10.4.10

Julião Sarmento
Julião Sarmento was born in Lisbon in 1948. In 1967 he took the studies of painting and architecture at the university of fine arts in Lisbon where he received his Master's degree in 1976. Today he is considered to be one of the most prolific contemporary Portuguese artists.

Julião Sarmento uses varied media in his works, such as painting, drawing, sound, film, sculpture, photography, installation that helps to reach the opening to new universes and configurations. Commenting on this technique, the painter has established a parallelism with literature, stating that he intended these "fragments" to work as single chapters of a novel with their own identity.

He is interested in various misunderstandings and doubts and issues of complex interpersonal relationships. Although throughout all his production, the female body takes the most important role, recent paintings no longer focus on line as a representation of female form, but utilize monochrome silhouettes to represent the figures. Moreover, the term "voyeurism" could be closely related with this artist's works as there appear many metaphors for latent violence, including sexual violence; its instruments the contexts of its aggression. Psychological interaction, sensuality and transgression are also frequent themes in his works as well as the presence of animals, real and imagined.

Since 1979 Sarmento has exhibited extensively in Europe (the Musée National d'Art Moderne Centre Georges Pompidou, Paris; the Stedelijk Van Abbemuseum, Eindhoven, Holland), America (The Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington, D.C.; the San Francisco Museum of Modern Art; The Solomon R. Guggenheim Museum, New York; The Museum of Modern Art, New York) and at the Center of Contemporary Art in Kitakyushu, Japan. He has represented Portugal in two Venice Biennales in one of which he was the only Portuguese artist, and received great international acclaim.

For one year (1998-1999) he was a teacher at the 'Akademie der Bildenden Künste' in Munich. Today Julião Sarmento lives and works in Estoril, Portugal.


Julião Sarmento gimė Lisabonoje 1948 metais. 1967 metais jis pradėjo studijuoti tapybą ir architektūrą Menų universitete Lisabonoje, kur jis taip pat gavo magistro laipsnio diplomą 1976 metais. Šiandien jis yra vienas produktyviausių šiuolaikinių Portugalijos menininkų.

Julião Sarmento savo darbuose naudoja skirtingas priemones, tokias kaip tapyba, piešimas, garsas, plona juosta, skulptūra, fotografija ar kitokius įrengimus, kurie padeda atverti naujas meno plotmes ir konfiguracijas. Komentuodamas šią techniką, dailininkas pavartoja paralelę su literatūra, teigdamas, kad jis norėjo, jog tokie fragmentai egzistuotų kaip atskiri romano puslapiai su kiekvieno iš jų skirtingu tapatumu.

Jis domisi įvairiais nesusipratimais ir abejonėmis bei sudėtingomis visuomeninių santykių problemomis. Nors per visą jo kūrybą galima įžvelgti, jog dominuojanti rolė atitenka moters figūrai, visgi paskutiniai piešiniai nebesitelkia ties šia reprezentacija, o greičiau panaudoja vienspalviškus siluetus figūrų pristatymui. Taip pat terminą "vojerizmas" būtų galima sieti su šio menininko darbais, nes juose yra pilna metaforų apie užslėptą prievartavimą, smurtą, ypač seksualinį. Tai atskleidžia tam tikrą agresijos kontekstą Sarmento kūriniuose. Psichologinė sąveika, geidulingumas, nusižengimai bei realių ar išgalvotų gyvūnų buvimas yra taipogi dažnos temos jo kūryboje.

Nuo 1979 metų Sarmento darbai yra eksponuojami pasauliniu mastu: tiek Europoje, tiek Amerikoje ar Tokijuje. Jis taip pat atstovavo savo šaliai dvejose Venecijos Bienalėse. Vienoje iš jų jis buvo vienintelis atstovas iš Portugalijos menininkų tarpo, tad pelnė ypatingą tarptautinį pripažinimą.

Vienerius metus (1998-1999) Julião Sarmento dirbo mokytoju Miuncheno akademijoje. Šiuo metu gyvena ir dirba Estoril, Portugalijoje.
Sem comentários:

Enviar um comentário