1.4.10

Pedro Cabrita Reis

Pedro Cabrita Reis is one of the most famous Portuguese artists of his generation. Cabrita Reis has exhibited widely and participated in numerous international exhibitions. In 2003 he represented Portugal at the Venice Biennale.
Reis was born in Lisbon in 1956. He recalls the house in which he grew up being “In an old and rather sad residential part of town. The apartment was a corridor, with rooms to each side, like a system of cells clustered around a main vein”. Reis says that he never had doubts about who he wanted to be and that it was never a case of choices. He has always known that he waned to be an artist. And indeed now Reis is a painter, a sculptor, a photographer, he makes installations, in short – he’s a true artist. Until the late eighties, he was mostly doing paintings. Reis didn’t start doing sculptures and installations until the early nineties.

As he states, “By the end of the eighties, I said to myself, ‘I don’t need paint cans or brushes or canvas, what I really need is a nice couple of hammers and some nails and some screws.’”Since the early 1990s, Cabrita Reis’s work has revolved around the themes of housing, habitation, construction and territory. Along with artworks based on elements of everyday life, such as tables and chairs or doors and windows, he often creates expansive installations that fill entire exhibition spaces with both complex and imposing structures. He often uses massive brick walls, found objects and industrial materials such as neon tubes, steel girders or rough wooden planks. As the artist states, he is interested the most in using long-lasting materials and he is more touched by materials that carry with them a memory. Actually, Reis even calls himself a gatherer of memories.


At the moment, there is a big exhibition of Reis’s works in Hamburg. In addition to works on loan from major museums and private collections, the exhibition features new works that have been developed especially for the Hamburger Kunsthalle presentation. After premiering in Hamburg, it will travel to the Musée Carré d’Art in Nîmes and the Museu Colecção Berardo in Lisbon.
Some of Reis’s quotations:


„My world consists of the undramatic debris deposited by a caravan following its star“
„Madness is a luxury, like suicide is too. We simply cannot afford it“.
„Honestly, I don’t expect any interaction from the visitors. I deny it.“
„Whatever you can see when looking to an artwork, you can only see it if you see it in you.“


Pedro Cabrita Reis – vienas žymiausių savo kartos Portugalijos menininkų. Reis darbai dažnai eksponuojami įvairiose šalyse, jis dažnai dalyvauja tarptautinėse parodose, o 2003-iaisiais atstovavo Portugaliją Venecijos bienalėje.Reis gimė Lisabonoje 1956 m. Namą, kuriame užaugo, menininkas prisimena kaip buvusį „sename ir gana liūdname miesto miegamajame rajone“. Butą dėl jo išplanavimo (koridorius ir kambariai iš abiejų jo pusių) Reis lygina su „ląstelių sistema, susitelkusia aplink pagrindinę arteriją“. Reis teigia, jog niekada neturėjo abejonių, kuo nori tapti - visada žinojo, kad nori būti menininku. Ir iš tiesų dabar Reis fotografuoja, tapo, kuria instaliacijas, skulptūras, trumpiau tariant, yra tikras menininkas. Tiesa, iki aštunto dešimtmečio pabaigos Reis daugiausiai užsiėmė tapyba. Skulptūra bei instaliacijomis jis susidomėjo tik devinto dešimtmečio pradžioje. Kaip pats teigia, „Aštunto dešimtmečio pabaigoje tariau sau: „Man nereikia dažų skardinių, teptukų ar drobės, ko man iš tiesų reikia, yra pora plaktukų, šiek tiek vinių ir šiek tiek varžtų““. Nuo tada Cabrita Reis kūryba sukosi apie namo, būsto, statybos ir teritorijos temas. Pagrindas nemažai daliai Reis darbų – kasdienio gyvenimo elementai: kėdės, stalai, durys, langai. Tačiau Reis neretai kuria ir milžiniškas instaliacijas, užpildančias ištisas parodų erdves sudėtingomis ir įspūdingomis struktūromis. Reis darbuose dažnai naudoja masyvias plytų sienas, rastus objektus bei industrines medžiagas kaip antai neono lempas, plieno sijas ar grubias medžio lentas. Menininkas teigia, jog jam įdomiausia dirbti su ilgaamžėmis medžiagomis ir jog jam artimiausios tos medžiagos, kurios turi tam tikrą atmintį. Reis netgi vadina save prisiminimų rinkėju.

Šiuo metu Hamburge, muziejuje Kunsthalle, eksponuojama nemažai Reis darbų, tiek paskolintų kitų muziejų bei privačių kolekcininkų, tiek sukurtų specialiai šiai parodai. Po premjeros Hamburge, paroda keliaus į Musée Carré d’Art Nime bei Museu Colecção Berardo Lisabonoje.
Kelios Reis citatos:
„Mano pasaulis susideda iš ramių nuolaužų, paliktų savo žvaigždę sekančio karavano“
„Beprotybė yra prabanga, visai kaip savižudybė. Mes paprasčiausiai negalime sau to leisti.“
„Tiesą pasakius, nesitikiu jokios sąveikos su [parodos] lankytojais. Aš ją neigiu.“
„Kad ir ką matai žiūrėdamas į meno kūrinį, tai gali įžvelgti tik dėl to, kad šitai matai ir savyje.“

Sem comentários:

Enviar um comentário