasaulį. Pradėjęs tradiciniu graffiti „bombardavimu“, vėliau perėjo prie gatvės meno, kurį kuria jau beveik 3 metus. Lisabonos senamiestis ir jo kambarys – mėgstamiausios vietos, kuriose Vhils patinka dirbti ar matyti kitų kūrinius. Naktimis tyrinėja degimo procesą, o gavęs daugiau laiko užbaigtų vieną savo sugalvotą apgavystę, aplankytų keletą traukinių stebėjimo vietų ir daug miegotų...

Vhils savo kūryboje peržengė graffiti ribas ir dabar į būsimo kūrinio vietą išvyksta apsikrovęs ne tik dažų flakonais, bet ir perforatoriumi, plaktuku bei įvairiais gremžtukais. Dažais išpurkštą piešinį tam tikrose vietose jis dar „pagilina“ nuo sienos pašalindamas tinką ar popierių. Todėl stulbinančius jo kūrinius tikriausiai galima priskirti 2-D skulptūrai. Jo kūriniai poetiški, sudėtingi, dažnai besikoncentruojantys į esminius dalykus, kurių atsisakėme dėl savo trumpalaikių norų. Jie tarsi tvirtina, kad dar įmanoma sugrįžti ir patirti prarastą laimę...

Vhils kuria ant sienų, medžio, metalo, popieriaus, skelbimo lentų, taip pat kuria atspaudus bei menines instaliacijas...

http://alexandrefarto.com/

Žodis nuo manęs: kodėl netikėtai atrasti žmonės mūsų sielas paveikia giliausiai?...

---

The 24 year-old graffiti artist Alexandre Farto (Vhils) from Portugal is living in Seixale at the moment. The whole world is considered to be his home town and the point of inspiration. Started with a traditional graffiti “bombing” later he passed on to the street art and has been doing this for the past 3 years. The old town of Lisbon and his room are his most favorite places, where Alexandre loves to work or see the art of the others. At nights he explores the process of burning, and if got some more time he would finish one trick, visit some train watching spots and sleep for a long time…

Talking about his art Vhils oversteped the limits of graffiti. So now when going to a future work-of-art place he‘s taking not only spray bottles of paints, but also a perforator, a hammer and some scratchers. After spraying the drawing he „deepens“ it taking off the plaster and paper in some spots. That‘s why his stunning works-of-art are considered to be the 2-D sculptures. His art is poetic, complicated, usually concentrated to essential things which we have abandoned for our short-time wishes. In some way they are saying that it is possible to come back and feel happiness again...

Vhils is creating on walls, wood, metal, paper, billboards, prints and art instalations...

http://alexandrefarto.com/

A word from me: why an accidentally found person touches your sole the most?...


Sem comentários:

Enviar um comentário