2.4.10

Vasco Wellenkamp


Vasco Wellenkamp have studied dance since 1961 at the Verde Gaio group, Wellenkamp entered the Gulbenkian Ballet in 1968 and was awarded a two-year scholarship in 1973 to study at the Martha Graham School of Contemporary Dance in New York where he earned a degree in Modern Dance.In New York he also studied composition with Merce Cunningham and worked with Valentina Pereyslavec at the American Ballet Theatre. In 1978 he won a scholarship to study choreography at the University of Surrey in England. While continuing to work as resident choreographer and professor at the Gulbenkian Ballet from 1977 to 1996, he was named professor of the National Conservatory Dance School in 1975 and coordinating professor at the Superior Dance School in 1983.

In Brazil Wellenkamp also collaborated with the Municipal Theatre Ballet of São Paulo, the Niterói Ballet, the CIA Cisne Negro and the Guaíra Ballet; in Argentina with the San Martin Contemporary Ballet; in England with the Extemporary Dance Theatre, the Dance Theatre Commune and Focus On; In Switzerland with the Ballet du Grand Theatre de Gèneve; in Italy with the Tuscany Ballet; and in Croatia with the Zagreb Dance Theatre.

Since 1974 has received numerous awards from the Portuguese press. In 1996 he won the gold medal as best choreographer of the II International Dance Contest of Japan and was decorated in 1994 with the Order of Prince Henry (The Navigator) by the President of the Republic, Dr. Mario Soares, in recognition of his contribution to Portuguese dance.


Wellenkamp's choreography is mainly about combaining ballet and contemporary dance elements, about partnering, with lifts of all kinds and spinning embraces coming to the fore. The fluent Wallenkamp‘s choreography is so outstandingly performed that the rush of emotion, varied with quiet moments,is amazing. All the peroformances are full of pasion, energy and so close o natural human sences. Wellenkamp is not afraid to allow his extraordinarily skilled dancers to look clumsy or peasant-earthy. They hurl themselves at the floor and each othe, they arch and twist their torsos and throw their heads back, their arms and legs thrash the air. That intensity makes them so extraordinary.

In 1997 in Lisabon Vasco Wellenkamp and Graça Barroso have founded „Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo“ also known as CPBC - a repertory dance company whose purpose lies in constituting a forum for the creation of contemporary dance. During the last decade, thanks to a repertoire created exclusively for the Company by its artistic director and outside choreographers, in collaboration with artists from different regions, and with a group of dancers who embodied exceptional technical and artistic abilities, CPBC acquired the uniqueness which earned its international renown on the contemporary dance scene. Among the many pieces which stand out in the repertoire, many are dance works choreographed by Vasco Wellenkamp. CPBC produces not only spectacular shows but and educational programs specifically geared to children’s and family audiences which it presents at schools along with a series of dance workshops.After the creation of his first choreography for the Portuguese National Ballet in 2005, Vasco Wellenkamp was invited by the Portuguese Ministry of Culture to become Artistic Director of the Companhia Nacional de Bailado in 2007 and assumed the nuclear challenge of this structure: the combination of classical repertoire with contemporary creation, including national creation.

Vasco Wellenkamp’as nuo 1961-ųjų studijavo šokį Verde Gaio grupėje, atėjus į Gulbenkian baletą 1968-aisiais gavo dviejų metų stipendiją studijuoti Martha Graham šiuolaikinio šokio mokykloje Niujorke, kur įgijo šiuolaikinio šokio diplomą. Niujorke jis taip pat studijavo kompoziciją kartu su Merce Cunningham ir dirbo su Valentina Pereyslavec Amerikos baleto teatre. 1978-aisiais jis laimėjo stipendiją studijuoti choreografiją Surrey universitete Anglijoje. Tuo metu, kuomet nuo 1977-ųjų iki 1996-ųjų kaip choreografas ir profesorius dirbo Gulbenkian balete, jis taip pat profesioriavo Nacionalinės koncervatorijos Šokio mokykloje 1975-aisiais ir Aukštojoje šokio mokykloje 1983-iaisiais.

Brazilijoje Wellenkamp’as bendradarbiavo su São Paulo baleto teatru, Niterói beletu, CIA Cisne Negro ir Guaíra baletu, Argentinoje su San Martin šiuolaikiniu baletu, Anglijoje su šiuolaikinio šokio teatru ir Focus On, Šveicarijoje su Ballet du Grand Theatre de Gèneve,Italijoje su Toskanos Baletu, o Kroatijoje su Zagrebo šokio teatru.

Nuo 1974-ųjų Wellenkamp’as gavo daugybę apdovanojimų . 1996-aisiais jis laimėjo auksinį medalį kaip geriausias II-ojo tarptautinio Japonijos šokių konkurso choreografas, 1994-aisiais princo Henrio vardu iš respublikos prezidento Mario Soareso gavo apdovanojimą už nuopelnus Portugalijos šokiui.

Wellenkamp'o choreografijos esmė yra baleto ir šiuolaikinio šokio elementų sintezė. Sudėtinga ir grakšti klasikinė baleto choreorgafija derinama su itin plastiškais ir veržliais šiuolaikinio šokio judesiais. Taip sukuriama neprilystama energija. Šokio kompozicijos dažnai paremtos pirminiais žmogaus instinktais yra be galo žemiškos. Wellenkamp’as nebijo savo neeilinio talento šokėjus nuleisti iki primytyvaus žmogaus būvio, taip išlaisvinant laukinę energiją, o gartu ir gryną jausmą, kuriuo itin ir pasižymi visi choreografo darbai.

1997-aisias Lisabonoje Vasco Wellenkamp ir Graça Barroso įkūrė „Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo“ , plačiau žinomą kaip CPBC – šiuolaikinio šokio trupę, kurios tikslas yra kurti ir stiprinti Portugalijos šiuolaikionio šokio tradiciją. Per paskutinį dešimtmetį dėl specialaus CPBC repertuaro, sukurto jos meno direktoriaus ir choreografų iš šalies, bendradarbiavimo su skirtingų regionų artistais ir grupės šokėjų su išskirtinėmis techninėmis ir artistinėmis savybėmis, CPBC įgijo savo unikalumą, kuris uždirbo tarptautinį pripažinimą šiuolaikinio šokio scenoje. Tarp daugelio darbų, išsiskiriančių iš repertuaro dauguma yra Vasco Wellenkamp’o choreografijos šedevrai. CPBC kuria ne tik pribloškiamus ir išskirtinius pasirodymus, bet ir rengia edukacines programas skirtas vaikams ir šeimos auditorijai, kurias pristato mokyklose kartu su šokio darbinėmis sesijomis.

Po pirmosios choreografijos pastatymo Portugalijos nacionaliniam baletui 2005-aisiais, Vasco Wellenkamp’as Portugalijos kultūros ministerijos buvo pakviestas tapti Companhia Nacional de Bailado meno vadovu. Taip jis prisiėmė šios sistemos iššūkį – suderinti kalsikinį repertuarą su šiuolaikine kūryba, nepamirštant ir nacionalinio identiteto.


Sem comentários:

Enviar um comentário