2.4.10

Paula Rego

Paula Figueiroa Rego is a Portuguese painter, illustrator and printmaker, who has lived in Britain since 1951. She was born in Lisbon to a rich family, during Salazar´s regime, which would be a later influence in her work. Rego started painting at the age of four. She attended the English-language Saint Julian’s School, Carcavelos, Portugal before studying at the Slade School of Art, London. Her work often gives a sinister edge to storybook imagery, emphasizing malicious domination or the subversion of natural order. She deals with social realities that are polemic. Rego's style is often compared to cartoon illustration. As in cartoons, animals are often depicted in human roles and situations. Her later work adopts a more realistic style, but sometimes keeps the animal references — the Dog Woman series of the 1990s, for example, is a set of pastel pictures depicting women in a variety of dog-like poses (on all fours, baying at the moon, and so on). Rego prefers to describe herself as 'a drawer’, not a painter. She has never worked in oils – a fact that leads her to protest that she is not, in fact, a 'real’ artist at all – 'because that’s being a real artist, if you do oil painting.’ Over the years she has worked in collage, acrylics and pastels. What she is best at, she says, is prints – 'I love doing prints.’ But right now she is interested in what she calls her 'dollies and props’ – making them and drawing them. Clothes play an important role in Rego's work, as pieces of her visual story-telling. Many of the clothes worn by models and mannequins in her work are representative of the frocks she wore as a child in Portugal. Rego's thoughts on how the clothes show character are as follows: ‘clothes enclose the body and tighten it and give you a feeling of wholeness. You are contained inside your clothes. So I put them in the pictures’. In 1989, Rego was shortlisted for the Turner Prize and in June 2005 was awarded the Degree of Doctor of Letters honoris causa by Oxford University. Rego has also painted a portrait of Germaine Greer, which is in the National Portrait Gallery in London, as well as the official presidency portrait of Jorge Sampaio. Rego only ever painted one self-portrait which included her grand daughter, Grace Smart. In September 18, 2009 a new Museum dedicated to the work of Paula Rego, opened in Cascais, Portugal. The building was designed by the architect Eduardo Souto Moura and it is called Casa das Histórias Paula Rego / Paula Rego - House of Stories.

Paula Rego Figueiroa yra portugalų dailininkė, iliustratorė ir graviruotoja, kuri gyvena Didžiojoje Britanijoje nuo 1951 metų. Ji gimė Lisabonoje turtingoje šeimoje, Salazaro režimo laikotarpiu, kuris vėliau darys įtaką jos darbui. Rego pradėjo tapyba ketverių metų. Ji lankė anglakalbę Saint Julian's mokyklą, Carcavelos, Portugalijoje. Vėliau studijavo Slade meno mokykloje Londone. Paula Rego yra viena žymiausių taip vadinamų “problematinių” dailininkių. Įvairių stilių mišinys, koliažai, graviūros sukuria neapibrėžiamą ir nepakartojamą stilių. Jos darbuose dažnai pateikiami grėsmingi kraštovaizdžiai, pabrėžiant natūralios aplinkos ardomąją veiklą. Ji nagrinėja socialinę tikrovę. Rego stilius dažnai lyginamas su animaciniais filmais ir karikatūromis. Kaip ir karikatūrose, gyvūnai dažnai vaizduojami žmogiškose situacijose, turintys žmogiškų gabumų. Jos vėlesni darbai yra realesnio stiliaus, tačiau kartais pasitaiko sužmogėjusių gyvūnų nuorodos - Šuo Moteris iš serijos 1990, pavyzdžiui, yra pastele tapyti paveikslai vaizduojantys moteris panašias į šunis. Rego nori aprašyti save kaip "piešėją", o ne tapytoją. Ji niekada nedirbo su aliejiniais dažais – tai leidžia jai protestuoti, kad ji nėra iš tikrųjų "reali" menininkė - "nes tikri menininkai tapo aliejiniais dažais." Bėgant metams ji dirbo su koliažu, akrilu ir pastele. Jai mieliausia yra grafika, kaip ji sako: "Labiausiai mėgstu daryti nuotraukas". Bet dabar ji yra pasinėrusi į, ką ji vadina "lėlės ir butaforijos" gamybą ir rengimą. Drabužiai atlieka svarbų vaidmenį Rego darbuose, kaip dalis istorijų pasakojimo. Daugelis drabužių kuriuos dėvi modeliai ir manekenai yra tokie pat kokius Rego dėvėjo vaikystėje Portugalijoje. Rego mintis apie tai, kaip drabužiai perteikia nuotaikas: "drabužiai pridėti prie kūno, suteikia pilnatvės įspūdį. Jūs esate rūbuose. Taigi aš įdedu juos į paveikslėlius ". 1989 Rego buvo nominuota Turner nominacijai, o 2005 m. birželio mėn pelnė daktaro laipsnį honoris causa Oksfordo universitete. Rego taip pat nutapė Germaine Greer portretą, kuris kabo Nacionalinėje portretų galerijoje Londone, taip pat oficialų prezidento Jorge Sampaio portretą. Rego yra nutapiusi tik vieną autoportretą, kuriame yra ir jos anūkė, Grace Smart. 2009 rugsėjį atidarytas naujas muziejus, skirtas Paulos Rego darbams eksponuoti, Kaskaise, Portugalijoje. Pastatas buvo suprojektuotas architekto Eduardo Souto Moura ir jis vadinamas Casa das Histórias Paula Rego / Paula Rego – istorijų namai.

http://en.wikipedia.org/wiki/Paula_Rego

http://www.telegraph.co.uk/culture/art/6469383/Paula-Rego-interview.html


Sem comentários:

Enviar um comentário