2.4.10

Bruno Espadana- Photographer

BRUNO ESPADANA(ENG)Art sets free, helps to show secret sides of a person, and allows showing different perspectives of him. With the help of art we can discover other person's inner corners of world. Various expressions of art have different influence. Music helps to relax, to escape from reality, meditate. Drawing is also a way of relaxation and meditation because it can vent feelings; also it is like a purification ritual. Playing an instrument or during the dance an artists express their feelings that tickle heart. Photographing is also a form of expression. Every moment is unique and with effort of photos we can record it. People make photos of many things, in different diverse, from different angles, but not all pictures are saved in mind or catalog. Photographic art is being taught in order to reveal the beautiful and exciting moments of fragility and splendor. Allowing you to to save a little piece of today for the future we consider the moment to be special and with one-click make it suspended.

The word "photograph" was invented in1839 by Sir John Herschel. This word is derived from the Greek word phos that means light and graph that means drawing. Combination of these words is drawing with light. We can continue talking about the history of photography, debating whether it is art what is now very fashionable, look for interesting photographer, be interested in their biographies and works. But now I would like to jump straight to one of them, who interested me most- BRUNO ESPADANA. I watched a lot of his photos and want to share some cooments about them with you. (All photos I found here: http://www.brunoespadana.com/eng/main.html )

Review of a huge number of Portuguese photographers web pages, dozens of works, almost made me loose hope to found something what could thrill my soul. But suddenly I found Bruno Espanada's photos. I could not divert my eyes from them or direct my gaze somewhere else. It is enchanting!!!(Shout-rap in thoughts) Every photo tells a unique interesting story; while looking you hear music; they talk about eternal feelings, ripen thoughts, quiet reflections. His photos fit the whole world, no matter how huge it may be. From variety of his works, themes the most beautiful for me were black-and-white photos. In them I can see more of everything: thoughts, senses, secrecy. There is no point in talking a lot about art of photography, you should see the beauty of it, smell it, feel the magic touch, dream and enjoy...

In the photos you can see human's body and soul tracks. They are indelible; you can not forget or loose them. Following them you can touch the magnificence of the moment.

(LT)
Menas išlaisvina žmogų, padeda pasireikšti, leidžia parodyti save per kitą prizmę. Meno pagalba susipažįstame su kito žmogaus vidinio pasaulio kertele. Įvairios meno išraiškos skirtingai veikia. Muzika padeda atsipalaiduoti, atitrūkti nuo realybės, pasinerti į fantazijų pasaulį, pamedituoti. Atsipalaidavimo ir meditavimo būdas yra ir piešimas, nes galima išlieti jausmus, savotiškai atlikti apsivalymo ritualą. Per šokį ar grojimą instrumentu taip pat išreiškiami jausmai, kutenantys širdį. Fotografavimas taip pat viena iš saviraiškos formų- tai nuotaikos meninėje išraiškoje ieškojimas. Kiekviena akimirka unikali ir fotografijomis stengiamasi jas išsaugoti.. įamžinti, užfiksuoti. Žmonės fotografuoja daug ką, įvairiapusiškai, skirtingomis technikomis, iš skirtingų rakursų, tačiau ne visas nuotraukas norisi žiūrėti, ne visos įsimena, ne visas išsaugome tiek kataloge, tiek atmintyje. Fotografavimo meno yra mokomasi tam, kad gražiai ir patraukliai atsleistume akimirkos trapumą ir kartu nuostabumą. Leisdami sau išsaugoti dabarties dalelę ateičiai, mes tam tikrą akimirką laikome ypatinga, susitelkiame ir vienu spragtelėjimu išsaugojame ją sustabdytą.

Žodis "photograph" buvo sugalvotas 1839 metais sero Džono Herschelio ir yra kilęs iš graikų kalbos žodžio phos, reiškiančio "šviesa" ir graphe, reiškiančio "piešinys", sujungus- reiškiančius "piešinys su šviesa". Galima ir toliau kalbėti apie fotografijos istoriją, fotografavimo technikas, diskutuoti ar fotografija yra menas, kas dabar labai populiaru, ieškoti išskirtinių fotografų, domėtis jų biografija, kalbėti apie jų parodas, darbus. Tačiau dabar norėčiau peršokti tiesiai prie vieno, savo darbais mane pavergusio fotografo- Bruno Espadanos nuotraukų ir kelių komentarų apie jas. (visas nuotraukas radau čia: http://www.brunoespadana.com/eng/main.html)

Peržiūrėjus daugybę portugalų fotografų nuotraukų puslapių, keliasdešimt darbų, jau buvau beprarandanti viltį pamatyti tai, kas suvirpintų sielą. Tačiau netikėtai aptikau Bruno Espadanos nuotraukas. Negalėjau atitraukti akių, atplėšti žvilgsnio. Jos kerinčios- rėkte išrėkiau, minyse. Kiekviena fotografija pasakoja savitą įdomią istoriją, į jas bežiūrint girdisi muzikos garsai, jos kalba apie amžinus jausmus, brėkštančias mintis, tylų susimąstymą. Jo nuotraukose telpa visas pasaulis, kad ir koks didelis jis bebūtų. iš daugybės jo puslapyje pateiktų darbų- man labiausiai patiko- juodai- baltos nuotraukos. Jos kelia daugiau minčių, jose daugiau prasmių, paslapties. Daug kalbėti apie fotografavimo meną nėra tikslo, reikia apžiūrinėti darbus, pajusti jų magišką prisilietimą, svajoti, gerėtis...

Fotografijose matyti žmogaus kūno ir sielos pėdsakai. Jų nenuplausi, nepamesi, nepamirši. Sekant jais galima prisiliesti prie sustabdytos akimirkos nuostabumo.

Sem comentários:

Enviar um comentário