2.4.10

Maria de Medeiros

Maria de Medeiros ( full name Maria de Medeiros Esteves Victorino D'Almeida) is the older of three daughters by the pianist, maestro and composer António Vitorino D'Almeida and Maria Armanda Esteves. Her sisters are Inês de Medeiros, stage actress and film and stage director and Ana Medeiros, violinist, composer, and music teacher.


Studied at Lycée Français Charles Le Pierre, Lisbon, and when she was 15 years old, she acted in her father's movie, Silvestre. Went to Paris in 1984, aiming to take a college degree in the Beaux Arts, and ended by taking Philosophy, and Drama instead, at the National Schools of Arts and Theatre Techniques.

Lived and filmed in Portugal, and abroad, then she returned to Paris, where she is established since 1987. She married a Catalonian (Spain), and has two daughters. She acquired the French nationality because of her children, and because she has a French culture as well as a Portuguese one. She is fluent in
Portuguese, French, English, German and Spanish.

Among Medeiros' most memorable film appearances are three early 1990s roles. Her considerable resemblance to Anaïs Nin landed her the primary role in Henry & June (1990) in which she played the author. In 1990, she played the role of Maria in Ken McMullen's film about the rise of the Paris Commune 1871 and, in 1994, Medeiros appeared in Quentin Tarantino's Pulp Fiction, playing Butch Coolidge's (Bruce Willis) girlfriend Fabienne.

In 2000 she directed the film April Captains about the 1974 Carnation Revolution in Portugal. The film was screened in the Un Certain Regard section at the 2000 Cannes Film Festival. In 2003, she appeared as a hairdresser in the movie My Life Without Me starring Sarah Polley.

She has starred in the Canadian movie The Saddest Music in the World (2004) directed by Guy Maddin, costarring with Isabella Rossellini and Mark McKinney.

In 2007, she released an album, A Little More Blue, in which she performs songs by Brazilian musicians, including Chico Buarque, Caetano Veloso, Ivan Lins and Dolores Duran. On the album, she sings in French ("Joana Francesa" by Chico Buarque), Portuguese and English ("A Little More Blue" by Caetano Veloso). On February 23, 2010 her second recording is released, Peninsulas & Continentes.

Medeiros was on the front cover of issue two of London fanzine "The Freaky Jason". In 2008, de Medeiros was nominated UNESCO Artist for peace

In 2009 she sung These Boots Are Made for Walkin' in The Legendary Tigerman' CD, Femina.

Maria de Medeiros (pilnas vardas Maria de Medeiros Esteves Victorino D'Almeida) yra vyriausia iš trijų pianisto, maestro ir kompozitoriaus António Vitorino D'Almeida ir Maria Amanda Esteves dukterų. Jos seserys Inźs de Medeiros, scenos aktorė bei kino ir scenos direktorė ir Ana Medeiros smuikininkė, kompozitorė ir muzikos mokytoja.

Studijavo Lycée Français Charles Le Pierre, Lisabona, ir kai jai buvo 15 metų, ji suvaidino savo tėvo filmą, Silvestre. Išvyko į Paryžių 1984 m., imtis meno išsilavinimo Beaux kolegijoje o vietoj to ėmėsi filosofijos ir dramos nacionalinėje meno ir teatro technikos mokykloje.

Gyveno ir filmavo Portugalijoje ir užsienyje, tada ji grįžo į Paryžių, kuriame gyveno nuo 1987 metų. Ji ištekėjusi už katalono (Ispanija), ir turi dvi dukterys. Ji įsigijo Prancūzijos pilietybę dėl savo vaikų, ir todėl, kad ji Prancūzijos kultūros, taip pat kaip ir Portugalijos. Ji laisvai kalba portugalų, prancūzų, anglų, vokiečių ir ispanų kalbomis.

Tarp labiausiai įsimenamų Medeiros' pasirodymų filmuose yra trys ankstyvųjų 1990-ųjų vaidmenys. Jos panašumas į Anaïs Nin davė jai pagrindinį vaidmenį filme „Henri ir pavasaris“(1990), kurioje ji vaidino autorę. 1990 m ji atliko Marijos vaidmenį Ken McMullen filme apie Paryžiaus sukilimą „Commune“ 1871, o 1994 m. Atliko vaidmenį Quentin Tarantino filme Pulp Fiction, kur vaidno Butch Coolidge (Bruce Willis) merginą Fabienne.

2000 m ji režisaco filmą „Balandžio kapitonai“ apie 1974 gvazdikų revoliucija Portugalijoje. Filmas sulaukė dėmesio Un specialaliame apdovanojime , esančiame 2000 Kanų kino festivalyje. 2003 M. ji pasirodė kaip kirpėja Sara Polley filme „Mano gyvenimas be manęs“.

Ji sužybėjo Kanados filme „ Liuūdniausia muzika pasaulyje“ (2004), režisuotame Guy Maddin, kartusu Isabella Rossellini ir Mark McKinney.

2007 m išleido albumą, „A Little More Blue“ kuriame ji atlieka Brazilijos muzikantų dainas įskaitant Čik Buarque Caetano Veloso, Ivanas Lins ir Dolores Duran. Albume, ji dainuoja prancūziškai("Joana Francesa" pagal Čik Buarque), portugalų ir anglų kalbomis("A Little More Blue" pagal Caetano Veloso). 2010 m. vasario 23 d. išleido savo antrą įrašą, „Peninsulas & Continentes“.

Medeiros buvo ant priekinio viršelio Londonofanzine "Freaky Jason". 2008 m de Medeiros buvo nominuota UNESCO atlikėja uz taiką.

2009 ji padainavo „ The boots are made for walking“ „The Legendary Tigerman“ albume.


Sem comentários:

Enviar um comentário