7.12.09

Francisco de Holanda

Francisco de Holanda (gimė: Lisabona, 1517; mirė: Lisabona, 1585) buvo portugalų humanistas ir tapytojas. Laikomas vienu iš svarbiausių portugalų Renesanso veikėjų, jis taip pat buvo eseistas, architektas ir istorikas.
Francisco de Nyderlandai pradėjo savo karjerą kaip švietėjas, sekantis savo tėvo, António d'Holanda, karališko švietėjo, pėdomis. Jis mokėsi Italijoje, nuo 1538 iki 1547, tuo laiku jis dažnai lankėsi pas Vittoria Colonna, vieną žymiausių italų Renesanse, kuri padėjo jam prieiti prie kai kurių didžiuosių menininkų savo laike rato, pavyzdžiui, Parmigianino, Giambologna,ir svarbiausia, Mikelandželo, kuris pristatė jam klasicizmą.
Grįžęs į Portugaliją, jis gavo įvairių komisijų iš kardinolo, arkivyskupo Évora, iš Portugalijos karaliaus Jono III (1521-1557) ir Sebastian (1568-1578). Estetinės Renesanso vertybės Francisko buvo stipriai išreikštos, kuris nurodė, kad pagrindinis tikslas buvo paskatinti dailininko asmeninio savitumą ir sekimą į gamtą, davė nuorodą į antikos - Immortal meistrų didybę, simetriją, tobulumą ir etiketą. Daug to buvo pateikta jo trijų dalių traktate apie meno pobūdį, senovės tapybą (Da Pintura Antiga, 1548), ypač antroje dalyje, kuri yra 4 dialogų, neva su Mikelandželu.Kai jis bendrauja su Mikelandželu Čia pirmame plane pastatoma jo aistra klasicizmui.
Turėdamas visapusišką talentą, Francisco de Holanda atskleidė save per savo piešinius. Francisko buvo bažnyčios Our Lady of Grace (Igreja de Nossa Senhora da Graça) Evora fasadų kūrėjas. Jis taip pat nutapė daug portretų, kurie ne visi išliko.

Sem comentários:

Enviar um comentário