2.4.10

Pedro Matos - Young & Promising


Pedro Duarte Ventura de Matos has an extraordinary abilities to express the world and his feelings by a paintbrush. A young portuguese painter was born in Santarém in 19th of May – 1989. In early childhood he moved with his parents in Lisbon and live there till now.
A young artist has always felt a passion for a drawing. It was not a sudden discovery of the ability, it was a mature power of creativity. Pedro Matos was 11 years old when he started doing graffiti in the streets. He was intrested in street art, urban lifestyle and propagated skateboarding. That was the reason of becoming a sponsored skateboarder. These facts changed his life and encouraged a development of his dowry – painting. As he say "The skateboarding culture introduced me to art". He fell in love with art and started painting seriously at the age of 16. Each day Pedro Matos tried to improve his abilities. Day by day, step by step, in a natural progression his works became more original and amazing. He is inspirated by life, nature, music, culture, family, creative and motivated people. It is interesting that Pedro depict simple, unnoticed, downtrodden and completely forgotten persons in society. His paintings reflect interests about society and human conditions. That kind of paintings assigned to street or urban style but Pedro Matos doesn’t feel the need to call it anything. It is just a label. His style is his natural and peculiar way of painting.
An associating in artists' society , bohemian environment and the sponsor of skateboarding provided him an opportunity to organised the first exhibition. The first public appearence was on a skate-shop in Lisbon and the owner of it let Pedro leave his paintings for sale. Over the time a young artist has had some more shows. So far Pedro has exhibited art works in galleries in Lisbon, London, Bristol and Los Angeles. Now Pedro Matos is working on a solo show in London and some more in other place. He is going to move in London.
When Pedro Matos was asked about the greatest his desire, he just told “I want to be able to keeping painting and make a living out of that”. I think this phrase reveal everything about this young promising and unique Portugal artist.


Pedro Duarte Ventura de Matos turi neeilinius sugebėjimus pavaizduoti jį supantį pasaulį ir išreikšti savo jausmus teptuko pagalba. Jaunas portugalų kilmės dailininkas gimė Santarém mieste 1989 metų gegužės 19 dieną. Ankstyvoje vaikystėje Pedro Matos su tėvais persikraustė į Lisaboną ir liko ten gyventi ir iki šių dienų.
Jaunasis menininkas visą laikė jautė aistą piešimui. Tai nebuvo netikėtai atrastas gebėjimas, o subrandinta kūrybinė galia. Pedro buvo 11 metų, kuomet ėmė piešti graffiti gatvėse. Jis domėjosi gatvės menais, laisvu gyvenimo stiliumi ir propagavo važinėjimą riedlente. To pasekoje neužilgo tapo profesionalų remiamu riedlentininku. Šie įvykiai pakeitė jo gyvenimą ir paskatino įgimto talento tobulinimą. Pats Pedro Matos teigia: „Riedlentininkų draugija supažindino mane su menais“. Jo gyvenimas tapo neatsiejamas nuo meno ir jis ėmė atidžiau žvelgti į tai ką daro. Pedro ėmėsi tapybos technikos nagrinėjimo ir savo įgūdžių tobulinimo. Kiekviena jo diena kartu su teptuku rankose nebuvo praleista veltui, o jo darbai su kiekviena diena tapdavo vis originalesni ir nuostabesni. Menininko įkvėpimo šaltiniai: gamta, muzika, kultūra, šeima, kūrybingi ir motyvuoti žmonės. Nepaisant to, jis tapo paprastas, niekuo neypatingas, užguitas ir visuomenei nereikšmingas asmenybes. Pedro tapiniai atspindi jo polinkį domėtis žmogaus ir visuomenės santykiais. Taigi, tokie Pedro Matos kūriniai priskiriami moderniam gatvės stiliui, tačiau jis pats nemato prasmės priskirti savo darbų kažkokiam stiliui. Juk tai tik "etiketė". Jo stilius – individualus ir savitas piešimo būdas.
Aktyvi veikla menininkų tarpe, bohemiška aplinka ir riedlenčių sporto remėjas paskatino ir suteikė vaikinui progą surengti pirmąją viešąją piešinių parodą. Ji buvo surengta riedlenčių parduotuvėjė, Lisabonoje, kurios savininkas po ekspozicijos pasiliko keletą Pedro darbų pardavimui. Po kurio laiko buvo surengtą dar keletą parodų. Iki šiol Pedro Matos savo meno kūrinius yra eksponavęs Lisabonos, Londono, Bristolo ir Los Andželo galerijose. Šiuo metu jis intensyviai ruošiasi naujų darbų pristatymui Londone, kur ir ketina emigruoti.
Kai Pedro Matos buvo paprašytas atskleisti savo didžiausią svajonę, vaikinas net nesusimąstęs atsakė: "Norėčiau tęsti savo kūrybinę veiklą, kuri galėtų būti mano pragyvenimo šaltinis". Mano manymu, šie jo žodžiai pasako daug ką apie jauną, perspektyvią ir unikalią Portugalijos menininko asmenybę.http://thisisnotaportrait.blogspot.com/
http://www.pedromatos.org/

The article was writen according to the interview with Pedro Matos

Sem comentários:

Enviar um comentário